Helse-Norge velger Dell igjen

Innkjøpsavtalen med HINAS er blant de største i Norge. Når de skal velge nye leverandører gjøres dette etter grundige vurderinger basert på svært mange kriterier. I den nye rangeringen kommer Dell igjen på førsteplass i produktgruppen for servere. Dell fortsetter dermed det nære samarbeidet med helse-Norge og bidrar med effektivisering, kvalitetsprodukter og besparelser.

– Vi har levert løsninger til helseforetakene i en årrekke, og det er svært positivt å se at vi scorer godt på den siste rangeringen til HINAS. Helse-Norge krever kvalitet i alle ledd, og vi tolker denne tilliten som at vi leverer på de viktige områdene, sier adm. direktør Michael Jacobs i Dell Norge.

– Helseforetakene er spennende kunde. De stiller høye krav til sine leverandører. Ved å levere gode produkter og løsninger, vil vi bidra til en mer effektiv og enkel arbeidshverdag for sykehuspersonellet, samtidig som man får bedre utnyttelse av ressursene i helse-Norge, sier Jacobs.

Helseforetakenes innkjøpsservice forvalter rammeavtalene for alle helseregionene. Denne ble fremforhandlet i 2011 med klausul om årlig re-rangering blant aktørene på rammeavtalen.

HINAS er helseforetakenes eget innkjøpsselskap. Selskapet genererer og koordinerer felles innkjøpsavtaler for alle helseforetakene og har som mål å bruke samlet innkjøpsvolum for å generere besparelser for sykehusene.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *