Hyperkonvergert

Webinar 31. oktober: Teknisk dypdykk i hyperkonvergert og programvaredefinert

Hyperkonvergert og programvaredefinert er beste retning for de mange som nå investerer i sine on-prem datasenter. Våre eksperter Samdal og Knutsen inviterer til webinar om private skyer.

Det er nær umulig å lykkes med digitalisering uten en modernisert og automatisert infrastruktur. Denne erkjennelsen har mange gjort seg, og det foregår nå en dreining i markedet fordi mange ønsker å ha flere tjenester i eget hus. Oppskriften blir dermed kraftige og funksjonelle hyperkonvergerte infrastrukturer der programvare løser utfordringene mer elegant enn hva som har vært normen i alle tidligere teknologigenerasjoner.

Våre to fremste eksperter deler råd for IT-ekspertene på et webinar 31. oktober. Les mer her

Automatiserte tjenestefabrikker i eget hus

Norske IT-eksperter sier de ønsker egne tjenestefabrikker der oppgaver utføres raskere, tryggere, og automatisert med minimalt vedlikehold. Intensjonen er naturligvis å ha full kontroll på grunnmuren som skal løse fremtidens behov, og en viktig ingrediens er teknologi bygget på åpne standarder. Denne fleksibiliteten er en forutsetning for å møte alle nye typer krav fra forretningen og gradvis mer kravstore og teknisk avanserte brukere.  Her har vi kunnskapen og tjenestene til å hjelpe deg fordi:

 • VMware er markedets mest innovative programvareleverandør for datarom, skyen og mobile brukere
 • Dell EMC er verdens ledende produsent av infrastruktur for datarom og skyen

Kombinasjonen sikrer at våre kunder blir best rustet til å skape helt nye muligheter i fremtiden.

Webinar med Roger Samdal og Stig Knutsen

Webinaret 31. oktober avholdes av våre to absolutt fremste nordiske eksperter på området:

Roger Samdal er kjent som en klar, tydelig og løsningsorientert stemme i bransjen. Han har vært med siden 1993 og har jobbet i VMware, Dell EMC og hos HP. Hans blogg vFokus har lange vært et av de viktigste talerørene for landets datasentereksperter

 

Stig Knutsen er av de mest kompetente tekniske løsningsekspertene innen datasenterarkitektur hos Dell EMC. Han har særlig kompetanse på sky, konvergert og hyperkonvergert, og alt som trengs for å bygge fremtidens datasenter

 

Webinaret, som du kan melde deg på her, varer en time og har to hovedbolker:

 • 09:00-09:30, VMware vSAN 6.6 med Roger Samdal: VMware vSAN 6.6, integrert i vSphere og administrert med vCenter, tar hyperkonvergert til neste nivå. Bli kjent med løsningene som fremheves som den tryggeste, enkleste og raskeste veien til en hyperkonvergert infrastruktur, sømløst integrert med skyen.
 • 09:30-10:00, Dell EMC VxRail med Stig Knutsen: VxRail er den eneste fullt integrerte hyperkonvergerte løsningen for VMware vSAN. Den kommer som en pre-konfigurert og komplett datasenterløsning som gir fundamentale positive endringer i driftsrutinene. Plattformen gjør det enklere å lykkes med å skape muligheter, frigjøre tid, fjerne risiko og redusere driftskostnader.

Les mer og meld deg på denne siden

Ønsker du et eget uforpliktende møte om hyperkonvergerte og programvaredefinerte løsninger? Fyll ut skjema så tar vi kontakt

Ditt navn*

Din e-postadresse*

Telefonnummer*

Firma*

Hva kan vi hjelpe deg med?

Passord

Snart hater du passord enda mer!

Nye regler gjør vondt verre. En kartlegging viser at svært mange kommuner gjør arbeidsdagen unødvendig tungvint for sine ansatte.

På nettsidene til Kommunenes sentralforbund heter det at «Digitalisering handler ikke bare om å endre arbeidsprosesser fra analoge til digitale, det handler like mye om å forenkle og forbedre arbeidsprosessene». Det står i sterk kontrast til situasjonen mange kommunalt ansatte møter, med: «Skriv inn brukernavn. Skriv inn passord. Beklager, feil brukernavn eller passord. Husk å skille mellom store og små bokstaver. Har du glemt passordet? Klikk her. E-postadressen er ugyldig».

– Passord har vært nødvendig for å beskytte verdier og sensitiv informasjon. Samtidig er det en falsk trygghet, noe som kan bekreftes fra undersøkelser som peker på at mange bruker stort sett de samme passordene fordi de har behov for over 25 passord hjemme og på jobb, sier Trygve Daae. Han er fagspesialist hos den norske teknologiutvikleren Buypass, som leverer sikkerhetsløsninger over hele Europa, og kanskje mest kjent for løsningen for ID og betaling til Norsk Tipping.

Vil du vite mer om hvordan din kommune kan kvitte seg med passord og samtidig få bedre sikkerhet? Les mer på denne ressurs-siden.

De fleste kommuner har passordproblemer

I kommunal sektor kan det fort ta ansatte 10 minutter hver gang de skal logge seg inn fordi de må oppgi ulike passord tre eller fire ganger. Dette på morgenen, etter en pause, eller etter møter.

– Ganger man dette med tapt arbeidstid på titusenvis av kommuneansatte som behøver å komme inn i fagapplikasjoner, snakker vi fort om sløseri av store dimensjoner, sier Daae.

Utfordringene i kommunemarkedet er særlig store. Hos mange bunner dette i at det ikke brukes samme påloggingsløsning på alle passord-«steder», og såkalt nivå fire autentisering mangler.

– Jeg var nylig på en konferanse og snakket med ca. 50 av de nordligste kommunene i landet. Kun to av disse hadde løsninger som gjør at ansatte raskt og effektivt logget seg på en gang for alle tjenester. Dette betyr at veldig mye arbeidstid kastes bort.

BuypassEnkel digitaliseringsgevinst

Daae peker også på at dårlige løsninger gir større risiko.

– Med tanke på at kommuneansatte må logge seg på flere steder med ulike passord når arbeidsoppgavene skal løses, sier det seg selv at det skapes prosedyrer som forringer sikkerheten. Gule selvklebende huskelapper under tastaturet er særlig utbredt. Årsaken er enkel: Det er umulig å hele tiden huske mange ulike kompliserte passord som skiftes hver måned.

Selv om ikke passord er et lederspørsmål, er nedsatt produktivitet det i aller høyeste grad. Daae poengterer derfor at dette er en lavterskeloppgave der rådmannen og IT-sjefen kan høste en stor digitaliseringsseier med lite innsats og til relativt lave investeringer.

– God digitalisering handler om å skape enklere og mer effektive arbeidsdager.

Ønsker du uforpliktende råd om hvordan lykkes bedre? Send mail til Daae ved å klikke her

Nye passordregler gjør vondt verre

Nye regler er på trappene, og berører alle kommunalt ansatte som behandler sensitive data. Når fagapplikasjoner integreres med nasjonale kjernesystemer kommer krav om nivå 4 autentisering.

– Da er passordets dager over, og man er nødt til å logge seg på med en sikker elektronisk ID som smartkort, sier Daae og peker på at dette er en velsignelse for kommunalt ansatte.

Ved å bruke smartkortet ved første pålogging til arbeidsmaskinen får man trygg tilgang til alle systemer og tjenester. Dette harmonerer også godt med nye internasjonale regelverk som er på trappene, fordi smartkort tilfredsstiller disse regulatoriske sikkerhetskravene.

– Alt som inneholder sensitive data i dag, beskyttes gjerne av passord. Slik er det i samfunnet for øvrig, og det er også grunnen til at kriminelle målrettet forsøker å tilrøve seg innloggingsdetaljer.

– Nye former for sikkerhetsteknologi som elektroniske sertifikater på smartkort eller mobil kan erstatte passordløsninger, resultatet er at sikkerheten øker og effektiviseringseffekter høstes.

Ønsker du å lære mer om hvordan sikkerhetsteknologi kan fremme produktiviteten for din kommune?

Besøk denne siden for mer informasjon om nye krav som kommer og påmelding til gratis webinar der du lærer å løse utfordringene.

Lagringssystemer

Den digitale reisen: Fra filmruller til IT

Når alt du produserer skal tas vare på for ettertida er løsninger som strukturerer og sikrer dataene avgjørende. Slik gikk NRK fra å være en kringskastingsbedrift til å drive IT-innovasjon.

I produksjoner der 14 kameraer ruller samtidig er det nødvendig med lagringssystemer som klarer å håndtere den massive mengden data.

– NRK har en forpliktelse i å levere, dokumentere og arkivere alt vi produserer. Det skal tas vare på for kommende generasjoner. Hvordan dataene organiseres på lagringsplattformen er uhyre viktig, sier Egil Ljøstad, sjef for produksjonssystemer i NRK.

De siste årene har NRK vært gjennom en digitaliseringsreise få kan matche. Om en journalist i Tromsø bestiller et klipp fra en nyhetssending fra 1986, vil klippet være søkbar og tilgjengelig for påsyn umiddelbart, og vil starte overføring av fullkvalitetsinnhold i løpet av tre sekunder til der du skal bruke det. Digitaliseringen har dermed redusert ventetiden med halvannen uke.

– Før den digitale revolusjonen måtte filmopptaket hentes opp fra arkivet, akklimatiseres på et kjølelager, reskjøtes, renses og skannes til et tape-format. Og så kom postgangen i tillegg, forklarer Ljøstad.

Fjernet siloene

Nå ligger alt innhold på en base, og NRK er i stand til å trekke ut strukturert informasjon på en enklere måte. Tidligere jobbet de ansatte i siloer, noe som førte til at data kunne gå tapt underveis i prosessene. Geir Børdalen er investeringsansvarlig for NRK og hovedprosjektleder for Origo-prosjektet. Prosjektet setter struktur på metadata og bygger NRKs logistikk-infrastruktur på nytt fra grunnen av.

Lagringssystemer

– Nå er grunnsteinen lagt for at metadata skal flyte bedre, hele veien fra kameraet til publisering på en av NRKs plattformer, forklarer Børdalen. Han kommer til Dell EMC Forum for å snakke om hvordan strukturering av data og individuelle tilpasninger gir enda bedre brukeropplevelser. Når innholdet ikke lenger kan tas og føles på, blir det raskt mer utfordrende å holde styr på, mener Børdalen.

– Vi kjøpte 17 petabyte med lagring de første ni månedene i år, så det sier litt om hvilke datamengder vi sitter på. Gode partnere som Dell EMC har vært avgjørende for sømløs overføring og strukturering av data.

Effektivt samarbeid mellom menneske og maskin

Store deler av NRKs gamle prosjekter har ikke fullstendige metadata-beskrivelser. Da trår maskinene til, og gjennom maskinlæring identifiseres personer, temaer og titler på programmer på en brøkdel av tiden det ville tatt oss mennesker å gjøre samme jobben.

Er du nysgjerrig på Dell EMCs løsninger for strukturering av store datamengder? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Ditt navn*

Din e-postadresse*

Telefonnummer*

Firma*

Hva kan vi hjelpe deg med?

Digitalisere

Barske maskiner til entreprenøren

AF gruppen skal digitalisere så mange av sine prosesser som mulig, helt ut til anleggsplassen. I røffe omgivelser er maskiner som fungerer optimalt under alle forhold en nødvendighet.

Få bransjer er under større digitaliseringspress enn bygg- og anleggsnæringen. Bransjen er kommet langt med å forenkle, forbedre og effektivisere sine arbeidsprosesser. En viktig forutsetning for å øke konkurranseevnen er BIM-verktøy som gjør at prosjekter planlegges, designes og gjennomføres med tredimensjonale modeller som underlag.

Verktøyet erstatter papirtegningene som tidligere har vært kilder til frustrasjon og feilantagelser. Det å se modellen på en skjerm der byggingen foregår gir raskere og bedre fremdrift, særlig fordi det gir bedre samarbeid og større forståelse for oppgaven som skal løses.

– Vi gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft. Digitale verktøy er viktig for å sikre samarbeid i alle våre prosjekt slik at kvaliteten på sluttproduktet heves samtidig som løsningene blir mer rasjonelle og kostnadseffektive. Dette vinner alle på, fra kunde til entreprenør og de som senere skal bruke anleggene, sier stikningssjef Harald Juvland i AF Gruppen Anlegg.

AF Gruppen er en av landets største entreprenører, med særlig god markedsandel innen anlegg.

3D på anleggsplass

Valget falt på smart teknologi da AF gruppen ønsket å optimalisere byggeprosessen. En anleggsplass inneholder langt røffere forhold enn de fleste av oss er vant til. AF Gruppen lette derfor etter utstyr som kunne tåle det meste. Været kan skifte fra strålende sol til sludd og regn på minutter, og da er det viktig å ha på plass utstyret som takler denne omveltningen. For håndverkere er det også viktig at arbeidsverktøyet tåler røff behandling.

– Her snakker vi om alt fra fall til støv. Dermed er ikke utvalget veldig stort, sier Juvland.

Ekstra beskyttelse

Slike forhold krever en del helt spesifikke karakteristika. Det var også utgangspunktet for at AF Gruppen valgte Dells enheter for de tøffeste og mest barske forholdene. Dell Latitude Rugged-enhetene har gått gjennom de grundigste testene. Hensikten er at det skal tåle å brukes på krevende arbeidsplasser, som i militæret, i industrien og utendørs som i byggeindustrien eller energibransjen.

– Vi stilte oss en del sentrale spørsmål der kanskje det viktigste av dem var brukervennlighet. Deretter så vi på en del andre sentrale krav som å måtte tåle alle de vanskelige forholdene maskinene skulle brukes under. I tillegg vurderte vi selvfølgelig ytelse, responstid, funksjonalitet og det mest sentrale – batterilevetid, sier Juvland.

Robuste skjermbrett tilpasset forholdene

– Vi har i dag 25 slike maskiner ute hos våre arbeidsledere i felt. Vi er veldig fornøyd så langt og jeg vet vi kommer til å utvide med langt flere enheter fremover, sier Juvland.

Ytelse er et viktig poeng fordi maskinene må være såpass kraftige at de håndterer CAD- og BIM-verktøy. I og med at AF Gruppen også har behov for at maskinene kan kommunisere med en sentral server er brettene utstyrt med både wifi og et sim-kort for kommunikasjon over mobilnettet.

På en anleggsplass er et tastatur bortkastet, siden de fleste ansatte bruker hansker mens de jobber. Det er derfor nødvendig at skjermbrettet er robust, og tåler møtet med hanske-kledde hender. Dell Latitude Rugged 12 kommer også med avtagbart tastatur og dokkingstasjon for bruk inne.

Lette tungvektere for bedre brukeropplevelse

AF gruppen har utstyrt de ansatte med ekstra tilbehør, for å gi den beste brukeropplevelsen. Bil-ladere sørger for at man unngår å bli stående strømløs midt i anlegget, og en bæresele sørger for frie hender.

– I tillegg er det viktig for oss at maskinene skal oppleves og fungere som om man satt på kontoret med tanke på integrering mot bedriftens sentrale systemer, forteller Juvland.

Tekniske fakta: Dell Latitude Rugged 12
Prosessor: Intel® Core™ M-5Y71 prosessor
Operativsystem: Dell anbefaler Windows 10 Pro
Minne: 8 GB 1600 MHz LPDDR3-minne
Harddisk: 128 GB mobil SSD-stasjon
Skjerm: 11,6″ HD berøringsskjerm (1366 x 768), lesbar utendørs, fungerer med hansker
Porter: USB 3.0, mikroseriell port, mini-HDMI, microSD-kortleser, kombinasjonskontakt for stereolyd (alle beskyttet av portdeksler og HZO®-teknologi for væskebeskyttelse)
Valgfri dokking: Skrivebordsdokking med reservebatterilading, tredjeparts dokkingløsninger for kjøretøy
Mål: (B x D x H) 312 x 203 x 24 mm (12,3″ x 8,0″ x 0,96″)
Vekt: Startvekt på 1,62 kg (3,57 lbs) med ett 2-cellers batteri
Trådløs: Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0 LE
Mobilt bredbånd som tilvalg.

Trenger du tøffe maskiner? Fyll ut skjema under så tar vi kontakt

Ditt navn*

Din e-postadresse*

Telefonnummer*

Firma*

Hva kan vi hjelpe deg med?

Arbeidsstasjonens bursdagsnyheter

Dell Precision fyller 20 år. I den forbindelse lanseres nye modeller, en egen jubileumsutgave og det nye skape- og tegnebrettet Dell Canvas. Les mer

The Next Era of Human-Machine Partnerships

Din nye kollega er usynlig – eller laget av plast og metall

Fremtiden vil kreve at vi endrer måten vi jobber på, og et tett samarbeid med maskiner er nøkkelen til suksess, ifølge en ny rapport fra Dell.

Ny teknologi fortsetter å drive utviklingen fremover, og dette utfordrer selskaper på tvers av ulike bransjer. Dells nye rapport, The Next Era of Human-Machine Partnerships, viser at det fortsatt er mye som må gjøres for å møte fremtidens digitale arbeidsmarked, og vi må begynne endringsprosessen nå.

Rapporten er utarbeidet av det uavhengige analysebyrået Institute for the Future (IFTF) for Dell Technologies, og viser hvordan ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett, skytjenester og VR former fremtiden og driver næringslivet fremover. Her er høydepunktene fra rapporten.

Maskiner vil ikke erstatte mennesker

Ny og mer avansert programvare, analysesystemer og prosessorkraft har endret næringslivet allerede. Vi går mot et paradigmeskifte, og IFTF spår at vi innen 2030 vil få et menneske-maskin-samarbeid. Vi har jobbet med, og forholdt oss til, maskiner i mange hundre år, men nå skal vi altså inngå et slags partnerskap.

Ettersom teknologi blir mer fremtredende i hverdagen blir vi også mer avhengig av den. Noen frykter at maskinene kommer til å erstatte menneskene – mens IFTF mener at menneskenes erfaring, evne til å sette ting i kontekst og kompleks problemløsning fortsatt vil sikre at vi ikke blir erstattet av maskiner. Maskinene vil imidlertid sørge for bedre effektivitet og raskere prosesser, og sammen vil vi utgjøre et godt team.

Sikkerhetsløsninger for å beskytte sensitive data er kanskje noe av det viktigste et selskap kan investere i i 2017. Det er ikke lengre et spørsmål om et angrep vil skje, men snarere når, og hva vi kan gjøre for å forhindre at det skjer. I stedet for å se etter bevis på at et angrep pågår, må vi se på faktorer som kan indikere at et angrep vil skje. Det krever gjennomgang av enorme mengder data – for mange data til at det kan gjøres av et menneske. Det er her maskinene kommer inn. De prosesserer dataene for oss, og vi setter dem inn i kontekst ved hjelp av vår kunnskap og erfaring. Samarbeid på sitt beste.

Fremtidens arbeidsplass

IFTF-rapporten viser at partnerskapet mellom maskin og mennesker vil gi oss arbeidsplasser som ser annerledes ut enn slik vi kjenner de i dag. Samarbeidet vil endre måten vi rekrutterer og løfter frem talenter på, styrer ressursene vi har tilgjengelig og endre service og leveransetjenester.

Det er anslått at 85 prosent av jobbene i 2030 ikke er funnet opp enda, og ferdighetene som vil behøves er enda ikke kartlagt.

For å forbli relevante i arbeidsmarkedet må vi derfor legge oss i selen og lære så mye vi kan om den nye teknologien som blir tilgjengelig, ettersom evnen til å lære vil bli en mer verdifull ferdighet enn kunnskapen i seg selv.

Forbered deg på 2030 allerede nå

Så hvordan forbereder du deg på denne forandringen? Svaret er sammensatt. Å tilegne seg ny kunnskap, ta i bruk ny teknologi, og digitalisere virksomheten er et godt første steg på veien. I fremtiden vil enhver bedrift være en digital bedrift, drevet av programvare og analyse. IFTF oppfordrer bedrifter til å bygge kapasitet, i form av maskiner og mennesker.

Å forberede ansatte, teknologisk infrastruktur og sikkerhetsløsninger til å møte endringen er utrolig viktig for å sikre seg et forsprang på konkurrentene. Ved å tenke fremover, kan bedrifter se potensialet i teknologien, og bruke den til å investere i sine ansatte for årene som kommer.

Dette innlegget oppsummerer kun en brøkdel av rapporten. Vil du vite mer anbefaler jeg deg å lese hele rapporten gratis her

Trenger du hjelp med å ruste deg opp for fremtiden? Kontakt meg på kenneth.debrucq@dell.com, så setter jeg deg i kontakt med rett person hos oss.

Latitude 3480 VDI

Virtuelle skrivebord for fremtidens arbeidsplass

Dell introduserer et bredt spekter av VDI-løsninger, som inkluderer hyperkonvergert teknologi, mobile tynnklienter og enklere administrasjonssystem.

De fleste virksomheter ønsker mer effektive og rasjonelle måter å tilby de mest brukervennlige løsningene til sine ansatte. For it-avdelingen er målet å enklere distribuere, konfigurere og administrere brukermiljøet, samtidig som dataene forblir trygge. I en slik sammenheng er virtualisering av brukermiljøet nærmest en forutsetning.

Et virtuelt skrivebord for små og mellomstore bedrifter

Dell EMC XC Xpress hyperkonvergerte system er nå optimalisert for digitale arbeidsflater, med en referansearkitektur som gjør det mulig for små og mellomstore organisasjoner å distribuere og administrere et Nutanix-drevet miljø. Løsningen kombinerer server- og lagringsinfrastruktur, virtualiseringsprogramvare og sky-sikkerhetskopiering, og tilbyr hypervisor og fjernpålogging. Løsningen kan settes opp på få timer, uten behov for spisskompetanse innen virtualisering, og virksomheter kan starte i det små, og skalere opp ved behov.

Mobil tynnklient for sikre arbeidsdager

Dell Latitude 3480 er en kraftig, kostnadseffektiv tynnklient, basert på Dells velkjente Latitude PC-er. Den kombinerer sikkerhet med brukervennlige løsninger, og tilbyr sikkerheten som er nødvendig. Tynnklienten har en 14-tommers full HD-skjerm og kommer med en Intel dual core-prosessor med integrert grafikk, 8 GB DDR4 RAM og utvidet batterilevetid. Enheten har USB 3.1- og 2.0-porter, RJ45, HDMI og VGA-tilkoblinger, samt muligheter for WLAN og Bluetooth. Latituden kan koble til en rekke virtuelle skrivebord, inkludert Citrix XenDesktop, Microsoft RDS og VMware Horizon.

Latitude 3480 tynnklient

Latitude 3480 tynnklientLatitude 3480 tynnklient

Enklere administrasjon på fem minutter

Nylanserte «Dell Wyse Management Suite» gjør det mulig for virksomheter å konfigurere, overvåke, administrere og optimalisere opptil titusenvis av arbeidsflater. Installasjonen tar under fem minutter, og minimerer kompleksiteten som ofte er forbundet med administrasjon av tynnklient-miljøer.

ThinOS 8.4 for bedre funksjonalitet

Dell jobber kontinuerlig for å tilby de beste virusresistente tynnklient-løsningene, og kommer nå med ny funksjonalitet og protokollstøtte for Citrix- og VMware-kunder. ThinOS 8.4 støtter nå VMware Blast Extreme remote connection protocol, og gir dermed økt fleksibilitet og bedre administrasjonsverktøy i et virtuelt arbeidsmiljø. For Citrix-brukere betyr utviklingen bedre kommunikasjonsverktøy, samt støtte for HTML5 mulitimedia-innhold.

Lurer du på hvordan du på en enkel of effektiv måte kan håndtere ditt brukermiljø? Send meg en e-post på erik_tessem@dell.com, så tar vi en prat om den beste løsningen for din bedrift.

14G datasenteret

Møt grunnpilaren i det moderne datasenteret

I dag slippes vår nye servergenerasjon. Her er seks vesentlige fordeler kundene vil oppleve.

Lanseringen av Intels nye server-CPUer er forutsetningen for fjortende generasjon PowerEdge. De viktigste Intel-nyhetene kan du lese her.

Dell PowerEdge har som vane å sette standarden i bransjen. Dagens nyheter er vårt, til nå, største bevis på hva som bor i nye Dell EMC, der kunnskapen og kraften fra to maskinprodusenter kommer til sin fulle rett. Våre nye servere gjør det enklere å gjennomføre endring, sikrer automatisering av flere oppgaver, møter fremtidens behov og krav, og bekjemper stadig flere og skumlere trusler. Maskinene er designet for å tjene kundenes viktigste applikasjoner og databaser, både de som er legacy og skybaserte tilnærminger. Som eksempel støtter nye PowerEdge opptil 192 flere VDI-sesjoner per servere, og gir dramatisk bedre SQL-ytelse.

Ønsker du en gjennomgang av nyhetene? Send meg gjerne forslag på tid ved å sende meg en mail på arild_hansen@dell.com

Mye mer av de kjente gevinstene

Nye servere kommer alltid med mer datakraft og flere funksjoner for pengene. Adminkostnader går ned, ressursbruken bedres. Mange av fordelene kommer ved at Intel flytter grensene, våre kunder får enda flere bonuser ved at vi legger vår unike forskning og utvikling på toppen. Serverne er klare til bestilling i dag og kommer i første omgang som fire ulike modeller basert på de enhetene vi typisk selger mest av:

 • R640(2S-1U) – gir skalerbare datasenter med plass til mye datakraft i et kompakt miljø
 • R740/R740xd (2S-2U) – et arbeidsjern for særlig krevende miljø. Gir den perfekte kombinasjonen mellom lagring, I/O og kjapp ytelse på applikasjonene. Enkel å konfigurere
 • R940(3S-4U) – for programvaredefinerte miljø, særlig egnet for driftstilbydere som skal basere seg på smartere typer tjenesteleveranser. Også bra for ERP, e-handelsløsninger og større databaser
 • 6420 (4 servere hver med 2S i 2U) – for de som skal levere tjenestebaserte miljøer (XaaS). Gir ekstremt høy ytelse, uovertruffen skalering og nye dimensjoner av energieffektivitet

(S=antall cpu’er, U=høyde på server. 1U=44.45mm)

6 viktige nyheter i våre nye servere

 • En kul nyhet er forkortet til noe så enkelt som NVDIMM. Non volatile memory kommer med batteri slik at om serveren stopper, så er dataene fortsatt trygge. Samme minnespor som vanlige DRAM benyttes. MS SQL 2016 har allerede support for NVDIMM
 • 50 prosent flere GPUer. R740/R40xd støtter nå 3 dobbelbredde eller 6 enkelbredde GPU’er. Langt flere servermodeller enn forrige generasjon støtter nå grafikkort. I utvalgte modeller vil også FPGA (Field Programable Gate Arrays) avlaste CPU
 • Kommunikasjon: Introduksjon av 2 x 25GB nettverkskort for å kunne håndtere mye datatrafikk. Dette med 25GB svitsjer i toppen av racket. Les alle detaljene om dette her
 • Ny versjon av Dell EMCs kostnadsfrie administrasjonsverktøy for servere: Open Manage Enterprise basert på HTML5. Det gir mye tid frigjort til mer verdiøkende formål. Det kommer også ny versjon av iDRAC (Dell Integrated Remote Access) som gir agentfri server administrasjon. Redfish er også en nyhet og betegnes som en ny industristandard for administrasjon av servere fra ulike produsenter. Det blir også enklere å automatisere og standardisere BIOS, boot konfigurasjon og firmware oppdateringer
 • Sikkerhet: Innebyggede funksjoner gir bedre sikkerhet gjennom hele serverens livssyklus – fra fabrikk til trygg avhending. Funksjonene er blant annet en BIOS innstilling som for å beskytte server mot malware og ondsinnende endringer. Det kommer også signerte firmware oppdateringer som beskytter mot ondsinnet kode
 • Lagring:
  • Ny raidkontroller PERC10 med 4 ganger mer NV cache enn i forrige generasjon
  • 8GB NV cache gir opptil > 1M IOPs
  • Ny boot device for programvaredefinerte løsninger
  • 2 x 120GB SATA device i RAID1 som et PCIe kort. Funksjonen gjør at du ikke trenger å benytte vanlige diskplasser til boot av OS, men kan benytte all plass til datadisker
  • Antallet NVMe PCI ssd øker med 2-3x i forhold til forrige generasjon. Du kan faktisk få en R40xd med 24 NVMe disker

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av nyhetene ved å sende mail til arild_hansen@dell.com

Dell EMC bærekraft

Våre nye bærekraftige mål

Frem til 2020 skal Dell EMC redusere negativ klimapåvirkning på alle områder der vi kan. Målet er å bevise hvor lønnsom bærekraftig forretningsdrift kan være.

Dell har alltid vært opptatt av bærekraft. Listen heves nå etter sammenslåingen med EMC. Vi er verdens største privateide teknologiselskap. Det forplikter, og det er en forutsetning at vi viser vei i bransjen. Vår ferske 2020 bærekraftrapport (Legacy of Good) staker ut kursen for hvordan vi etterlever våre forpliktelser ovenfor samfunnet, miljøet og mennesker. Sentralt i dette er hvordan vår teknologi kan brukes til å løse viktige samfunnsutfordringer. Forskning og utvikling skal gi våre partnere og kunder kraften og forutsetningene til å bruke ressurser bedre.

Sjekk ut våre visjoner for bærekraft her

Verdighet i forsyningskjeden

Våre ambisjoner flyttes kontinuerlig. Vi ønsker alltid å gjøre ting bedre. Bærekraft er ikke avlat. Bedre ressursbruk og smartere forretningsdrift er lønnsomt. Vi slår mange fluer i en smekk når vi beviser at vi er en positiv arbeidsgiver og en samfunnsbevisst leverandør. Bærekraftig drift skal styrke våre marginer og hjelpe oss ta markedsandeler. Rapporten som legges frem i dag beskriver initiativ internt i virksomheten for å skape et inkluderende arbeidsmiljø, hvordan vi bruker våre eksperter til å hjelpe de som er vanskeligere stilt, og hvordan Dell EMC bidrar økonomisk til ulike typer prosjekt som å forhindre avskoging. Like viktig er all innsatsen som legges ned i å sikre at vi har en ansvarlig forsyningskjede. Alle som jobber i Dell EMC har ansvar for å sikre at produkter er så miljøriktige som mulig, at våre produkter transporteres på den mest ansvarlige måten, og at ansatte hos våre underleverandører får rettferdig lønn og behandles med respekt og verdighet.

Oppnådde bærekraftsresultater

Vår første Legacy of Good rapport ble utviklet i 2013-2014. Dagens rapport oppsummerer hvordan vi har levert på disse målene, med tydelige oppjusteringer på ambisjonene:

 • Dell har hjulpet 2,3 millioner underpriviligerte barn med kunnskap og teknologi i form av direkte donasjoner, og mer enn 10 millioner barn indirekte i form av i donasjoner. De siste få årene har våre ansatte bidratt med over 3,3 millioner timer i frivillig innsats i nærmiljøene der vi jobber og bor. Målet er minst fem millioner timer innen 2020
 • Vi har hjulpet TGen med å raskere utvikle bedre behandling for kreftpasienter. Donert data- og lagringskapasitet har redusert tiden det tar å sekvensiere et genom fra uker til bare seks timer.
 • Dell har 14 ulike ressursgrupper som skal sikre et inkluderende arbeidsmiljø, og 23 prosent av våre kolleger har engasjert seg i ulike grupper som skal jobbe for å gi like rettigheter til alle, uansett kjønn, rase og legning. Dell EMC tilbyr ansatte fleksible arbeidsformer, og oppfordrer ansatte til å jobbe på de tidene og stedene der de opplever at de er mest produktive. Den første medarbeiderundersøkelsen fra Dell EMC viste at 82 prosent følte seg inspirert
 • Det brukes i stadig større grad resirkulerte materialer i produktemballasjen, og Dell EMC har nå doblet sine mål om å bruke resirkulert plast og andre bærekraftige materialer frem mot 2020. Den nye XPS 13 2-i-1 bruker resirkulert plast fra havet, og vi har forpliktet oss til å tidoble omfanget av dette innen 2025. Vi deler gjerne oppskriften med alle selskaper som ønsker å innføre tilsvarende rutiner (gratis for de som ønsker)
 • Dell har allerede oppnådd 88 prosent av sitt 2020-mål innen gjenvinning av elektronikk
 • Det er mye lettere å få innsyn i verdikjeden ved at det jevnlig publiseres en rapport på hvordan bransjestandarder, regler og normer etterleves: Social and Environmental Responsibility (SER) Progress Report. Det er også satt mål og krav til bedre rapportering særlig forbundet med reduksjon av utslipp til luft og vann. Alle ledd i forsyningskjeden måles på at regler for arbeidsmiljø, menneskerettigheter og HMS etterleves. Et eksempel er hvordan vi overvåker at 190 000 arbeidere på 121 produksjonssteder i Kina får arbeidsforholdene og rettighetene de har krav på og fortjener.

Vi prøver også å gjøre en positiv effekt i Norge. Send meg gjerne en mail om du ønsker å vite hva vi gjør, og om du har et initiativ som fortjener litt ekstra oppfølging.

Gå inn på vår landingsside på temaet for å lese mer om de mange spennende prosjektene

Atea vant global Dell EMC-pris

Atea vant global Dell EMC-pris

Under Dell EMC World ble Atea hedret med prisen ”2017 Dell EMC Go Big-Win Big Growth Premium to the market”. Prisen fikk de for å ha oppnådd eksepsjonell vekst med Dell EMC i 2016.

– Dette viser at det lønner seg å satse strategisk, sammen. Vi har investert mye i dette partnerskapet, og det er en samlet innsats som har gitt resultater, sier Lise Sværi, partneransvarlig for Dell EMC i Atea.

Atea er Titanium Black-partner. Dette er det høyeste nivået i Dell EMCs partnerprogram, og på et globalt nivå er det er kun seks selskaper som har denne statusen.

– Vi har troen på at partnere som satser stort med Dell EMC vil lykkes – og Atea gjør nettopp dette. De rådgir kundene gjennom den digitale transformasjonen og utnytter vår bransjeledende teknologi med resultater som setter bransjen på prøve. Vi er begeistret over å anerkjenne Ateas ekstraordinære vekst, og sammen ser vi frem til å bli større og vinne mer, sier John Byrne, president for Dells globale kanaler, i en pressemelding fra Atea.

Jobber for fremtidsrettede løsninger

Atea har hatt et suksessrikt partnerskap med EMC i mange år, og sammenslåingen av Dell og EMC legger til rette for ytterligere vekst.

– Den teknologiske utviklingen vi ser i samfunnet i dag skaper kontinuerlig nye behov hos våre kunder. Digitalisering er et av våre store satsningsområder og Dell EMC sin brede portofølje, sammen med vår felles kompetanse gjør oss i stand til å gi kundene våre enda bedre, mer fremtidsrettede løsninger, sier Sværi.

14. juni inviterer Dell EMC og Atea til frokostseminar i Bergen. På agendaen står VR i praksis. Les mer og meld deg på.

 

VR brann Dell Precision

Slukker brann med Dell Precision

Smart branntrening med e-læring og VR-teknologi vil redde liv og verdier fra å gå tapt. Teknologien og konseptet er utviklet i Norge, og løsningen kjøres på Dells VR-klare systemer.

Real Training og Securitas lanserer en verdensnyhet i form av markedets smarteste branntrening. For utviklerne var det viktig å finne en leverandør med globale og standardiserte løsninger. Dette, og at Dell Precision har en robust VR-ready sertifisering, gjorde Dell til det beste valget.

Dell Precision har levert PC-opplevelser for dyp innlevelse (immersion) i en årrekke innen både 3D, simulering og militære applikasjoner. Den nye generasjonen VR-teknologi muliggjør dyp innlevelse for et mye større publikum enn før. Bruksområdene er endeløse, og med Precision tar Dell sikte på å møte behovene profesjonelle kreatører stiller til ytelse og pålitelighet når de skal lage VR-innhold.

Les mer om Dells VR-klare systemer.

VR for tryggere læring

VR har for mange tidligere vært forbundet med spillentusiaster. Nå tar imidlertid flere og flere virksomheter i bruk VR-løsninger.

– Det var først for ett års tid siden at VR-teknologien var moden nok til å kunne brukes på den måten vi nå har fått det til, sier Hans Seime i Real Training til Computerworld.

Etter å ha gjennomført et e-læringskurs utstyres deltakerne med VR-briller og brannslukkingsapparat. Det oppstår en virtuell brann i rommet, og oppgaven er å slukke brannen så korrekt og hurtig som mulig. Programvaren kan simulere ulike branner for alle typer miljø som kontor, flykabin, storkjøkken, hotellrom, eller teknisk rom.

Ønsker du å vite mer om våre VR-klare systemer? Kontakt meg på Johan.Thorslund@Dell.com.

 

Dell EMC tar markedsandeler i servermarkedet

Dell EMC tar markedsandeler i servermarkedet

Ferske tall fra IDC og Gartner viser at Dell EMC tar andeler i et marked som preges av nedgang.

I følge rapporter for fjerde kvartal 2016, opplever selskapet vekst i både omsetning og antall solgte enheter. Av de største serverleverandørene, er det kun Dell EMC og kinesiske Huawei som tar andeler dette kvartalet.

– Dell EMC er en ende til ende leverandør, fra klienter til datasentre. God leveringspresisjon, anerkjent supportapparat og serverløsninger som er enkle å administrere gjør at Dell EMC beholder sin sterke posisjon i markedet, forteller selskapets serverspesialist, Arild Hansen.

Dell EMC har som mål å bli nummer én på servermarkedet i Norge.

– Dette jobber vi også målrettet mot, og vår bredde innen teknologiløsninger gjør at kundene anser Dell EMC som en naturlig leverandør.

EMC åpner nye kundemarkeder

Tall fra Gartner viser at Dell EMC nå er markedsledende på antall solgte enheter globalt, med 19,1 prosent.

– Oppkjøpet av EMC har åpnet nye kundemarkeder, og vi har fått en bredere portefølje. Partnerskapet med Atea er også en viktig faktor for å nå nye markeder. Dette vil slå ut positivt på statistikken over servermarkedet, sier Arild Hansen.

Med en markedsandel på 17,4 prosent mot fjorårets 16,7, beholder Dell EMC sin posisjon som nestledende på det totale globale servermarkedet, kun slått av Hewlett Packard Enterprise.

Har du lyst til å vite mer om hvilke servere vi tilbyr og hvilken som kan passe for deg? Send gjerne en uforpliktende e-post til vår serverspesialist, Arild_Hansen@Dell.com.

Dell EMC Ocean plastic

Bærbar PC med resirkulert plastemballasje

Gjennom emballasjen til bærbare Dell XPS 13 2-i-1-PC skal Dell EMC gjenbruke over syv tonn av plasten som i dag utgjør et miljøproblem i havet og langs kystlinjer. Dette vil skape både økonomisk verdi og arbeidsplasser.

Plasten plukkes opp på strender og langs kysten, før den prosesseres og kombineres med resirkulert HDPE-plast. Blandingen formes deretter til resirkulerbare emballasjebrett. Resultatet er 100 prosent resirkulert plastemballasje, der plast fra havet utgjør en fjerdedel. Blandingsforholdet sikrer at sluttproduktet holder høy kvalitet.

Sammen med The Lonely Whale Foundation og hovedrolleinnhaver i tv-serien «Entourage», Adrian Grenier, har Dell EMC sett på hvilke muligheter som finnes for å bruke plast fra forurensning til å skape økonomisk vekst og flere arbeidsplasser.

Over åtte millioner tonn med plast ender opp i havet hvert år. Den brytes ned i mindre biter, men forsvinner aldri helt. I følge magasinet Scientific American, er det flere enn fem trillioner plastpartikler i havet, de fleste under fem millimeter i størrelse. Et menneske med et gjennomsnittlig konsum av sjømat får i seg omkring 11 000 plastpartikler i året, skriver BBC.

Vi skylder kundene våre, samfunnet og planeten å fortsette å flytte grenser for hva som er mulig å gjøre med design. Det handler ikke kun om det vi faktisk kan se med det blotte øyet, men også om ressurser som forblir ubrukte, resirkulering og hvordan vi forlenger levetiden til ressursene som eksisterer i dag.

Dell EMC jobber kontinuerlig med å redusere mengden emballasje rundt sine produkter, samt finne nye, bærekraftige materialer.

CES-nyheter for lyd, bilde og VR

Det er sansene som står i fokus i de siste nyhetene fra Dell EMC. Bilde og lyd er stadig mer viktig, og det er bare naturlig at vi stiller krav til god kvalitet. Uavhengig av om det er arbeidsverktøyet på jobb eller PC-en hjemme som skal investeres i så vil nyhetene fra Dell EMC tilfredsstille stadig flere kvalitets- og ytelseskrav.

Dell Canvas – for de med de mest avanserte behovene

Dell Canvas er et smart konsept for skjermer med høy oppløsning og tung grafisk programvare. I denne serien kommer en 27 tommers QHD smart arbeidsplattform som kan brukes stående eller liggende flatt på et bord. Skjermen lar kreative fagfolk som ingeniører, arkitekter og designere tegne, kommunisere og dele tanker og ideer like enkelt som om de skriver og tegner på papir. Løsningen er utviklet i samarbeid med Microsoft og kan kombineres med enhver Windows 10 enhet. Dell Canvas er kompatibel med programvare fra aktører som Adobe, Autodesk, AVID, Dassault Systems, SolidWorks og Microsoft.

Forbedring av både XPS 13 og XPS 15

I en hektisk hverdag er størrelse viktig. I år lanserer Dell verdens minste 13 tommers 2-i-1 enhet. PC-en er nyeste medlem av XPS-familien. Den har en skjerm som kan vri og vendes, samt snus helt rundt. I tillegg til 15 timers batterikapasitet, og vifteløst design, har XPS 13 også en QHD+ (5,7 megapiksel) InfinityEdge berøringsskjerm som aldri tidligere har vært tilgjengelig i en 2-i-1-enhet. For virksomheter er det i tillegg nyttig å vite at PC-en kan konfigureres med 7th Gen Intel vPro prosessorer, Dell BIOS og programvare for håndtering, alt er støttet av Dells globale ProSupport tjenester. Dell har i tillegg oppdatert XPS 15, verdens minste 15,6 tommers laptop med 7th Gen Intel prosessorer og NVIDIA Pascal arkitektur, GeForce GTX 1050 grafikk og fingeravtrykkleser.

Den beste lyden i en Alt-i-ett PC kommer fra XPS og Precision

Lyden er ofte ikke det viktigste ved utforming av Alt-i-ett PC-er. Sammen med Jack Joseph Puig, Grammy-vinner og produsent i Waves Audio, har Dell EMC skapt en XPS 27 Alt-i-ett og Precision business-enheter med lyd som tidligere kun har vært tilgjengelig i lydplanker. Enhetene leverer hele rekkevidden av frekvenser via 10 høyttalere som sender ut 50W per kanal. På tross av høyt fokus på lyd har ikke bildekvaliteten blitt nedprioritert. Enhetene har en 4K Ultra HD edge-to-edge berøringsskjerm som støtter Adobe RGB-fargeskala. Precision Alt-i-ett har i tillegg kraften nødvendig for VR takket være Intel Xeon prosessorer og AMD Radeom Pro graphics.

Dells første VR-klare mobile arbeidsstasjon

Nå er det mulig å få både XPS, Alienware og Precision-maskiner med VR. Dette øker behovet også for VR-innhold. Nye Precision 7720 er designet for å kunne skape VR-innhold selv om man er på farten. Den har 7th Gen Intel og Intel Xeon prosessorer, samt NVIDIA Pascal Quadro professional grafikk og er Dells kraftigste mobile arbeidsstasjon til dags dato.

UltraSharp 32 Ultra HD 8K Monitor

Nye Dell UltraSharp 32 Ultra HD 8K monitor er verdens første 32-tommer med 8K oppløsning. Den har mer enn en milliard farger, 33,2 megapiksler, 100 prosent Adobe RGB og sRGB fargeskala. I tillegg leverer den 280 ppi, som er fire ganger mer innhold enn en Ultra HD 4K oppløsning og 16 ganger mer innhold enn Full HD. Skjermen håndterer den ekstreme bildezoomen nødvendig for redigering av film, medisinsk diagnostisering og gir kvaliteten nødvendig for leting etter olje- og gass.

I tillegg lanserer Dell flere nye skjermer med HDR-funksjoner for å gi en mer fargerik opplevelse og bedre kontraster mellom skygge og lys. Skjermene inkluderer Dell 27 Ultrathin Monitor som er den tynneste i klassen, samt Dell 24 og 27 InfinityEdge-skjermene som også har en dual 6W ekstern høyttaler som er optimalisert hos prisvinnende Waves Maxx Audio.

Ny gaming-serie for hobby- og entusiast-spillere

Nye Inspiron gaming-serien, i kombinasjon med Alienware-porteføljen gjør at Dell kan dekke behovene til alle typer gamere, uansett nivå og budsjett.

Dells nye Inspiron gaming-serie vil, i kombinasjon med oppdateringer i Alienware-porteføljen, dekke behovene til alle typer gamere. Dette er viktig i en tid der alle piler peker oppover i markedet for PC-spill. Det forventes at vi kommer til å bruke mer enn 35 milliarder på maskinvare alene innen slutten av 2018 takket være VR og engasjementet skapt rundt eSports og spill-turneringer.

– Vår nye Inspiron gaming-serie med Inspiron 15 Gaming laptop i spissen, skal dekke behovene til gamere som ønsker god ytelse til en fornuftig pris, sier Lasse Kaasa, spesialist for klientløsninger hos Dell EMC Norge.

Alienware er kjent for å møte behovene til gamere som trenger en premium PC med høy ytelse.

– Det finnes, et til nå, ubesvart behov og ønske om god ytelse i en rimeligere pakke. Med den nye Ispiron-serien får også disse spillerne ytelsen som kan håndtere de mest populære PC-spillene i dag, sier Kaasa.

Den nyeste Inspiron 15 Gaming laptop som lanseres i dag er første bidrag til Dells siste Inspiron-serie, en serie som vil vokse i tiden som kommer. Den kommer med:

 • Dedikerte termiske utslippspunkter foran og bak. Doble vifter, overdimensjonerte rør og varmevekslere passer på at alt er avkjølt for lange spilleøkter
 • 7th Gen Intel Quad Core prosessorer og NVIDIA GeForce GTX 1050 og 1050Ti gir skarpe, detaljerte bilder med realistiske skyggeområder
 • Antireflekterende Ultra-HD skjerm gir klare bilder selv i lyse omgivelser
 • Waves MaxxAudio gir lydkontroller og tuning som gjør mest mulig ut av laptoppens høyttalerkabinett og subwoofer. Resultatet er et lydbilde som er dimensjonert for fantastisk musikk og video
 • Et reservebatteri på 74 WHr sikrer at brukerne kan spille eller se lenger mellom hver oppladning

 Mer kraft til Alienware

 • Bygget for 4K-gaming, VR og de tøffeste kravene fra de aller nyeste PC-spillene. Alienware er spesialisert på høy-ytelses-gaming. Alienware-serien inkluderer VR og 12k-kapable rigger, samt nye VR-klare PC-er som har de siste tekniske fremskrittene
 • Med nye 7th Gen Intel Core prosessorer, nye NVIDIA-grafikk, pluss ekstra SSD-teknologi pumper Alienware opp ytelsen. Dette betyr flere muligheter med Alienware 13, 15 og 17 laptopper, eller mer batterikapasitet med en Full-HD skjerm.
 • Alienware Aurora mellomstore desktop får en høyere ytelse med nye Intel-prosessorer, opp til 10 prosent bedre ytelse i CineBench R15 CPU og +18 prosent i 3DMark’s Time Spy CPU, nøyaktig det gamere trenger i 2017

Dell er ny ELEAGUE partner

Dell er nå eksklusiv maskinvareleverandør for ELEAGUE, den profesjonelle eSports ligaen. Antall eSports fans har vokst til samme størrelse som antall ishockey-fans i løpet av tre år og vil fortsette å vokse fra 256 millioner til 345 millioner seere.

ELEAGUE kommer til å bruke Alienware Aurora med Dell 24-tommers 144Hz gaming-monitor som deres konkurranse-system. Dette vil gi spillerne en fart og prosessorkraft som vil takle selv de mest ekstreme konkurranseøyeblikkene.

Pris og tilgjengelighet

 • Dell Inspiron 15 Gaming er tilgjengelig på no fra 5. Januar med en veiledende pris på 9990 NOK
 • Oppdaterte Alienware 13, 15, and 17 er tilgjengelig fra 5. Januar med en veiledende pris på 14590 NOK
 • Oppdaterte Alienware Aurora er tilgjengelig fra slutten av januar med en veiledende pris på 10590 NOK