Endring må komme fra mennene

Tall fra SSB viser at norsk næringsliv fortsatt har nesten dobbelt så mange mannlige som kvinnelige ledere. Det har vært en enighet i IT-bransjen at disse forskjellene må jevnes ut, men resultatet har latt vente på seg.

En bedre verden for neste generasjon

For tre år siden hentet Dell inn MARC-programmet (Men Advocating Real Change). Kurset bevisstgjør deltagerne for egne fordommer og ubevisste handlingsmønstre som er med på å ekskludere mennesker som tenker annerledes fra bedriftskulturen.

Nicolai Moresco, executive director for EMEA Partner Direct strategy har holdt MARC-kurs over hele Europa. Hans motiv bak Dell MARC er mer personlig enn kun å øke antall kvinnelige ledere i IT-bransjen.

— Jeg har to døtre. En dag skal kanskje mine døtre ut i en større virksomhet. Jeg ønsker å bidra til at de ikke blir møtt av det samme som veldig mange andre kvinner blir utsatt for i dagens forretningsverden, forteller Nicolai Moresco.

Får noen AHA-opplevelser

img_2018

Nicolai Moresco underviser i kurset Dell MARC

En av utfordringene blant dagens ledere er mangel på kunnskap og hensyn man ikke tar fordi man ikke er klar over at dette er hensyn man bør ta.

-Min største AHA-opplevelse kom for fem år siden. Jeg visste ikke at 85 prosent av kvinner føler seg utrygge dersom de skal til et møte på ny destination og ankommer sent på kveldstid. Jeg tok ikke hensyn til det når jeg tidligere booket møter. Det var en aha-opplevelse for meg å innse at selv om jeg følte meg trygg på kvelden så var situasjonen en helt annen for mine kvinnelige kollegaer, sier Nicolai Moresco.

Et annet viktig punkt er jobbannonser og språket i disse. Vi har oppdaget at kvinner ikke søker på en stilling dersom hun mener hun ikke kan levere på 5 av 5 kompetansekrav. En mann vil søke på stillingen dersom han kan hake av 2 av 5.

-Jeg var av den oppfatningen at dersom en person ikke søkte på jobben var man ikke motivert nok. Ved å innse at problemet ikke ligger hos kvinnene, men hos mennene kan vi finne alternative måter å skape mer inkluderende stillingsannonser og ansettelsesprosesser. Det er en lang prosess å endre adferd og holdninger. Jeg har holdt på med dette i tre år og lærer noe nytt hver eneste dag, sier Nicolai Moresco.

Tar deltagerne med på en personlig reise

Å endre måten ledere og ansatte tenker på er ikke gjort i en fei. Kurset er første steget i en kontinuerlig prosess og personlig reise der man blir bevisst egne holdninger. Hovedområdene i programmet omfatter:

  1. Å skape erkjennelse om at menn må være endringsledere og bli bevisste egne kunnskapshull og ubevisste handlingsmønstre som hindrer mangfold
  2. Gi kunnskap og gjøre menn oppmerksomme på det de gjør slik at de ikke ubevisst faller tilbake i gamle mønstre
  3. Tar opp betydningen av mangfold for en bedrift. En inkluderende arbeidsplass kan høste verdien i å ha ansatte med ulikt opphav, kjønn og funksjonshemninger
  4. Få kursdeltagerne til å forstå at dette er en kontinuerlig prosess
  5. Gjøre ledere bevisste på dominerende og underliggende grupper i bedriften og hvilken påvirkning disse har på måten ansatte tenker og handler

– Kurset handler om å endre måten vi tenker på. Vi må innse at vi har fordommer som er formet bevisst eller ubevisst av tidligere opplevelser og erfaring, og at dette har mye å si for måten vi tenker på, sier Nicolai Moresco.

Dell MARC-programmet har allerede høstet resultater. En undersøkelse fra Europa viser at 82 prosent av kursdeltagerne har opplevd at de tenker og handler annerledes etter gjennomført kurs. Samtidig innser 70 prosent av kursdeltagerne at de fortsatt har en vei å gå, og at dette er en pågående prosess.  Enda bedre er det at 68 prosent mener de ser en endring hos lederen sin.

Se en film om Dell MARC:

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *