Passord

Snart hater du passord enda mer!

Nye regler gjør vondt verre. En kartlegging viser at svært mange kommuner gjør arbeidsdagen unødvendig tungvint for sine ansatte.

På nettsidene til Kommunenes sentralforbund heter det at «Digitalisering handler ikke bare om å endre arbeidsprosesser fra analoge til digitale, det handler like mye om å forenkle og forbedre arbeidsprosessene». Det står i sterk kontrast til situasjonen mange kommunalt ansatte møter, med: «Skriv inn brukernavn. Skriv inn passord. Beklager, feil brukernavn eller passord. Husk å skille mellom store og små bokstaver. Har du glemt passordet? Klikk her. E-postadressen er ugyldig».

– Passord har vært nødvendig for å beskytte verdier og sensitiv informasjon. Samtidig er det en falsk trygghet, noe som kan bekreftes fra undersøkelser som peker på at mange bruker stort sett de samme passordene fordi de har behov for over 25 passord hjemme og på jobb, sier Trygve Daae. Han er fagspesialist hos den norske teknologiutvikleren Buypass, som leverer sikkerhetsløsninger over hele Europa, og kanskje mest kjent for løsningen for ID og betaling til Norsk Tipping.

Vil du vite mer om hvordan din kommune kan kvitte seg med passord og samtidig få bedre sikkerhet? Les mer på denne ressurs-siden.

De fleste kommuner har passordproblemer

I kommunal sektor kan det fort ta ansatte 10 minutter hver gang de skal logge seg inn fordi de må oppgi ulike passord tre eller fire ganger. Dette på morgenen, etter en pause, eller etter møter.

– Ganger man dette med tapt arbeidstid på titusenvis av kommuneansatte som behøver å komme inn i fagapplikasjoner, snakker vi fort om sløseri av store dimensjoner, sier Daae.

Utfordringene i kommunemarkedet er særlig store. Hos mange bunner dette i at det ikke brukes samme påloggingsløsning på alle passord-«steder», og såkalt nivå fire autentisering mangler.

– Jeg var nylig på en konferanse og snakket med ca. 50 av de nordligste kommunene i landet. Kun to av disse hadde løsninger som gjør at ansatte raskt og effektivt logget seg på en gang for alle tjenester. Dette betyr at veldig mye arbeidstid kastes bort.

BuypassEnkel digitaliseringsgevinst

Daae peker også på at dårlige løsninger gir større risiko.

– Med tanke på at kommuneansatte må logge seg på flere steder med ulike passord når arbeidsoppgavene skal løses, sier det seg selv at det skapes prosedyrer som forringer sikkerheten. Gule selvklebende huskelapper under tastaturet er særlig utbredt. Årsaken er enkel: Det er umulig å hele tiden huske mange ulike kompliserte passord som skiftes hver måned.

Selv om ikke passord er et lederspørsmål, er nedsatt produktivitet det i aller høyeste grad. Daae poengterer derfor at dette er en lavterskeloppgave der rådmannen og IT-sjefen kan høste en stor digitaliseringsseier med lite innsats og til relativt lave investeringer.

– God digitalisering handler om å skape enklere og mer effektive arbeidsdager.

Ønsker du uforpliktende råd om hvordan lykkes bedre? Send mail til Daae ved å klikke her

Nye passordregler gjør vondt verre

Nye regler er på trappene, og berører alle kommunalt ansatte som behandler sensitive data. Når fagapplikasjoner integreres med nasjonale kjernesystemer kommer krav om nivå 4 autentisering.

– Da er passordets dager over, og man er nødt til å logge seg på med en sikker elektronisk ID som smartkort, sier Daae og peker på at dette er en velsignelse for kommunalt ansatte.

Ved å bruke smartkortet ved første pålogging til arbeidsmaskinen får man trygg tilgang til alle systemer og tjenester. Dette harmonerer også godt med nye internasjonale regelverk som er på trappene, fordi smartkort tilfredsstiller disse regulatoriske sikkerhetskravene.

– Alt som inneholder sensitive data i dag, beskyttes gjerne av passord. Slik er det i samfunnet for øvrig, og det er også grunnen til at kriminelle målrettet forsøker å tilrøve seg innloggingsdetaljer.

– Nye former for sikkerhetsteknologi som elektroniske sertifikater på smartkort eller mobil kan erstatte passordløsninger, resultatet er at sikkerheten øker og effektiviseringseffekter høstes.

Ønsker du å lære mer om hvordan sikkerhetsteknologi kan fremme produktiviteten for din kommune?

Besøk denne siden for mer informasjon om nye krav som kommer og påmelding til gratis webinar der du lærer å løse utfordringene.

Digitalisering for bærekraftig hverdag

Louise Koch, ansvarlig for Dells CSR-program i EMEA deler hemmeligheten bak en vellykket CSR strategi.

FNs klimaavtale fra 2015 er historisk og legger en global strategi for hvordan klimagasser skal kuttes. For Dell EMC har bærekraftighet vært en drivkraft allerede fra 2012. Visjonen bak selskapets CSR strategi, Legacy of Good Plan, er å skape en større positiv verdi for resten av verden og det er blitt formulert flere ambisiøse som skal oppfylles innen 2020.

Louise Koch er Dell EMCs CSR ansvarlig i EMEA og ble i februar 2016 kåret til en av verdens 100 mest innflytelsesrike CSR ledere. Hun står i spissen for Dell EMCs Legacy of Good strategi i EMEA, hvor hun sammen med kolleger, kunder og partnere arbeider for å gjøre bæredyktighet til en drivkraft i forretningen.

Dell EMCs bærekraftige arbeid favner over mer enn kun produksjonsprosessen, og er blitt delt det opp i to hovedområder.

 1. Redusere det negative fotavtrykket for miljø og mennesker fra produksjon, sending og pakking av våre egne produkter
 2. Støtte kunder med kunnskap og innovasjon og hjelpe dem til å jobbe smartere. I dette ligger det også å bidra til at de ser utviklingsområder der de kan utnytte digitale tjenester til å bidra med å skape en mer bærekraftig og effektiv hverdag for kunder og ansatte

-Nøkkelbudskapet til Dell EMCs CSR-satsning er «we are committed to using our technology and competencies to do the most good for people and the planet». Dette er et bredt fokus som blant annet har ført til at Dell EMC har engasjert seg i Youth learning-programmer for digital utdanning, mulighet for innovasjoner innen e-helse, samt smarte byer og bygninger, forteller Louise Koch.

Les mer om Dell EMC Legacy of Good

Digitalisering er hemmeligheten

Innovasjon og digitaliseringsprosesser står sentralt i en vellykket CSR-strategi. Riktig bruk av teknologi kan bidra til bedre tjenester til flere mennesker, samt flere arbeidsplasser uten økt ressursbruk.

-Jeg brenner spesielt for den delen som handler om innovasjon. Digitalisering baner vei for nye muligheter uavhengig av om det er på arbeidsplassen, i et samfunn eller for å skape bedre muligheter i et utviklingsland. Det handler ikke alltid om å tenke stort, men å begynne lokalt og vurdere hvor man kan bidra og heller skalere opp. Hvordan kan våre løsninger og kompetanse bistå et lokalsamfunn, eller bidra til å øke kunnskap og utdanning i et belastet område? Det er her Dell EMC kommer inn med sine innovasjoner og løsninger, sier Louise Koch.

Spenner over mer enn miljø

Dell EMCs CSR-arbeid spenner over mye mer enn miljøpåvirkning. Blant målene Dell EMC har satt seg finnes det tiltak for å gi flere utdanningsmuligheter, bedre lederskap internt, samt tiltak for å minske miljøpåvirkning fra produksjon og bruk av produkter. Målene ble iverksatt i 2012 og årlig rapporterer Dell EMC om stadig bedre resultater:

 • Energibruken på produktene er redusert med 41 prosent siden 2011
 • 95 prosent av leverandørene er med i programmet for ansvarlig produktion
 • 93 prosent av emballasjen kommer fra fornybare kilder
 • Verdens største resirkuleringsprogram for elektronikk i 83 land
 • Kun 3 prosent av produksjonsavfall finner veien til søppelfyllinga
 • Ved å tilby kurs i koding og etablere soldrevne digital learning labs i Afrika, samt støtte til barnekreftsaker gjør at Dell EMC er med på å forbedre livet til 1,6 millioner barn i verden

Les hele rapporten om hvor langt Dell EMC er kommet mot sine bærekraftige mål.

Gir råd til bedrifter som vil bidra positivt

Målene Dell EMC har satt seg handler vel så mye om å øke bevissthet hos kunder slik at de kan bidra til en bedre verden. Louise Koch kan gi følgende råd til bedrifter som ønsker å skape en vellykket CSR-strategi:

 • Tegn opp verdikjeden og få det store bildet
 • Vurder hvor kan vi minske den negative påvirkningen på mennesker og miljø og fremme de positive påvirkninger
 • Lag en prioriteringsliste, hva skal man ta tak i først

Det er slik man starter, men bør ikke være der man stopper:

 • Sett deg inn i hvordan virksomheten kan bidra til den globale sirkulære økonomien ved å øke produktenes levetid, nå ut til nye kundegrupper som tidligere ikke har hatt samme muligheter og integrere dem bedre.
 • Vurder med bakgrunn i egen kjernekompetanse hvordan den kan være med på å skape innovasjoner som bidrar til å også hjelpe kundene og samfunnet med å bli mer bærekraftige

-For Dell EMC er det viktig å utnytte den fantastiske kompetansen vi sitter på til å skape en bærekraftig verden og gir en positiv verdi for samfunnet. Vi har bare én planet og i dag bruker vi mer ressurser enn hva jorden kan håndtere. En større middelklasse og økt befolkning gir et høyere press på naturressursene. Det er ikke lenger mulig å drive business-as-usual, vi er nødt til å bli mer energieffektive alle sammen, sier Louise Koch.

Ta kontakt med Louise Koch dersom du ønsker å vite mer om Dell EMCs CSR arbeid.

Følg Louise Koch på Twitter: @louisegkoch

Endring må komme fra mennene

Tall fra SSB viser at norsk næringsliv fortsatt har nesten dobbelt så mange mannlige som kvinnelige ledere. Det har vært en enighet i IT-bransjen at disse forskjellene må jevnes ut, men resultatet har latt vente på seg.

En bedre verden for neste generasjon

For tre år siden hentet Dell inn MARC-programmet (Men Advocating Real Change). Kurset bevisstgjør deltagerne for egne fordommer og ubevisste handlingsmønstre som er med på å ekskludere mennesker som tenker annerledes fra bedriftskulturen.

Nicolai Moresco, executive director for EMEA Partner Direct strategy har holdt MARC-kurs over hele Europa. Hans motiv bak Dell MARC er mer personlig enn kun å øke antall kvinnelige ledere i IT-bransjen.

— Jeg har to døtre. En dag skal kanskje mine døtre ut i en større virksomhet. Jeg ønsker å bidra til at de ikke blir møtt av det samme som veldig mange andre kvinner blir utsatt for i dagens forretningsverden, forteller Nicolai Moresco.

Får noen AHA-opplevelser

img_2018

Nicolai Moresco underviser i kurset Dell MARC

En av utfordringene blant dagens ledere er mangel på kunnskap og hensyn man ikke tar fordi man ikke er klar over at dette er hensyn man bør ta.

-Min største AHA-opplevelse kom for fem år siden. Jeg visste ikke at 85 prosent av kvinner føler seg utrygge dersom de skal til et møte på ny destination og ankommer sent på kveldstid. Jeg tok ikke hensyn til det når jeg tidligere booket møter. Det var en aha-opplevelse for meg å innse at selv om jeg følte meg trygg på kvelden så var situasjonen en helt annen for mine kvinnelige kollegaer, sier Nicolai Moresco.

Et annet viktig punkt er jobbannonser og språket i disse. Vi har oppdaget at kvinner ikke søker på en stilling dersom hun mener hun ikke kan levere på 5 av 5 kompetansekrav. En mann vil søke på stillingen dersom han kan hake av 2 av 5.

-Jeg var av den oppfatningen at dersom en person ikke søkte på jobben var man ikke motivert nok. Ved å innse at problemet ikke ligger hos kvinnene, men hos mennene kan vi finne alternative måter å skape mer inkluderende stillingsannonser og ansettelsesprosesser. Det er en lang prosess å endre adferd og holdninger. Jeg har holdt på med dette i tre år og lærer noe nytt hver eneste dag, sier Nicolai Moresco.

Tar deltagerne med på en personlig reise

Å endre måten ledere og ansatte tenker på er ikke gjort i en fei. Kurset er første steget i en kontinuerlig prosess og personlig reise der man blir bevisst egne holdninger. Hovedområdene i programmet omfatter:

 1. Å skape erkjennelse om at menn må være endringsledere og bli bevisste egne kunnskapshull og ubevisste handlingsmønstre som hindrer mangfold
 2. Gi kunnskap og gjøre menn oppmerksomme på det de gjør slik at de ikke ubevisst faller tilbake i gamle mønstre
 3. Tar opp betydningen av mangfold for en bedrift. En inkluderende arbeidsplass kan høste verdien i å ha ansatte med ulikt opphav, kjønn og funksjonshemninger
 4. Få kursdeltagerne til å forstå at dette er en kontinuerlig prosess
 5. Gjøre ledere bevisste på dominerende og underliggende grupper i bedriften og hvilken påvirkning disse har på måten ansatte tenker og handler

– Kurset handler om å endre måten vi tenker på. Vi må innse at vi har fordommer som er formet bevisst eller ubevisst av tidligere opplevelser og erfaring, og at dette har mye å si for måten vi tenker på, sier Nicolai Moresco.

Dell MARC-programmet har allerede høstet resultater. En undersøkelse fra Europa viser at 82 prosent av kursdeltagerne har opplevd at de tenker og handler annerledes etter gjennomført kurs. Samtidig innser 70 prosent av kursdeltagerne at de fortsatt har en vei å gå, og at dette er en pågående prosess.  Enda bedre er det at 68 prosent mener de ser en endring hos lederen sin.

Se en film om Dell MARC:

Få de viktigste nyhetene fra årets Dell EMC World

I år handlet Dell EMC World om løsninger tilrettelagt for digitale endringsprosesser. 

Digitale endringsprosesser er utfordrende i de fleste bransjer. En fersk undersøkelse av Dell Technologies viser at halvparten av globale næringslivsledere ikke vet hvordan bedriften vil se ut om tre år. Flere meldte at de så spesielt datasenteret som en utfordring når det kom til endringsprosesser. Hele 7 av 19 av de spurte fortalte at de blir holdt tilbake av tradisjonelle programmer.

Bedriftene var likevel enige om at løsningen finnes i skytjenester og programvaredefinert teknologi tilrettelagt for endring.

Dell + EMC gir flere muligheter

Produktene og løsningene som ble presentert på årets Dell EMC World kombinerer det beste fra Dell og EMC.

 • SC-serien er blitt interoperatibel med produkter som tidligere kun har vært tilgjengelig for EMC kunder
 • Sammenslåingen har sikret at Dell nå kan være eneste leverandør for alt av ende-til-ende og skysikkerhet for bedriften
 • Ved å integrere PowerEdge-servere i VXRail Appliances og VxRack Systems kan Dell EMC lansere en enda kraftigere hyperkonvergert infrastruktur
 • I tillegg har Dell EMC rettet blikket mot verdien som ligger i de store mengdene ustrukturert data ved å lansere Isilon All-Flash som har ytelse nok til å håndtere dette

Les mer om de ulike løsningene og produktene i pressemeldingene under.

Ta kontakt om du ønsker å prate med oss om dette.

 

Under kan du lese alle pressemeldingene på engelsk:

Dell EMC integrerer nå PowerEdge-servere i deres VxRail Appliances and VxRack System 1000

.Dell EMC lanserer Analytics Insights Modul som skal effektivisere dataanalyser ved å kutte tiden analytikere må bruke på forberedelser.

Dell EMC tar rollen som eneste leverandør for ende-til-ende løsninger utviklet for å modernisere, automatisere og endre virksomhetens datasentre. Samtidig leverer de omfattende sikkerhetsløsninger tilpasset en stadig mer mobil arbeidsstyrke.

 Dell EMC lanserer Isilon All-Flash designet for å håndtere de store mengdene ustrukturert data.

Nå er SC-serien blitt interoperatibel og Dell Elastic Cloud Storage-plattformen (ECS) er blitt enda bedre tilrettelagt for å hjelpe kunder gjennom endringsprosesser.

Ny betalingsløsning for Dell EMC produkter

Nytt partnerprogram for Dell EMC

 

Se Michael Dells prat om fremtiden

Få innholdet fra Dell EMC Forum

Slik går du frem om du ønsker tilgang til presentasjoner eller vil komme i kontakt med våre foredragsholdere/eksperter

Den 8. september gikk Dell EMC Forum (tidligere Future Ready Tour) av stabelen på Ullevaal Business Class i Oslo. Arrangementet skal besøke omtrent 40 byer i verden, og har delt kunnskap om fremtidens teknologi fra Dell EMC og deres partnere.

I år kunne vi også by på en helt ny form for konferanse. Uvant og interessant var det at deltagerne selv kunne skreddersy sitt eget program basert på egne interesseområder i en app.

Kunne du ikke komme? Vi deler gjerne kunnskapen med deg om du sender meg en e-post.

Bærekraftige forretningsmodeller

Av innhold kan det nevnes spennende foredrag fra økonomiprofessorene Jørgensen og Pedersen som delte av sin kunnskap om sirkulær økonomi og fremtidens nye og spennende måter å drive forretning. Vi kunne i tillegg by på flere interessante foredrag om fremtiden for datasentre, sikkerhet, skytjenester og VMware for å nevne noe.

Gikk du glipp av noen på Dell EMC Forum? Vi har tilgang til flere av presentasjonene og deler dem gjerne med deg. Send meg en e-post for tilgang.

Vi gleder oss til å se deg neste år

I år satte vi deltagerrekord. Hele 605 personer tok turen innom Dell EMC Forum. Vi gjentar suksessen neste år og vi gleder oss til å igjen by på spennende foredrag, og muligheter for alle til å knytte kontakter på tvers av bransjen.

Husk å registrere deg på nyhetsbrevet vårt for relevante nyheter, kundehistorier og muligheten til å være blant de første til å sikre deg plasser på neste års Dell EMC Forum.

Du kan melde deg på nyhetsbrevet under:

Derfor bør datasenterfolk komme på FRT

Dells Future Ready Tour er stedet å begynne om du skal bygge deg fremtidens datasenter. Vi byr på inspirasjon og deler råd om hvor du bør begynne.

Det kan være utfordrende å henge med i utviklingen innenfor datasenterteknologi, plattformer og løsninger. For Dell er fleksibilitet et nøkkelord i fremtidens datasentre. Fleksibiliteten til å skreddersy datasenteret til de behovene virksomheten har. Future Ready Tour gir deg muligheten til å se og lære mer om hvilke løsninger som er tilgjengelig, samtidig som vi viser hvilke prioriteringen virksomheten bør gjøre for å skape seg et skreddersydd og sikkert datasenter tilpasset deres behov.

Husk å melde deg på Future Ready Tour mens det fortsatt er plasser tilgjengelig.

Fleksibilitet i høysetet

Datasenter er en av grunnsteinene i Dells leveranser. Det har derfor vært en prioritet å tilby et rikt program til de som ser på muligheter for å sikre seg det mest fleksible og fremtidsrettede datasenteret. I tillegg til spennende og informative foredrag der vi deler kunnskap og råd om hvilke prioriteringer som bør gjøres både internt og eksternt med partnere, tilbyr vi i tillegg utstillingslokaler der du kan teste og få demonstrert de siste løsningene av relevante eksperter. Blant høydepunktene på årets program kan det nevnes:

 • I fremtidens datasenter beveger vi oss nå bort fra det tradisjonelle datasenteret med server, lagring og nettverk som separate «siloer» til programvaredefinerte og hyperkonvergert infrastrukturer med automatisering og selvbetjening. Vi går gjennom hvilke tiltak din virksomhet bør gjøre for å gjennomføre et vellykket steg inn i fremtidens datasenterløsning
 • Høsten 2016 blir Windows Server 2016 allment tilgjengelig. Dell samarbeider tett med Microsoft for å sikre at dagens virksomheter får sertifiserte og validerte produkter som legger til rette for at datasenteret fungerer slik det er designet gjennom hele levetiden. På Future Ready Tour kan du lære mer om Technical Preview 5 (TP5) og se hvilke fordeler og forbedringer som er inkludert i siste versjon
 • I følge Gartner blir Hyperkonvergert infrastruktur den nye normalen. Roger Samdal fra VMware vil gå gjennom VMware Virtual SAN 6.x og du får en sniktitt på neste versjon som lanseres høsten 2016
 • Undertegnede skal i tillegg være tilgjengelig på temaet servere i presentasjonslokalet på Future Ready Tour. Her vil det være mulig å både få se og demonstrert det helt nyeste innenfor datasenter-plattformer
 • Selvfølgelig må vi også nevne Dells moderne datasenter som omhandler hvordan de skaper en ikke tidligere tilgjengelig fleksibilitet i datasenteret, der du for eksempel har mulighet til å kjøre hybride løsninger opp mot public cloud

Vil du møte en av våre eksperter på datasenter? Jeg formidler gjerne kontakt om du sender meg en mail.

Konferansen du ikke har sett før

Future Ready Tour erstatter tradisjonsrike Dell Solutions Tour. Borte er plenums- og parallell-foredrag. Alle får en egen app der man skreddersyr sin agenda fra over 80 foredrag. Det er særlig fokus på kundereferanser, og vi tilbyr spennende teknologi som tar samhandlingen og nettverksbyggingen til et nytt nivå. Dette er en unik arena for å bli kjent med de som enten har løst de utfordringene dere sliter med, eller for de som ønsker å treffe likesinnede for å utforske fremtidens faglige gevinster. Vi tilbyr en unik tjeneste som lar deg spore opp og identifisere andre som har samme faglige ønsker som deg; kall det gjerne en «Tinder for faglige muligheter».

Les mer og meld deg på her

Her er konferanse-appen du har ventet på

Slik planlegger du årets Future Ready Tour

I år har vi lansert en helt ny applikasjon som lar deg skreddersy din egen agenda på Future Ready Tour. Du kan bygge, endre og tilpasse dagens faglige program etter egne interesser og dagens humør.min agenda

På Future Ready Tour 2016 kommer det til å være både store og små foredrag som løper parallelt, og det er du selv som via applikasjonen selv velger hvilke du eventuelt har lyst til å bli med på.

Hvis det skulle være noen foredrag du vil se som går samtidig er det heller ingen fare. Noen foredrag går flere ganger og de fleste talerne vil være tilgjengelig hele dagen, slik at du kan få slått av en prat eller tatt et møte med dem.

Applikasjonen blir tilgjengelig så fort du melder deg på Future Ready Tour 2016 på Ullevål.

Din tid er viktig for oss

Du kan velge tema eller klokkeslettVi vet at i en hektisk hverdag er det lite som er mer irriterende enn å besøke konferanser med lite relevant innhold. Derfor ville vi skape en helt ny konferanse der hver eneste deltager kan skreddersy sin egen personlige agenda via en brukervennlig applikasjon. Slik legger vi til rette for at du skal få mest mulig igjen av tiden du velger å dele med oss.

 

Vi tørr påstå at å bygge din personlige agenda blir like enkelt som 1-2-3:oversikt 2

 1. Logg inn i applikasjonen – den kan installeres på hjemsiden/startsiden på telefonen din
 2. Skreddersy ditt eget program – du kan velge foredrag ut fra tidspunkt på dagen eller tema
 3. På «Min Agenda» kan du enkelt holde oversikt over den faglige timeplanen – ønsker du å gjøre endringer i agenda er det gjort med enkle tastetrykk

Sammen med partnere, sponsorer og utstillere viser vi frem det ypperste av teknologi, løsninger og kunnskaper vi har å by på. Du kan velge mellom over 80 foredrag som spenner seg fra IT-sikkerhet til B2B-salg og til økonomien i det grønne skiftet. Vi kommer til å ha et utstillingsområde med de råeste teknologiske løsningene vi har i dag – og kanskje noen som i skrivende stund ikke er offentliggjort?

Har du ikke meldt deg på enda så håper vi du gjør det nå.

Windows Server 2016 og programvaredefinerte datasentre

I høst blir Windows Server 2016 allment tilgjengelig. Plattformen blir en viktig byggestein i det vi definerer som det ideelle programvaredefinerte datasenter.

For de som ønsker å ta skrittet inn i Microsoft Windows Server 2016 er det i dag tilgjengelig en Technical Preview 5 (TP5). På tross av at det kan skje endringer i funksjoner eller sertifisert maskinvare, anbefaler vi at man allerede nå begynner å sette seg inn i forbedringene og funksjonene i TP5 slik at man er godt rustet til GA-versjonen blir tilgjengelig.

Få mer kunnskap og en demonstrasjon av Windows Server 2016 på vår konferanse 8. september

Et datasenter for brukerne

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) er nå i en prosess med å sette opp en skybasert løsning basert på Windows Server 2016. Målet er en robust og skalerbar løsning der høy ytelse tilrettelegger for fremtidens vekst.

– Vi skal møte brukernes behov for rask tilgang til tjenester og kapasitet. Det er viktig at de får dekket sine behov så raskt som mulig, samtidig som vi får effektiv drift i form av automatiserte rutiner understøttet av Microsoft og Dell, sier Ola-Gunnar Enger Juelsrud, hos NMBU.

Da NMBU skulle velge et nytt oppsett for intern skyløsning ble det tidlig avgjort at det var Microsofts hyperkonvergerte løsning var det foretrukne alternativet som den beste og mest fremtidsrettede løsningen.

– Vi er nysgjerrige på ny teknologi og ønsker de beste forutsetninger for å kunne bygge et fremtidsrettet datasenter. Etter flere runder ble det klart at Microsoft og Dell kunne tilby flere fordeler både på lang og kort sikt, av disse kan nevnes en driftseffektiv plattform med enda bedre ytelse, sier Juelsrud.

Les flere kundehistorier der Dell EMC har hjulpet med å skape fremtidens datasenter

Fleksibilitet i høysetet

Windows Server 2016 er en modulær og skalerbar løsning som gir høy grad av fleksibilitet. Den opprinnelige ideen er at det skal være mulig å bruke på forskjellige typer maskinvare, men vi i Dell ser at det fortsatt er behov for godt testet og sertifisert maskinvare. Det tette samarbeidet mellom Dell og Microsoft gir nettopp dette. Vi har forpliktet oss til å teste, validere og sertifisere produktene og dermed sikre at ditt programvaredefinerte datasenter fungerer slik det er designet for å fungere. Ikke bare første dagen, men gjennom hele livssyklusen.

Microsofts programvaredefinerte datasenter er basert på følgende:

SDC – Software Defined Compute (virtualisering) basert på Hyper-V
SDS – Software Defined Storage basert på Storage Spaces Direct
SDN – Software Defined Network basert på en virtuell overlay basert på VXlan

Windows Server 2016 Technical Preview 5 introduserer “Storage Spaces Direct”. Dette gjør det mulig å bygge høytilgjenglig hyperkonvergerte løsninger med lokal lagring. Samtidig åpner det opp for bruk av nye disk-enheter som for eksempel SATA og NVMe disker som tidligere ikke har vært mulig med diskhyller for felles SAS-disker.

Tekniske spesifikasjoner på Windows Server 2016Programvaredefinerte datasentre

Listen med forbedringer av 2012R2 er lang og du kan kun benytte deg av disse funksjonene om du jobber på 2016.

Dell foreslår å starte med en 4-node Windows 2016 hyperkonvergert løsning, som inkluderer følgende:

 • 4 * R630 eller 4 * R730xd servere. Disse serverne har vært testet og verifisert på Windows 2016
 • 1 eller 2 * S4048 nettverks switcher
 • Installer, konfigurer og spill av i henhold til Microsofts guide
 • Et alternative er å få hjelp fra Dell til å installere tjenestene. Da kan vi installere og konfigurere sammen med deg for å sikre en raskere læringskurve

Send meg gjerne en mail om du har noen spørsmål eller ønsker å se på muligheter for din virksomhet

Sikkerhet er en forutsetning for digitalisering

En fersk undersøkelse viser hvorfor sikkerhetskompetanse er så viktig for å møte mulighetene som kommer. Årets mest spennende konferanse gir deg den nyeste kunnskapen gratis.

8. september arrangeres Future Ready Tour på Ullevaal Business Class i Oslo. Årets program inneholder mange godbiter for sikkerhetsfolket, og vi har nyttig kunnskap å dele både strategisk og i form av operative råd. Du kan blant annet snakke med oss om vår ferske globale sikkerhetsundersøkelse som så på kombinasjonen digitalisering og sikkerhet.

Meld deg på Dell Future Ready Tour om du vil vite hvordan skjerpe sikkerheten samtidig som du gir ansatte bedre arbeidsverktøy.

Undersøkelsen slår fast at sikkerhetsekspertene må tidlig på banen om man skal høste fordeler fra digitalisering. Siden sikkerhet oppfattes som en hindring for å lykkes, holdes disse viktige fagfolkene for lenge utenfor det gode fornyingsselskap. Nordiske resultater viser heldigvis at det er en merkbar endring i holdningene:

 • «Alle» (96 prosent) av virksomhetene investerer i digitalisering for å fornye og forandre driften – mobil, applikasjoner i skyen, skyinfrastrukturer, tingenes internett, m.m.
 • Åtte av ti sier at økt produktivitet blant ansatte er viktigste driver for digitalisering, 68 prosent fremhever vekst som en av de viktigste årsakene
 • 82 prosent mener at suksessen kommer raskere og blir større om sikkerhetseksperter involveres i tidlige faser
 • Ni av ti sier at sikkerhet blir et konkurransefortrinn om det vies mer ressurser

I global sammenheng ser vi at nordiske virksomheter er mest opptatt av å bruke digitalisering for å øke produktiviteten blant sine ansatte.

Digitalisering forandrer bransjer

Digitaliseringsundersøkelsen viser at ni av ti mener digitaliseringen forandrer egen bransje, men kun halvparten mener at dette har startet i egen organisasjon. Sikkerheten fremheves som en av de største utfordringene, der 96 prosent mener at bøygen er mangel på ressurser, fare for sikkerhetsbrudd, hvordan «sikre, uten å hindre», og redsel for å miste kontroll. Interessant nok viser undersøkelsen at selv om 85 prosent mener at sikkerhetsekspertene oppleves som en barriere, mener samme andel at det vil være positivt om fagfolkene trekkes inn i en tidlig fase.

Tre veier til suksess

På bakgrunn av undersøkelsen deles tre råd for hvordan best lykkes med å få sikkerheten til å jobbe for seg, fremfor mot seg:

 • Tid til markedet må trumfe finmasket skreddersøm. Når nye applikasjoner hentes inn fra skyen må man jobbe tett med brukerne for å sikre at programvaren møter behovene i forretningen, og at den enkelt integreres tett med øvrig infrastruktur
 • Identitetshåndtering er en viktig byggestein. Legg til rette for et enhetlig IAM-system som definerer på rolle, regel, arbeidsprosesser, autentisering, autorisasjon, m.m. Plattformen må kunne støtte nye system, mange brukertyper og de fleste tilgangsscenarier, slik man ikke må finne opp hjulet hver gang nye behov dukker opp
 • Sørg for at den enkelte avdeling selv får ansvaret, slik at man heller kan støtte med råd og veiledning, og sikre den beste tilgangshåndteringen og identitetsstyringen. På denne måten kan en god sikkerhetsplattform være en katalysator fremfor en bremsekloss

Undersøkelsen hadde svar fra 631 it-ledere med ansvar for sikkerhet i USA, UK, Tyskland, Australia, Norden og Benelux.

Vil du vite hvordan du kan lykkes med digitalisering og sikkerhet? Meld deg på #FRT2016 så skal vi sikre at du får møte noen som kan gi deg de riktige rådene

Finn en partner for tingenes internett på Ullevål

Tingenes internett kommer til å endre forventninger i alle typer næringer innen få år. Analytikere og eksperter strør om seg med spådommer. Uttalelsen fra professor Michael Nelson ved Georgetown University er godt dekkende: «Å spå omsetningen i markedet for tingenes internett er som å beregne hvor stort markedet for plast ville bli i 1940».

Vil du høre mer om fremtidsklar teknologi? Meld deg på Dells Future Ready Tour 8. September.

En praktisk tilnærming til tingenes internett

Leverandørindustrien har lenge ridd megabølgen rundt tingenes internett. Mye hype og støy kan gjøre det utfordrende å fastslå hvordan de skal komme i gang med ny teknologi. Dell har derfor valgt en mer rasjonell tilnærming til konseptet. Det ene er at vi er ikke en komplett leverandør med hylleklare løsninger for IoT. Vi jobber sammen med partnere og kunder for å sikre at sensorer og bransjeløsninger er tilpasset unike behov. Det andre er at vi skal ikke løse alle utfordringer for alle aktører, men har valgt en tilnærming der vi spisser oss inn mot ulike bransjer med løsninger for:

 • Industrien
 • Smarte bygg/byer
 • Helsevesenet
 • Transport/logistikk
 • Landbruk

Vil du vite mer? Meld deg på Future Ready Tour her

Slik kommer du i gang med tingenes internett

Vår tilnærming dekker tre viktige områder:

 1. Start med hva du har
 2. Bygg infrastrukturen for analyse og innsikt
 3. Tenk sikkerhet i alt du gjør

Vi tror det er viktig å ta i bruk data og maskiner man allerede har, og øke investeringene i takt med erfaringer og suksesser. Vi og våre partnere kan hjelpe dere identifisere egnede områder som kan gi raske gevinster, og sammen lage planer som gir målbar avkastning (ROI). Dermed kan teknologien og prosjektene følge tempoet og kunnskapen i din virksomhet – og man oppnår gevinster uten å sprenge banken. Dells viktigste bidrag til IoT er maskinkraft, bransjeledende sikkerhetsløsninger, teknologi for informasjonshåndtering, og såkalte «gatewayer». Sistnevnte er viktig for å koble opp og hente ut data fra hundrevis og tusenvis av sensorer, for deretter å forstå og handle på innsikten som leveres.

Ønsker du råd om tingenes internett, eller vil i gang med et prosjekt? Jeg hjelper deg gjerne om du sender meg en mail

 

Derfor bør driftstilbydere komme på Ullevål 8. september

Få leverandører er bedre egnet til å møte driftstilbyderes behov i årene som kommer. Kombinasjonen Dell og EMC skaper en kunderettet organisasjon som løser dagens utfordringer, og utløser fremtidens infrastrukturgevinster. Strategi og teknologi forenes i en skjønn harmoni for de som setter av 8. september. Vi inviterer til en konferanse på Ullevaal Business Class som har tatt mål av seg å gå utenpå alle andre it-arrangement du har sett i Norge.

Les mer og meld deg på her mens det er plass

Tre spennende kundereferanser

Driftstilbydere er blant Dell og EMCs absolutt viktigste partnere og kunder. Det er derfor skreddersydd et rikt program til de som lever av å levere den fremste kvaliteten på den mest smidige og kostnadseffektive måten. Blant mange høydepunkter er det naturlig å trekke frem:

 • Med «Den norske sky» har Telecomputing designet en tjeneste som lar data være i Norge samtidig som kundene får fleksibiliteten og effektiviteten man forventer av internasjonale alternativer. Foredraget holdes av deres teknologidirektør Kjell-Tore Espeseth.
 • Basefarm deler sine tanker om hvordan sikre og mest effektivt levere it-tjenester fra nettskyen i årene som kommer.
 • Microsoft har endret standarden på hvordan vi handler datakraft på en måte som gir store gevinster for både tjenestetilbydere og kunder. Evry er den første som har integrert Azure Stack i porteføljen, og melder om flere spennende fordeler: Tjenestene blir lettere tilgjengelig, data forblir i Norge, og en av Nordens største leverandører tar totalansvaret.
 • Undertegnede skal sammen med vår globale Microsoft-arkitekt, Terry Storey, presentere Azure-plattformen som er spesialdesignet for tjenestetilbydere.
 • Dereck Cockerto er Europeisk skysjef for Dell. Han presenterer vårt rike tilbud for både tjenestetilbydere og sluttkunder, herunder de ulike fremtidsklare IaaS- og PaaS-plattformene. Stikkord er kraftfulle maskiner og programvaredefinerte plattformer basert på VMware, Microsoft og Openstack.
 • Ikke minst: Kombinasjonen Dell og EMC. Dette blir første gang i Norge man kan oppleve kraften fra verdens største teknologitilbyder. Mange er spente på hvordan vi sammen går til markedet, og vi kan love at driftstilbydere vil være særlig viktige for oss.

Vil du møte en av våre eksperter på drift, eller booke møte med en av foredragsholderne? Jeg formidler gjerne kontakt om du sender meg en mail.

Konferansen du ikke har sett før

Future Ready Tour erstatter tradisjonsrike Dell Solutions Tour. Borte er den tradisjonelle formen med plenums- og parallell-foredrag. Her får alle en egen app der de selv kan skreddersy sin agenda fra over 80 foredrag. Det er særlig fokus på kundereferanser, og vi tilbyr spennende teknologi som tar samhandlingen og nettverksbyggingen til et nytt nivå.

Dette er en unik arena for å bli kjent med de som enten har løst de utfordringene dere sliter med, eller for de som ønsker å treffe likesinnede for å utforske fremtidens faglige gevinster. Vi tilbyr en unik tjeneste som lar deg spore opp og identifisere andre som har samme faglige ønsker som deg; kall det gjerne en «Tinder for faglige muligheter».

Les mer og meld deg på her

Kom og se hvordan du lykkes med Windows 10

Windows 10 og neste generasjons endepunktsikkerhet basert på kunstig intelligens (AI), samt verdens tynneste og letteste fullverdige PC for bedriftsbehov. Tilbudet er rikt for våre gjester på Future Ready Tour 8. september

Future Ready Tour 2016 på Ullevål Business Class 8. september blir den største og mest spenstige begivenheten Dell Norge noensinne har gjennomført. Arrangementet viderefører tradisjonsrike Dell Solutions Tour, og skal flytter grenser for hvordan en it-konferanse bør være. Selv om mange i år er opptatt av nyhetene i kjølvannet av sammenslåingen med EMC, er det fortsatt et vell av godbiter for de som er opptatt av de mest fremtidsrettede løsningene for brukermiljøet.

Meld deg på Future Ready Tour her. Det er gratis, og vi lover deg at det er verdt tidsbruken.

Ta på verdens tynneste og letteste

Det er særlig tre tema som vi tror vil fenge på årets konferanse:

 • Migrering til Windows 10 er en megatrend. Mange er i startgropa og skal i gang med større migreringer allerede i høst. Vi deler gjerne rådene om hvordan best lykkes med å designe og rulle ut operativsystemet på den smarteste og mest effektive måten. Som en av Microsofts nærmeste partnere, og snart verdens største leverandør av maskinvare, er vi godt rustet til å dele kunnskapen som tar migrenen ut av migreringen
 • Tidligere i år annonserte vi et omfattende samarbeid med sikkerhetsleverandøren Cylance. Deres neste generasjons sikkerhetsløsninger fungerer i form av en slags kunstig intelligens som gir proaktiv beskyttelse på virksomhetens mange endepunkt. Dell var den første og eneste tilbyderen som la til rette for dette som en integrert del av våre sikkerhetsløsninger for klienter. Truslene Cylance forhindrer er de ferskeste nulldagsangrepene, scriptede angrep, malware og målrettede angrep som phishing og malware. Det er trygt å hevde at Cylance setter en ny standard i programvare for klientsikkerhet
 • Vi viser frem våre kuleste og nyeste klienter med særlig fokus på den prisvinnende XPS-familien, og verdens tynneste og letteste fullverdige business notebok: Latitude 7370

Konferansen fylles raskt

 1. september handler om å dele kunnskapen som hjelper din virksomhet møte fremtidens muligheter knyttet til digitalisering og teknologi. Dagen formes rundt deg og dine behov, og du bestemmer agendaen selv. Vi har reservert hele Ullevaal Business Class, og kommer til å tilby:
 • Flere fagspor enn noen annen IT-konferanse i Norge. Vi regner med totalt 80 ulike muligheter og helt nye måter å organisere din egen agenda på
 • Flere dusin møterom som du kan booke på stedet i tilfelle behovet oppstår
 • Eksperter fra flere fagfelt enn noen gang før, slik at du skal få glede av dagen uansett om du jobber med aksesspunkter, innkjøpsbudsjetter, datasenter, brukeradministrasjon, ledelse – for å nevne noe. Her vil det være noe for alle!

Selv om vi setter av store deler av Ullevål er det også begrenset med plasser.

Klikk her for å sikre deg plass på Future Ready Tour Oslo!

Møt Norges mest inspirerende økonomiprofessorer

Future Ready Tour er vårt største arrangement i Norge, og det første vi kjører sammen med nye kolleger – de mange og svært kompetente løsningsrådgiverne i EMC. Arrangementet finner sted 8. september på Ullevaal Business Class, og du kan melde deg på her.

En ny type konferanse fra et nytt selskap fordrer en agenda og bidragsytere med andre perspektiv. Vi har aktivt jaget etter foredragsholdere som leverer både strategisk påfyll og praktiske råd. I den sammenheng har vi funnet to eksperter som kan forklare hvordan man tjener penger på det grønne skiftet i samfunnet. De vil demonstrere hvordan internasjonale virksomheter omfavner begrep som omstilling, deling og sirkulær økonomi.

Nytt og nyheter

Forskerduoen Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Pedersen lanserer snart sitt viktigste verk til nå, og det spås at de vil være svært synlig i media til høsten. Boken om modellen RESTART er oppskriften på hvordan og hvorfor miljøvern og bærekraft er lønnsomt – både på bunnlinjen, i form av mindre risiko, og for samfunnet.

De to forsker mye på delingsøkonomien, nye typer forretningsmodeller, og innovative finansieringsløsninger. Deres syn, støttet av forskning fra Harvard, er at usikkerhet i råvaremarkedene, ressursknapphet og digitalisering endrer spillereglene, og at det er de mest bærekraftige bedriftene som blir de mest lønnsomme over tid.

Husket du å melde deg på mens det fortsatt er plass?

Kurs i bærekraftige forretningsmodeller

I tillegg til at de skal holde innlegg vil du kunne huke tak i Jørgensen og Pedersen for samtaler i løpet av konferansen. De underviser daglig både studenter og ledere innen hvordan man må tenke nytt rundt bærekraft og inntjening, som du også kan lese om på deres hjemmeside.

På Future Ready Tour skal de holde et lynkurs i hva som er en bærekraftig forretningsmodell, og vise hvordan man tjener penger på riktige valg. Merk at dette er ingen miljøaktivister med fargerike fremtoninger, de er dønn seriøse akademikere som leverer et meget viktig budskap på en fortreffelig måte. Tror du oss ikke? Se video her!
Denne duoen er noe man bør oppleve på scenen. Du får gratis tilgang til viktig inspirasjon ved å sette av 8. september hos oss.

Meld deg FRT 2016 på her!

 

Future Ready tour 2016 i Oslo

Opplev fremtidens forretningsteknologi

Bli med oss og våre partnere på Future Ready 2016 i Oslo – en helt spesiell dag hvor vi ser nærmere på hva som gjør en virksomhet klar for å møte fremtidens teknologikrav. Du får møte svært spennende mennesker, lære om dagens og fremtidens utfordringer og hvordan de kan løses, diskutere med noen av bransjens fremste fagpersoner og se og ta på de praktiske løsningene.

Vi bygger en helt unik arena for dere, hvor vi kommer til å vise:

Hvordan du sikrer at datasenteret er forberedt på for fremtidens oppgaver:

 • Konvergerte løsninger – driver frem mer smidighet og bedre utnyttelse av ressurser
 • Sikkerhetsløsninger – stenger sikkerhetshull med kontekstbasert intelligens
 • Big Data / Analytics – kom deg raskere fra data til beslutning
 • IoT-løsninger – kobler sammen tingene som betyr noe

Hvordan du gjør dine ansatte klare for fremtidens oppgaver ved å møte forretningsbehov og brukerpreferanser:

 • Ved å sette brukeren i sentrum ved valg av enheter, for å optimalisere arbeidsmiljøet og applikasjonsbruken
 • Identitetsdrevet tilgang til virksomhetens data, for å ivareta sikkerheten
 • Sømløs tilkobling, for å forbedre mobilitet og responsivitet
 • Administrasjon av enheter, for best mulig oppetid

Få svarene du trenger

I tillegg til at du kan få med deg spennende foredrag, sesjoner, demonstrasjoner, rundturer og utstillingen Future-Ready Solutions, kan du også skreddersy din egen timeplan – både før og under arrangementet. Vi legger opp til flere forskjellige spor enn noen gang tidligere slik at du skal få påfyllet du ønsker deg.

Møt ledende eksperter fra inn- og utland, utforsk Dells fremtidsklare blueprints sammen med våre spesialister, og møt andre IT-eksperter for å utveksle ideer, innsikt og erfaringer. Vi skal lage årets beste arrangement i sitt slag, og lar deg tilpasse det etter dine ønsker og behov.

Meld deg på i dag for å se nærmere på hva som gjør en virksomhet klar for å møte fremtidens utfordringer – vi gleder oss til å møte deg på Future Ready ‘16!

Tid:
8. september 2016
08:30 – 17:00

Sted:
Ullevaal Business Class (UBC)
Ullevaal Stadion
Sognsveien 77 C
0840 Oslo

Klikk her for påmelding

Mennesker rundt bord ser på data

De tre viktigste elementene bak stordataanalyse

Helt siden viktoriatiden har man brukt prinsippene bak «big data». Da brukte man data for å kartlegge hvor man kunne legge avløp og brønner for å unngå spredning av sykdom. Dagens mål er ikke nødvendigvis så forskjellige. Det som har endret seg er at vi nå kan løse oppgavene raskere og mer effektivt gjennom bruken av spesialdesignet teknologi.

Dagens leger og sykepleiere kan sende data til den andre siden av kloden for analyse, og få svarene tilbake i løpet av sekunder. 1800-tallets helsepersonell måtte gjøre nitid arbeid med å samle og manuelt analysere data over lange perioder for å kunne utgjøre en forskjell for pasientene.

Som resultat av de teknologiske fremskrittene er spørsmålene på vei bort fra hva slags data som samles inn, til hvor dataene samles og hvordan de benyttes. Dette er spørsmål som kan besvares ved å se på de tre hovedkonseptene som ligger bak stordataanalyse: Tilgang, innsikt og datasamling.

Tilgang

Samfunnet benytter enorme datamengder hver dag. Hvert minutt mottar Google mer enn fire millioner søkeforespørsler, og Facebook-brukere deler nesten 2,5 millioner oppdateringer. Hvert sekund sendes det rundt 3,5 millioner e-poster. Se for deg din egen morgenrutine – du våkner, tar en titt på nyhetsstrømmen, spiser frokost, sjekker når togene går, setter deg på toget, og sender noen e-poster på vei til jobb. Summen av mange slike aktivitetene blir enorme datamengder som må prosesseres. Samtidig har vi blitt vant til å se kjappe analytics-funksjoner i mange sammenhenger, for eksempel våre private Twitter-dashbord.

Denne trenden har fått en del toppledere til å undres hvorfor de ikke får den samme typen tilganger i sine forretningsanalyseløsninger. Mange anser i dag at stordata er for stort og komplekst for tilgjengelige databasestyringsverktøy eller tradisjonelle prosesseringsapplikasjoner. Men det er en forskjell på å kaste seg over alle nye trender, og å ta et steg tilbake for å vurdere dine egne forretningsmål. Sistnevnte gjør det mulig å tilpasse dine stordatainitiativer til virksomhetens mål, og slik forsikre at du har gitt tilgang til nødvendig innsikt for å forbedre det daglige arbeidet.

Innsikt

Dataanalyse kan hjelpe deg løfte din virksomhet. Vi har alle vært i en situasjon hvor sjefen eller kunden snur seg mot oss og sier «vis meg tallene». Kvantitative data kan være avgjørende for å gjennomføre et salg eller få en overordnet til å gi grønt lys. I tillegg kan stordataanalyse føre til lavere kostnader, raskere og bedre beslutninger på tvers av virksomheten, og inspirere til nye produkter og tjenester.

Samtidig er budsjetter er en konstant pine for it-sjefer. En enkel prissammenlikning mellom de fleste analyseteknologier for stordata og tradisjonelle arkitekturer vil vise den klare fordelen ved å ta en fremtidssikret tilnærming til analysen. Så snart den riktige teknologien er på plass kan beslutninger tas raskere og mer nøyaktig, noe som til syvende og sist vil gjøre utslag på bunnlinjen. Når du forstår nøyaktig hva kundene ønsker ved å analysere bruk, kjøpstrender og tilbakemeldinger, kan du tilpasse det du tilbyr dem deretter.

Datasamling

De fleste mennesker liker egentlig ikke tanken på at noen andre har tilgang til deres data, og derved har mulighet til å analysere disse. Samtidig begynner mange å se at å oppgi informasjon kan gi enkelte fordeler, som bedre kundeservice og økt brukervennlighet. Samarbeid med brukerne burde derfor være høyt prioritert hos virksomheter som vil være forberedt på fremtiden. Gi kundene mulighet til å dele informasjon selektivt, slik at de føler de har kontroll. Samtidig får du mulighet til å samle innsikten du trenger for å levere bedre. Med et grunnlag bygget på tillit vil du få mer og mer innsikt som kan brukes til å forme dine fremtidige strategier.

Med teknologi i konstant endring, og data som fortsetter å oversvømme virksomheter, er det avgjørende å implementere en fremtidsrettet strategi. Innen stordataanalyse betyr dette å bygge prediktive modeller og å samarbeide. Det er nå tydelig at de gamle måtene å måle suksess på ikke vil holde vann. Bruk derfor litt tid på å tenke på disse tre faktorene – tilgang, innsikt og datasamling – slik at du kan flytte din stordataanalyse inn i fremtiden.