Beskyttelse av endepunktet!

Endepunktbeskyttelse er en utfordring for alle virksomheter, store som små. Ansatte som mister, glemmer, og/eller blir frastjålet maskiner er blant de største sikkerhetsmessige klisjéene. Foruten alt bryderiet det fører med seg, kan også virksomheten tape store summer dersom verdifulle data og kritisk informasjon havner i feil hender.

I takt med at trendene peker mot at de ansatte får mer frihet og fleksibilitet rundt hvordan de får sine it-tjenester levert, øker også risikoen. Mobilitet, samhandling og tredjeparts lagringsløsninger i skyen blir stadig mer utbredt og påkrevd. Selv om de fleste har dataene i serverfarmen, sitter det ofte igjen spor på enhetene som kan være verdifull for de med feil hensikter. Viktigheten av å beskytte virksomhetens intellektuelle eiendommer har aldri vært større, samtidig som stadig flere regler og retningslinjer skal overholdes. Summen skaper et enormt press og legger byrder på en it-avdeling som allerede er nedlesset.

De sakene som får størst oppmerksomhet i media er gjerne de som kommer fra elektroniske angrep mot brukernes enheter. Årsaken er enkel – ansatte er lette mål. De er nysgjerrige, kan lett ta feil valg under stress, har ikke den samme sikkerhetskompetansen, og utsettes for mange elektroniske fristelser.

Våre løsninger innen klientsikkerhet

Dells klientsikkerhetsløsninger er utviklet for å beskytte, ikke hindre. Data skal være trygge og de ansatte skal ha muligheten til å jobbe på egne premisser, og etter egne preferanser. Vi har utmeislet en omfattende strategi for endepunktsikkerhet, tilbyr mange mulige tekniske sikkerhetsløsninger, og har gitt it-avdelingen verktøy som letter driften og administrasjonen på tvers av maskinparken – også de som virksomheten ikke eier selv. Våre maskiner utvikles sikre fra bunnen, og våre sikkerhetsløsninger fungerer fint i heterogene miljø der det brukes flere typer operativsystem.

Med Dells klienter får man:

Følg lenken til en artikkel om innovasjon i neste generasjon sikkerhet – how Dell is innovating for the next generation of security.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *