Dustin Norge hedret med partnerpris

Dustin hentet hjem prisen som Årets Partner for Dell EMC.

 Dustin har helt siden oppstarten av partnerprogrammet vært den mest relevante samarbeidspartneren til Dell, og en viktig kanal inn i markedet for små og mellomstore bedrifter.arets-partner-dell-emc-dustin

-Dette er en stor annerkjennelse og motivator for våre ansatte som har jobbet hardt i mange år med å hjelpe kunder å løse deres IT-utfordringer. Det tette og sterke samarbeidet vi har og har hatt med Dell hjelper oss å tilby effektive IT-løsninger til alle våre kunder, sier Göran Lindö, VP SMB & B2C hos Dustin.

Juryen begrunner prisen med at Dustin gjennomgående har vært den viktigste veien ut mot kundene, både med sin sterke posisjon innenfor salg og med sin unike posisjon i markedet for små og mellomstore bedrifter gjennom nettsalg. Dustin hadde en vekst i Norge sammen med Dell på 44 prosent i Q3 og Q2 sammenlignet med Q4. I tillegg hadde de en imponerende 117 prosent vekst innenfor ESG.

-Dette var en velfortjent pris! Dell EMCs årlige partnerevent er en arena der vi fremhever viktigheten av å ha et godt partnernettverk. Det er gjennom partnere vi får innsikten og kunnskapen som hjelper oss med å bygge varige forretningspartnere, Christian Lorck, Norsk leder i Dell.

Markedsdirektør Richard Hægermark i Serit

Partnerpraten med Serit

Vi har kommet til den femte i rekken av leverandører som er helt avgjørende for at Dell skal lykkes. Serit har 11 forhandlere og 23 kontorer rundt i hele landet, fra Tromsø til Kristiansand. Kjeden har en ambisiøs målsetning i det norske markedet. Jeg har tatt en prat med markedsdirektør Richard Hægermark om Dell, tjenester, trender og egne preferanser.

– Vi skal bli best på SMB-markedet med tette relasjoner, god kundekjennskap og skreddersydd kompetanse. Som totalleverandør av IT og mobilitet skal kundene få det beste fra to verdener – lokalt engasjement og lokal tilstedeværelse, støttet av en nasjonal plattform. Dell spiller en hovedrolle i vår forretningsmodell, sier Hægermark før spørsmålsballen ruller i gang.

Kan du beskrive Serit med tre ord?

Lokal, nasjonal, kompetanse.

Hva leverer dere til kundene?

Basert på vår målsetning skal vi gi kundene rom for fleksibilitet og vekst, og være en IT-leverandør de opplever som «sin». Våre viktigste kunder er små og mellomstore bedrifter over hele landet samt desentralisert offentlig sektor (kommuner, skoler, helse etc.). Vår sterke nasjonale kjedestruktur har vært avgjørende for å etablere gode samarbeidsavtaler med ledende leverandører. Vi opplever at bevisstheten rundt den rollen moderne teknologi har for vekst og effektivitet øker på alle nivåer. Dette setter samtidig høye krav til våre rådgivere og IT-konsulenter.

Hvorfor er dere Dell-partner?

Dell er partneren med en av de bredeste produktporteføljene, og med en gjennomtenkt strategi rundt produkter, fra serverrom til klient. I tillegg har de programvare og tjenester som bygger oppunder vår leveransemodell med driftstjenester og produktleveranse. Dette gjør Dell til en av våre viktigste partnere. Vi er meget godt fornøyd med produktene, tjenesteutbudet og ikke minst hjelpen vi får fra vårt Dell-team.

Hvordan bruker dere Dell sine løsninger for å hjelpe deres kunder?

Dell har i sin portefølje en stor mengde produkter som adresserer mange av våre kunders vanligste utfordringer. Vår rolle er å veilede kunden slik at de kan dra nytte av den erfaringen Dell har gjort i tilsvarende problemstillinger. De er flinke til å komme med produkter og tjenester som gjør hverdagen litt enklere for våre kunder. Vi har kompetansen om kunden, de har kompetansen om egnede produkter og tjenester. Sammen blir det en god match som gagner våre kunder både økonomisk og funksjonelt.

Kan du nevne én ny, viktig trend som er aktuell for deres kunder i dag?

Hvis jeg kun skal nevne én så er det sikkerhet. Ikke alle kunder er opptatt av det, men alle burde være det. At kundene ikke er opptatt av sikkerhet skyldes trolig manglende kunnskap. Her har vi forhandlere et ansvar med å bringe både kunnskap og teknologi til kundene.

Kan du beskrive din beste Dell-opplevelse?

Personlig har jeg mange etter mer enn 16 år i Dell Norge, men når jeg nå sitter på den andre siden av bordet må jeg si at til tross for at Dell kun har vært en strategisk partner i to år har de blitt en betydelig leverandør for oss, ikke bare på klienter men også servere. Sammen med Dell er vi nå for eksempel en dominerende aktør på Sørlandet innenfor offentlig sektor.

Laptop eller nettbrett? 

Da svarer jeg; Ja takk, begge deler. Det vil si en hybrid-PC à la Dell Venue Pro 11. Hvorfor skal man ha to enheter når det nå finnes hybrid-PCer som virkelig er en «notebook replacement».

Hvilken teknologipersonlighet ville du helst møtt, og hva ville du spurt vedkommende om hvis du kun hadde ett spørsmål? 

Jeg har møtt Michael Dell et par ganger så valget faller på Bill Gates. Spørsmålet mitt hadde vært – Laptop eller nettbrett?

Partnerpraten med iTet

iTet har ni kontorer – syv av disse fra Trondheim og nordover. Med andre ord er det ikke feil å si at bedriften satser nordpå. Dette er med på å bidra til stort løsnings- og leveransefokus da kundene varierer mye i både størrelse og behov.

– Vi er på mange måter en it-skredder som syr løsninger til våre kunder. Hvordan våre kunder vil ha levert sine løsninger avhenger av forhold som kostnad, responstid, egen kompetanse og programmene de benytter. I og med at vi opererer over store avstander er gode samarbeid og lojale partnere avgjørende for å lykkes. I denne sammenhengen er Dell viktig med deres erfaring, kompetanse og løsninger, sier Ole-Jonny Korsgaard, drift- og salgsdirektør i iTet.

Kan du beskrive iTet med tre ord?

Et annerledes it-selskap.

Hva leverer dere til kundene?

Vi leverer EKT! Ved hjelp av fornuftige løsninger basert på teknologi så skal kundene klare å oppnå minst ett av de tre punktene: Effektivisering, kostnadskutt, tidsbesparelser.

Hvorfor er dere Dell-partner?

I starten var Dell underdogs på lik linje med oss, og på den måten passet vi hverandre godt. Det brede spektret av produkter, til en meget god pris i forhold til ytelse, gjør det enklere å tilby våre kunder gode løsninger. At Dell har beveget seg mer og mer bort fra direktesalg og mer og mer over mot kanalen viser at vi har en aldri så liten påvirkningskraft – og det er viktig i et partnerforhold!

Hvordan bruker dere Dell sine løsninger for å hjelpe deres kunder?

Vi har mange kunder som flytter, eller vurderer å flytte, deler av sine it-løsninger ut til å bli skybaserte tjenester. I begge tilfellene er det behov for løsninger lokalt hos kunden, og da benytter vi både kompetanse og produkter fra Dell. At vi kan bygge mer eller mindre nøyaktig etter kundens behov er et pluss.

Kan du nevne én ny, viktig trend som er aktuell for deres kunder i dag?

Ikke helt ny, men i ferd med å modnes virkelig – nemlig det å flytte mest mulig av it-løsningen ut av eget hus. Gode løsninger for å kombinere enkel tilgang til bedriftens programmer og data uavhengig av eksisterende infrastruktur er stadig like viktig.

Kan du beskrive din beste Dell-opplevelse?

Samspillet vi hadde da vi leverte en sammensatt og skreddersydd løsning til en av Norges viktigste virksomheter.

Laptop eller nettbrett? 

Jeg vil si 70/30-fordeling.

Hvilken teknologipersonlighet ville du helst møtt, og hva ville du spurt vedkommende om hvis du kun hadde ett spørsmål? 

Jeg ville spurt Steve Ballmer, fhv. Microsoft, om følgende – Hvordan hadde reisen blitt videre med deg som leder?

Partnerpraten med Dustin

Midt i mellom E6 og Oslofjorden, noen kilometer syd for Moss sentrum, finner vi hovedkontoret til Dustin. Bedriften, i dag mest kjent som NDS, vil i løpet av vinteren ta med seg 30 år med it-kompetanse og fortsette under navnet Dustin.

– I Dustin får netthandel stort fokus uten at vi kompromisser på vår tradisjon som tjenesteleverandør. Vi har tidligere vært spisset i denne retningen, men skal nå levere en større bredde med rundt 200 000 varelinjer i katalogen. Våre norske stab er delt omtrent på midten i disse retningene. Dell er en viktig partner i begge retninger, sier Haviken, før spørsmålsballen ruller i gang.

Kan du beskrive NDS med tre ord? 

Netthandel, produktbredde, kompetanse.

Hva leverer dere til kundene? 

Vi leverer forenkling av it-hverdagen til små og mellomstore bedrifter. Vår ambisjon er å redusere kompleksiteten slik at våre kunder kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Vi har tro på at det er de brukernære tjenestene som blir viktigst i fremtiden. Dette ved å blant annet legge til rette for problemfri håndtering av klienter, bruk av skytjenester som Office365 og fleksible betalingsordninger som er tilpasset en verden i rask endring.

Hvorfor er dere Dell-partner? 

Det er naturlig for oss å jobbe med de ledende produsentene, og Dell er en av de leverandørene som er med å definere bransjen. Vi selger både brukernært utstyr som PC-er og nettbrett, og teknologi som hører hjemme på datarommet. Dell er en av få leverandører som tilbyr produkter som dekker hele dette spennet.

Hvordan bruker dere Dell sine løsninger for å hjelpe deres kunder? 

Vi er relativt store på klienter og velger ofte Dell som leverandør i større anbud. Det er en kombinasjon av produktkvalitet, pris og leveransepresisjon som ofte er avgjørende for hva vi velger. Vi ser også økt interesse i markedet for konvergerte løsninger som Dell PowerEdge VRTX, og har store forventninger til ”software defined anything”, i særdeleshet virtuelle lagringsløsninger. Det er løsninger som vi tror vil bidra til vår overordnede mål: forenkling.

Kan du nevne én ny, viktig trend som er aktuell for deres kunder i dag? 

Nettskyen! Jeg har ikke møtt én kunde det siste året som ikke er opptatt av dette på en eller annen måte. Spørsmålet er ikke om, men hvordan man skal dra nytte av de muligheten skytjenester gir.

Kan du beskrive din beste Dell-opplevelse?

I fjor hadde jeg gleden av å møte Michael Dell personlig. Det var gjevt. For meg er han en av bransjens «Fab Four» sammen med Gates, Jobs og Ellison.

Laptop eller nettbrett?  

Laptop

Hvilken teknologipersonlighet ville du helst møtt, og hva ville du spurt vedkommende om hvis du kun hadde ett spørsmål?  

Det må være Ray Ozzie, og følgende spørsmål –  hvilken av dine ideer tror du har skapt størst endringer i verden?

Partnerpraten med Move

Midt i Oslo-gryta, med utsikt til Akerselva, finner vi Move. I et stort, fint og åpent lokale er det yrende liv som vitner om en virksomhet som har nok å henge fingeren i.

På spørsmål om å stille opp på Partnerpraten kom tilbakemelding fra Sannæs kjapt:

– Selvfølgelig stiller jeg opp når det handler om samarbeid. Sammen med kompetanse, kvalitet og leveransedyktighet er det det vi lever av, og per i dag er Dell den klart største og viktigste partneren vår, sier han før vi går i gang med spørsmålene.

Kan du beskrive Move med tre ord? 

Best på Dell!

Hva leverer dere til kundene? 

Som systemintegrator leverer vi et bredt spekter av it-løsninger fra datasenter, via mobilitet og sikkerhet, til klientløsninger. Våre konsulenter har fokus på it-infrastruktur og er it-avdelingens beste venn når det kommer til å fylle kompetanse- og/eller kapasitetshull.

Hvorfor er dere Dell-partner? 

Dell har fantastiske produkter til meget gunstige priser. I tillegg har de gått fra å være forhandlernes verste fiende til å bli den mest partnervennlige produsenten. Både Move og Dell er i utfordrerposisjon. Derfor samarbeider vi godt.

Hvordan bruker dere Dell sine løsninger for å hjelpe deres kunder? 

I utgangspunktet er vi en uavhengig rådgiver som anbefaler de produkter og løsninger som til enhver tid passer kunden best. I veldig mange tilfeller finner vi svaret hos Dell. Gjennom de siste årene har de bygget en helhetlig portefølje for teknologi til virksomhetsmarkedet. Det har gjort Dell til et foretrukket alternativ vi anbefaler til svært mange kunder.

Kan du nevne én ny, viktig trend som er aktuell for deres kunder i dag? 

Mobilitet!

Move ble etablert for 25 år siden med en idé om at it-løsninger skulle bli mobile. I dag kan vi si at vi fikk rett. Mobilitet er noe alle virksomheter må forholde seg til og ivareta, enten de velger å kjøpe lokale løsninger og/eller henter løsninger i skyen. Sikker tilgang til virksomhetens data fra hvor som helst, når som helst, på hvilken enhet som helst, stiller krav til en helhetlig it-løsning som omfatter produkter og tjenester fra mange produsenter, som Dell. Vår oppgave er å designe og implementere slike helhetlige løsninger.

Kan du beskrive din beste Dell-opplevelse?

Da vi i år ble kåret til årets partner for fjerde året på rad. Dette er det beste beviset på at vi sammen med våre kunder gir det beste fra to verdener; Dells markedsledende, prisgunstige produkter og Moves unike spisskompetanse.

Laptop eller nettbrett?  

Laptop på jobben, nettbrett hjemme.

Hvilken teknologipersonlighet ville du helst møtt, og hva ville du spurt vedkommende om hvis du kun hadde ett spørsmål?

Hvis jeg måtte, ville jeg spurt Michael Dell om når han vil gjøre det enklere for Dells direktekunder å utnytte unik konsulentkompetanse i Dells partnerapparat.

Partnerpraten med Commaxx

Partnerpraten er en ny spalte der vi presenterer og utspør våre dyktige partnere over en kaffe. Commaxx og Christian Raaness er først ute.

– Samarbeidet med Dell er ikke gammelt, men godt. Det er spennende å være med en verdens største it-selskaper på reisen fra direkte salg, til salg gjennom kanal. Dette har også ført til at vi har breddet vår portefølje av løsninger, sier Raaness før han gledelig besvarer spørsmålene som blir gjengangere i denne spalten.

Kan du beskrive Commaxx med tre ord? 

Nordisk verdiøkende IT-distributør.

Hva leverer dere til kundene? 

Vi leverer aktuelle software- og hardwareløsninger for blant annet skytjenester, VDI, virtualisering og ende-til-ende-løsninger. Dette helt fra datarom til klient.  I og med at vi ikke selger direkte er vi ofte ute hos kunder for å snakke om, og dele kompetanse rundt teknologi og løsninger. Da gjerne sammen med forhandler for å gi et helhetlig inntrykk av leveransekjeden.

Hvorfor er dere Dell-partner? 

Vi har vært distributør for blant annet Citrix, VMware, Microsoft, Veeam og WYSE (nå Dell WYSE) i mange år. Da Dell gikk fra å selge direkte til å ta i bruk distributørledd ønsket vi å være deres verdiøkende distributør i Norge, da deres løsninger komplementerer våre eksisterende løsningssett på en veldig god måte.

Hvordan bruker dere Dell sine løsninger for å hjelpe deres kunder? 

Vi hjelper til med å differensiere mellom hvorfor ledende softwareløsninger fra Microsoft, Citrix, VMware m.fl. fungerer godt på Dell sin hardware. Samtidig er vi kjent for å kunne bidra til en helhetlig diskusjon rundt klientstrategi fra henholdsvis pc-er, workstations, mobile enheter og tynne klienter.

Kan du nevne én ny, viktig trend som er aktuell for deres kunder i dag? 

IT er stadig mer forretningskritisk og kunder ønsker bekreftelse på at aktuelle løsninger fungerer godt før de går til innkjøp. Når PowerPoint ikke er nok gjelder fortsatt prinsippet “seeing is believing». Vi kan nå vise alt av løsninger i vårt nye demosenter med teknisk støtte fra våre folk og/eller fra forhandler eller produsent.

Vi åpner snart opp for booking!

Kan du beskrive din beste Dell-opplevelse? 

Vår første Dell ordre!

En Dell + Citrix-løsning med 3D-akselert grafikk. Det var både gøy løsningsmessig, samtidig som det var veldig befriende å se ballen begynne å rulle.

Laptop eller nettbrett?  

80 / 20

Hvilken teknologipersonlighet ville du helst møtt, og hva ville du spurt vedkommende om hvis du kun hadde ett spørsmål?

Hei mr. Tesla. El-bil fikser du fint, og el-tog er sikkert spennende. Men når kommer personlige el-ikoptere for salg?