Innlegg

IT for fremtiden

Mange organisasjoner står nå overfor store endringer, enten det skyldes oljekrise eller den uunngåelige digitaliseringen. Det kan være utfordrende, men gir deg også nye muligheter. Viljen til å investere for å støtte nye forretningsmodeller er tilstede, og da gjelder det å bygge bro mellom de IT-systemene som eksisterer i dag og de endringene dere må gjøre. Siden ingen kan spå fremtiden trenger dere fleksible løsninger som gir rom for hyppige endringer.

Ledere som søker råd

Toppledere går stadig oftere til IT-sjefen for gode forretningsråd. Det er IT-sjefens domene som legger premissene for hvor fremtidsrettet virksomheten kan bli. Lederne trenger å føle seg trygge på at de har det riktige fundamentet for å utvikle virksomheten videre. Da trengs en solid IT-strategi som virksomheten kan bygge sine forretningsmodeller rundt. IT-sjefens oppgave handler om å balansere forretningskriterier opp mot teknologiske muligheter.

En fremtidsrettet infrastruktur må være dimensjonert for å håndtere arbeidsmengder som endrer seg, den må være virtualiseringsklar, bruke programvaredefinerte løsninger, ha en strategi for nettskyen og ikke minst for big data. Legg merke til at kun de to første elementene dreier seg om gammel tankegang. De tre siste er forholdsvis nye på agendaen, og krever nytenking og kanskje også ny kunnskap.

En fremtidsrettet infrastruktur har ingen siloer og få begrensninger. Det innebærer at den må være basert på:

Åpne standarder– Proprietær teknologi låser dere til en spesifikk teknologi eller leverandørens veikart, og gjør at dere får mindre kontroll, mindre mulighet for innovasjon og mindre tilpasning til endrede forretningsmodeller. En åpen tilnærming støtter innovasjon, nye partnerskap og tredjeparts maskinvare, slik at man kan opprettholde et heterogent miljø.

Fleksibel skalerbarhet – du må ha mulighet til å skalere opp, ned eller ut når mer ytelse, kapasitet eller funksjonalitet kreves. Dette er kritisk i et stadig og raskt endrende forretningsklima.

Modulære systemer – Kan implementeres og administreres mer kostnadseffektivt og fleksibelt enn monolittiske legacy-systemer. Man trenger ikke rive ut alt for å integrere teknologi, men kan migrere sømløst til nye løsninger.

Moderne plattform – dagens problemer oppstår når man skal tilpasse gamle systemer til nye problemstillinger. Moderne plattformer tilfører praktisk innovasjon. Selv om det ofte kan innebære å gå bort fra bransjenormer kan det svare på en moderne organisasjons utfordringer.

Før du går i gang må du kartlegge behovene og få en oversikt over dagens situasjon. Hvilke prosesser støtter dere, hva er utfordringene og arbeidsmengdene? Snakk med IT-folkene i førstelinje, prosjekteiere og andre relevante kontakter i hele virksomheten for å forstå hvilke mål som skal støttes. Deretter må oppgavene prioriteres, og dagens utfordringer løses samtidig som du legger grunnlaget for fremtidig optimalisering. Du må starte i datasenteret – grunnmuren i virksomheten – med elementene nevnt over i tankene.

Det er en krevende oppgave dere står overfor. Det viktigste IT-avdelingen må ha er tid, ressurser og krefter til å kartlegge og tenke nytt. Slik kan dere gjøre jobben som kreves for å gi ledelsen de riktige rådene.

Innlegget ble først publisert i Computerworld nr. 10 2016.

Har du meldt deg på Dell Direktes nyhetsbrev?

I vårt nyhetsbrev oppsummerer vi de mest populære sakene fra Dell Direkte hver måned, slik at du får de viktigste nyhetene fra Dell rett i innboksen. Meld deg på nå!

Standardiser og automatiser sikkerheten

Aleksander Berg, it-sjef GK, er i endringsmodus. Kompleksiteten i selskapets systemer har blitt stor, og særlig prosesser rundt IAM (identity and access mangement) er blitt utfordrende å administrere.

Selskapet er et av Nordens største innen tekniske installasjoner og inneklima for næringsbygg. Mer enn 2000 ansatte er spredt på over 80 lokasjoner. Deres høye tekniske kompetanse innen fagområdene ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør, elektro, vannbårne energisystemer og energi fordrer at de må ha fleksibel tilgang til mange ulike typer it-verktøy.

– Med så mange ansatte på så mange steder havner vi i situasjoner der noen vil ha noe til alle døgnets tider. Vi automatiserer og standardiserer prosesser og rutiner for at systemene alltid skal være tilgjengelig, sier Berg.

Tilganger er en lederbeslutning

– Vi har mange forskjellige behov som skal møtes i mange ulike typer løsninger og infrastrukturer. Det har skapt stadig flere kronglete prosesser og floker vi må nøste opp i. Ting har tatt mye lenger tid enn det burde. Beslutninger rundt tildeling av tilganger og rettigheter er en beslutning som hører hjemme i de enkelte avdelingene, og derfor må lederne inkluderes i beslutningsprosessen. Når godkjenning er gitt skal utrullingen av programvare kunne håndteres via en selvbetjeningsløsning.

Derfor er GK i gang med å innføre programvare fra Dell som automatiserer, standardiserer og forenkler. De har hyret konsulenter fra Sopra Steria til å hjelpe med implementeringen. Et av de viktigste formålene er å automatisere prosessen med å sette opp nye brukere, og ikke minst fjerne tilganger for de som forlater selskapet.

– Vi gleder oss til å få et system som gir mer effektive tjenesteleveranser, og bedre kontroll og oversikt. Det skal bli godt med færre «strikk og binders» løsninger, sier Berg.

Tids- og kostnadsbesparende

Bergs råd til andre er å legge en god strategi og danne seg klare formeninger før man velger løsning.

– Fordi vi hadde et klart bilde av hva vi behøvde var det enklere å velge løsningen. Selv om vi hadde mange tilbud og Dell langt ifra var billigst, ble de foretrukket på grunn av god tilgang på kompetanse, erfaring og langsiktighet på videre utvikling av programvaren. Dell er en trygg leverandør som er robust og frampå. Det føles betryggende i forkant av et slikt prosjekt.

Programvaren er en god miks av ferdige integrasjoner som gir umiddelbar verdi samtidig som det er stor fleksibilitet for skreddersøm. I første omgang skal basistjenester som Exchange og godkjenninger implementeres, neste fase er mer kompleks og innebærer integrasjon mot fagsystemer.

Gevinstene kommer på sikt

Innføringen av slik programvare er omstendelig. GK forventer god avkastning over tid.

– Vi kommer til å få mange gevinster som ikke er like lette å regne hjem. IAM skal ikke løse alt, i første omgang skal vi forenkle administrasjon, fjerne manuelle prosesser og gi ansatte det de trenger på en enklere måte, og bli mer fleksible.

Når en ny bruker skal legges til i dag er dette en omstendelig prosess med en 70 siders manual med instruksjoner og regler.

– Vi testet dette på it-direktøren som måtte gi opp etter 3,5 timer fordi han selv manglet nødvendige tilganger. Målet er å ta ned tidsbruken fra dager til under en time. 80 prosent av prosessen bør kunne automatiseres.

Deretter vil man når man gjør endringer løse problemer for alle brukere én gang på server, ikke manuelt på hver eneste PC.

– Vi hadde nylig en bedriftsovertagelse der vi måtte bruke langt over et månedsverk for å innlemme 140 nye kolleger i it-systemene. Dette kan vi i fremtiden på vesentlig kortere tid, avslutter han.

Ønsker du å vite mer om hvordan man lykke med IAM? Last ned rapporten «Strategies to ensure success for your IAM project» 

Last ned rapporten

IAM-skolen er en artikkelserie hvor vi deler vår kunnskap om «identity and access management», altså identitets- og tilgangsstyring.

Les IAM-skolen del 1 – hvordan innføre IAM

Les IAM-skolen del 2 – håndtering av tilganger for superbrukere

Les IAM-skolen del 3 – slik styres identiteter og tilganger til og fra skyer

Les IAM-skolen del 4 – få sikkerhetsprosjektet tilbake på rett spor

Les IAM-skolen del 5 – sikker fjerntilgang for eksterne parter

Følg med på Dell Direkte for å lese flere innlegg i serien.

Gode råd om sikkerhet og besparelser på sykehuset

Norske helseforetak er komplekse organisasjoner der tusenvis av mennesker har vidt forskjellige roller. Enten det er overleger, sykepleiere eller administrativt ansatte, skal de ha stabil og oppdatert tilgang til it-systemene. Samtidig inneholder sykehusenes systemer store mengder sensitive personopplysninger. Dermed er det viktig at ingen har tilgang til annet enn de trenger, og at arbeidstakere som slutter blir fratatt tilganger de ikke lenger skal ha.

For å klare dette kreves en god plattform for identitets- og tilgangsstyring (IAM). I Helse Sør-Øst er det Sykehuspartner som tar hånd om dette, i kraft av deres overordnede ansvar for leveranse og drift av it-løsninger. De er på vei til å innføre en ny IAM-løsning fra Dell, og Sykehuset i Østfold er det første til å implementere den nye løsningen.

– I dag endrer ting seg raskt, og det er viktig å ha en pålitelig sikkerhetsmodell som støtter nye standarder og cloud-applikasjoner. Nå foregår det en teknisk konsolideringsprosess i hele region Sør-Øst, og det er mange store systemer skal slås sammen til ett. Bare i Østfold var det 12 forskjellige systemer som ble brukt for tilgangskontroll, forteller Erland Mathias Strømmen som er virksomhetsarkitekt i Sykehuspartner.

Sparer både på administrasjon og lisenser

Det nye systemet brukes til å forsyne applikasjoner med brukere og tilganger. Når brukerne logger seg på ett sted brukes påloggingsinformasjonen til å utføre tilgangskontroll, og systemet vet hvilke applikasjoner og data den tilknyttede brukeren skal ha tilgang til.

– Med dette systemet slipper man veldig mye manuell administrasjon. Man unngår å måtte ringe til servicedesk og si at man trenger en ny bruker på et lokalt system. Man slipper også scenarier hvor man glemmer å slette brukere som er opprettet lokalt, sier prosjektleder Emma Holmefjord.

Hun peker på at dette ikke bare handler om å ivareta informasjonssikkerheten, men også har en målbar økonomisk dimensjon. For hver bruker man har glemt å slette vil det nemlig ofte finnes løpende lisenskostnader som fortsetter å løpe. Ved automatisk å deaktivere brukere på tvers av systemer vil dette også unngås.

– Få med organisasjonen

Når utrullingen er ferdig skal systemet ha kontroll på alle de tusentalls brukerne som finnes i Helse Sør-Østs HR-systemer. Så snart de er lagt inn hos HR-avdelingen skal brukerne sømløst gli rett ut til de riktige systemene, med de riktige tilgangene. Hver gang en ny bruker kommer til, som ved en ny ansettelse, skal dette skje automatisk; og når en ansatt slutter blir alle tilganger inndratt samtidig.

Overgangen krever mye vasking av data og standardisering, og som konsekvens av det grundige forarbeidet som Sykehuspartner gjør i forbindelse med innføringen, opplever de også gevinster knyttet til økt standardisering på tvers av systemene.

– Det første man må gjøre når man skal skaffe et slikt system er å forankre det i organisasjonen og i ledelsen. Det er nødvendig for mange å få ned ressursbruken, og til det trenger man et godt verktøy. Man må også kunne standardisere både rettigheter og brukere, og det anbefaler jeg at man gjør før man implementerer verktøyet. Mange implementerer et verktøy først, og ender med å bruke årevis på standardiseringen etterpå, konkluderer Strømmen.

– Vårt beste råd er at man legger strategien og planen før man velger programvare, sier Holmefjord.

Vil du vite mer om hvordan Dell kan hjelpe dere med å oppnå lignende fordeler? 

Book gratis IAM-workshop

IAM-skolen er en artikkelserie hvor vi deler vår kunnskap om «identity and access management», altså identitets- og tilgangsstyring.

Les IAM-skolen del 1 – hvordan innføre IAM

Les IAM-skolen del 2 – håndtering av tilganger for superbrukere

Les IAM-skolen del 3 – slik styres identiteter og tilganger til og fra skyer

Les IAM-skolen del 4 – få sikkerhetsprosjektet tilbake på rett spor

Les IAM-skolen del 5 – sikker fjerntilgang for eksterne parter

Les vårt IAM-tips – høstrengjøring skjerper sikkerheten

Følg med på Dell Direkte for å lese flere innlegg i serien.

Agendaen for DST er klar!

Agendaen er klar for årets Dell Solutions Tour. 8. september klokken 08.30 åpner vi dørene til utstillingsområdet inne på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo, før vi offisielt ønsker velkommen og starter opp klokken 09.00.

Da får du en sjelden mulighet til å oppleve et foredrag fra Dells visepresident for enterpriseløsninger, Claire Vyvyan. I tillegg til å ha tung teknisk kompetanse er hun et skikkelig fyrverkeri på scenen, og en av Storbritannias mest innflytelsesrike kvinner innen it – så vel som tidligere rugbyspiller.

Senere kan du lære om neste generasjons Windows Server og System Center fra vår platinumsponsor Microsoft. Vår platinumsponsor Intel kommer også, og vil fortelle om hvordan du kan gjøre kulturelle og teknologiske endringer til en vekstdriver i din virksomhet. Flere av våre egne eksperter, så vel som nøkkelpersoner hos våre partnere, vil også komme for å dele sin kunnskap med deg.

I alt har vi 18 forskjellige agendapunkter som dekker over et bredt spekter høyaktuelle tema – i tillegg til mulighetene til å bygge nettverk og mingle med likesinnede.

Se hele agendaen her – eller meld deg på i dag

Alle sesjonene på årets DST-agenda:

 • From the client to the future ready datacenter
 • Workplace Transformation – Harnessing cultural change and technology change to drive business growth
 • Client Solutions: Built for business
 • Dells Storage-strategi – «Et hav av muligheter»
 • Security in the cloud
 • Programvare erstatter maskinvare, revolusjonen har startet
 • Harness the power of the cloud with Dell Cloud Client Computing
 • How to utilize Big Data
 • Hvordan bygger man et optimalt grønt datasenter i dag fra gulvet til applikasjonen
 • Neste generasjons Windows Server og System Center
 • Dell BluePrints og Enginered Solutions – Dell har allerede gjort jobben for deg!
 • Chromebook – Dell og Google viser vei
 • Reduce IT admin work load and reduce complexity and cost with Dell Data Protection and Encryption
 • Dell Workstations i Offshore Simulation Center
 • Azure i ditt eget datasenter
 • Open Stack Cloud: How UH-SKY have approached getting the best from the Cloud
 • Open Networking & Software Defined Networking
 • Helt til slutt kommer beslutningsdoktoren, Dr. Ari Riabacke, og holder sitt foredrag «Framtiden är här imorgon – är ni redo?»

På registreringssiden kan du se hvem som skal holde hver sesjon, og finne ut hvilke som løper parallelt: Se hele agendaen her – eller meld deg på i dag

Syv krav for fremtidssikret it

Med en strategisk tilnærming til modernisering av it-miljøet kan virksomheten gradvis tilpasse seg fremtidens krav mens man leverer den verdien man skal i dag.

Dagens virksomheter er nødt til å kunne endre seg i takt med tiden, bruke ressursene de har til rådighet på en smidig måte, og samtidig opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. Initiativer som migrering til skyen og støtte for BYOD representerer et første skritt på veien mot fremtidssikret it – men det kan ikke stoppe der. Vi har samlet syv krav til fremtidssikret it, basert på erfaringer fra våre kunder.

1: Skalerbare, programvaredefinerte datasentre

Virtualisering fortsetter å vokse etter hvert som programvaredefinerte datasentre utvikler seg til å få spesifikasjoner som er like gode eller bedre enn de tradisjonelle datasentrenes. Med programvaredefinerte datasentre, som både er kapable til oppgavene de skal utføre og kan skaleres opp og ned etter behov, vil man ha tatt et viktig skritt på veien mot skikkelig fremtidssikret it.

2: Enkel implementering av løsninger

Virtualisering og skybasert databehandling byr på store fordeler, men selv om det er mange positive aspekter kan det også dukke opp utfordringer. Å legge om til mer fremtidsrettede løsninger kan plutselig vise seg å kreve betydelige ressurser. For å unngå dette er enkelhet viktig og man bør velge løsninger som er enkle å implementere, enkle å automatisere og enkle å lære seg.

3: En standardbasert tilnærming

Alle løsninger bør ha både høy driftssikkerhet og fremragende ytelse. Den beste måten å sikre dette er å holde seg til åpne bransjestandarder. Dette holder kostnadene nede og fjerner risiko som kan forbindes med proprietære teknologier.

4: Bedre bruk av det man har

De fleste virksomheter har nok jern på serverrommet, og kan derfor vegre seg for å fremtidssikre sin it – for å unngå å «overkjøpe». Mange har fortsatt potensial til å få mer ut av maskinene man har før det kjøpes inn nytt, og her ligger det store muligheter til å spare midler som heller kan brukes til strategiske investeringer.

5: It som tjeneste

It som tjeneste er for mange en fundamental forandring i måten de drifter sine it-tjenester på. Dette innebærer effektivisering og besparelser internt for å kunne konkurrere med eksterne leverandører, og med en kjerne av programvaredefinerte datasentre kan man danne grunnlaget for en mer fremtidssikret it-virkelighet i en rekke sektorer.

6: Godt integrerte løsninger

En helhetlig tilnærming til sikkerhet, hvor alle deler passer og jobber i samspill, gir både de tryggeste og mest pålitelige løsningene. Dette gjelder også for de andre delene av virksomhetens it. Når man kan fri seg fra kompleksiteten med for mange punktløsninger fra for mange leverandører blir nemlig hele it-økosystemet enkelt å styre og administrere. Dette frir opp ressurser og lar virksomheten holde tritt med endringer som måtte komme.

7: Grønn it

Virtualisering og skybasert databehandling er nøkkelen til en grønnere, mer øko-vennlig tilnærming til it, siden dette forsikrer at hver eneste server benyttes mest mulig effektivt til enhver tid. Omverden vil stadig kreve mer av virksomhetene hva gjelder deres miljøpåvirkning og de fleste kan hente ut enda større energibesparelser på tvers av it-miljøet.

Virksomheter som klarer å innfri disse kravene vil stå igjen med både bedre leveringsevne i dag og et it-miljø tilpasset fremtiden. En god resept for suksess er altså å benytte seg av godt integrerte løsninger som kan implementeres raskt og enkelt, men først og fremst er det programvaredefinerte datasentre og tjenestefokus som er nøkkelen til å lykkes.

Fremtidens arbeidsflater er enklere og tryggere

Av Erik Tessem, Dell og Trygve Daae, Buypass

I fagpressen leser vi daglig om problemer med dårlig sikkerhet, datainnbrudd og nye trusler. Samtidig kan vi lese om utfordringene knyttet til passord, og brukere som tar farligere snarveier jo strengere sikkerhetsreglene blir. Krever du innviklede passord som må byttes hver 60. dag vil mange brukere skrive sine gyldige passord på en lapp som de legger under tastaturet.

Slike snarveier er åpenbart trusler for sikkerheten, og en fransk TV-stasjon ble nylig et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå. Passordene til kanalens servere og sosiale medier var skrevet ned på lapper som var synlige på en sending – noe som fikk forutsigbare, katastrofale konsekvenser. Norske virksomheter er heller ikke fritatt, og vi har sett eksempler på børsnoterte, norske selskaper hvor selv styrerommet har blitt infiltrert av inntrengere grunnet passordbrudd.

Strengere passordregler kan faktisk virke mot sin hensikt, og er ingen god løsning hvis du tar virksomhetens sikkerhet på alvor. Den gode nyheten er at kompliserte passord ikke er nødvendige. Mellom 1. og 4. juni reiser Dell, Buypass, VMware og RES Software landet rundt for å demonstrere et bedre alternativ.

Rask, enkel og trygg innlogging – hvor som helst

Tofaktor-autentisering basert på sertifikater gir mulighet til trygg, rask og enkel pålogging. Ved å plassere sertifikatene i en chip på adgangskortet får du en høykryptoløsning som gjør det vesentlig vanskeligere å hacke seg inn på kontoen din, og som du bærer med deg gjennom arbeidsdagen.

Kort sagt stikker du bare kortet inn i enheten du skal logge inn på, og taster en selvvalgt, firesifret PIN-kode. Når denne enheten nå kan være en nullklient med virtuelle skrivebord, betyr det at du kan flytte arbeidsplassen dit det trengs på et øyeblikks varsel. Særlig innen helsevesenet har vi gode erfaringer med denne typen sikring, og på seminarene vil du også kunne høre mer om dette.

Løsningene vi skal demonstrere er laget for å oppfylle offentlige krav til sikker tofaktors autentisering for å få tilgang til sensitive data, men enkelhet og brukervennlighet er viktige stikkord som gjør dette svært relevant for alle virksomheter hvor datasikkerheten prioriteres.

Vi starter i Tromsø 1. juni, fortsetter til Trondheim dagen etter, før Bergen og Oslo står for tur den 3. og 4. juni. Det er ingen deltakeravgift, og det er fortsatt ledige plasser.

Meld deg på her, og få en førstehånds titt på fremtidens arbeidsflater.

Migrering er et nødvendig gode

2003 var året BlackBerry lanserte sin første konvergerte smarttelefon, Concorde fløy kommersielt for siste gang, og en ukjent Harvard-student ved navn Mark Zuckerberg begynte på utviklingen av Facebook. Snakk om nettskyer, “big data” og “BYOD” lå fortsatt årevis frem i tid.

På denne tiden var en forholdsvis heftig server utstyrt med 512 MB RAM, et par-tre 20 GB SCSI-harddisker og en prosessor på 900 MHz eller mer. Det var i dette it-klimaet Microsoft sendte ut de første CD-platene med Windows Server 2003 OS for Intel Xeon og Itanium 2-prosessorer.

Siden den gang it-landskapet endret seg drastisk. En eksplosiv vekst i både datamengder, mobilitet, globalisering og virtualisering, så vel som strengere krav i lover og regelverk, tvinger frem nye måter å jobbe på.

Når utvidet støtte for Windows Server 2003 tar slutt den 14. juli i år er det for svært mange på tide å bygge et nytt, mer fleksibelt miljø med Windows Server 2012 R2 og en mer moderne server-infrastruktur.

Sterkere program- og maskinvare

Å migrere til Windows Server 2012 R2 er ikke bare uunngåelig, det er også et smart trekk – og det skyldes ikke bare de potensielle kostnadene eller sikkerhetsrisikoene man utsetter seg for ved å forbli på et operativsystem uten støtte. Det er også en god anledning til å dra nytte av en rekke teknologiske fremskritt.

Flere nye muligheter som ikke eksisterte i Windows Server 2003 ble lagt til i Windows Server 2012 R2. Eksempler er skalerbar virtualisering via Hyper-V, nettverksvirtualisering som kan isolere trafikk fra forskjellige kilder på en delt infrastruktur, bedre lagringsløsninger og styringssystemer, dynamisk tilgangskontroll, og støtte for hybridapplikasjoner.

For å få mest mulig utbytte fra en slik programvareinvestering bør den også settes sammen med den beste tilgjengelige maskinvaren. Windows Server 2012 R2 er optimalisert for noen av de nyeste funksjonene som er bygd inn i de nyeste Intel Xeon-plattformene, som høyere tetthet, større minnekapasitet og I/O-optimalisering, samt bedre sikkerhet, pålitelighet, og energieffektivitet.

Som et resultat av dette kan dagens servere sette fart på ytelsen i applikasjoner, og drive arbeidsmengder på en hvilken som helst skala samtidig som de forenkler systemstyringen.

Hvordan skal man begynne?

Selv om den den utvidete støtteperioden for Windows Server 2003 ubønnhørlig går mot slutten er det mange datasentre som fremdeles ikke har oppgradert sine operativsystemer. Migrering kan kanskje fremstå som en overveldende oppgave for mange, men når beslutningen om oppgradering til Windows Server 2012 R2 først er tatt er det en tre-stegs prosess som bør følges:

 1. Vurdering: Skaff deg bedre forståelse for det eksisterende servermiljøet, og kartlegg hva som kjøres på tidligere versjoner av Windows Server. For å komme i gang kan man benytte seg av gratis verktøy som Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit, som gir en agentfri og nettverksvid oversikt. Denne oversikten vil vise applikasjonene som kjører i eldre Windows Server-miljøer; sortert etter type, kritikalitet, kompleksitet og risiko. Dermed ser dere hvilke overflødige eller lite brukte applikasjoner som kan pensjoneres, og får mulighet til å konsolidere lisenser og å oppdatere eldre applikasjoner. Deretter kan du prioritere applikasjonene og arbeidsoppgavene for selve migreringen, og beslutte rekkefølgen på oppdateringer som må gjennomføres.
 1. Integrering: Her må alternativene for hver applikasjon som skal videreføres veies mot hverandre. For en del applikasjoner kan det beste være å flyttes over til ny maskinvare som kjører Windows Server 2012 R2, mens det for andre kan passe bedre å kjøre i et hybrid miljø. Andre igjen kan passe bedre i en offentlig skytjeneste. Aldrende infrastruktur kan byttes ut med fremtidssikrede servere med de nyeste Intel Xeon-prosessorene ombord, som kan øke ytelsen, kutte strømforbruket og redusere forsinkelser. Servere som også integrerer systemstyrings-muligheter med Windows Systems Center kan dessuten gi bedre muligheter for automatisering og datasentereffektivitet.
 1. Migrering: Dette kan være en kompleks og tidkrevende prosess, og den må gjennomføres uten å påvirke den daglige driften. Her må man også migrere grunnleggende tjenester som Active Directory, DNS og så videre. Alle som har vært involvert i migreringsprosesser før vet at å flytte tjenester som Active Directory byr på sine egne utfordringer. Av den grunn bør det benyttes automatisert programvare som kan sikre at brukere får de samme tilganger etter migreringen som de hadde før.

Selv om denne migreringen for mange kan føles påtvunget gir den fordeler. Oppdaterte datasentre er både fleksible og har effektive og pålitelige systemer, som er rettet særlig inn mot å gjøre livet enklere for administratorer og brukere. De gir ikke bare kostnadsbesparelser, men er også optimalisert for å vokse inn i fremtiden og å skape nye forretningsmuligheter.

Nå er det på tide å investere i en moderne infrastruktur, og migrering er ikke noe du vil angre på. Hvis du behøver ytterligere råd eller assistanse i forbindelse med migrering for din virksomhet, kan du ta kontakt med meg på Tom_Reffhaug@Dell.com for å finne ut hva vi eller våre partnere kan bistå med.

Se også 5 vanlige feil ved migrering fra Windows Server 2003

Mobilitet: Slik får man i pose og sekk!

Tilgang til systemer, data og samhandlingsområder på farten er resepten på en mer produktiv og fleksibel arbeidsstyrke. For å komme dit må man forstå forventninger og balansere de involverte partenes behov. For de ansatte selv er drivkraften ofte å kunne gjøre en bedre jobb med verktøy som de er både kjente og komfortable med. Ledelsen ha mer produktive ansatte, mens IT-avdelingen må kunne administrere det hele.

Kun halvparten er sikret

Selv om stadig flere arbeidsgivere godtar at ansatte selv kan velge enheter viser den nyeste Global Evolving Workforce-rapporten at bare halvparten av slike dingser er sikret. Så hva skjer når virksomheter prøver å påtvinge sikkerhetsløsninger som begrenser ansattes frihet til å bruke applikasjonene og enhetene de ønsker? Mange blir kreative, og finner løsninger som lar dem omgå slike begrensninger; kanskje de laster data over på ukrypterte personlige lagringsmedier, eller flytter dem rundt ved hjelp av skybaserte fildelingstjenester. Siden de også er opptatt av personvern, og vil ha et klart skille mellom jobb og privatliv, vil mange unngå it-løsninger eller -avdelinger som sporer dem, overvåker eller sletter deres personlige data.

Galopperende lappetepper

Mengden krav og ønsker gir en stadig større administrasjonsbyrde for it-ekspertene. For å innfri ansattebehov er det mange som velger å gjøre individuelle tilpasninger eller unntak for hver situasjon de må håndtere. Ulempen er at for hver gang dette gjøres øker kompleksiteten. Det blir nye systemer man må lære om og gi støtte for, nye leverandører å forholde seg til, og enkeltsystemer som er frakoblet helheten men som man likevel må følge opp. Konsekvensen er gjerne at prosjekter som ville gjort virksomheten mer produktiv eller innovativ faller lenger ned på prioriteringslisten.

Løsningen er sikre arbeidsområder

Sikre arbeidsområder kan bygge en bro mellom forventninger og realitet. Slike funksjoner skiller virksomhetens data og applikasjoner fra vertssystemets data og applikasjoner – slik at virksomhetens informasjon aldri blandes med vertssystemets informasjon. Dette kan støtte opp om et godt BYOD-program og tillate større valgfrihet. Samtidig ivaretas personvern ved at it-avdelingen kun styrer arbeidsområdet, og ikke har innsyn i de personlige applikasjonene og dataene i vertsmiljøet.

Ledelsen får en enkelt løsning å forholde seg til, som inneholder alle applikasjonene deres ansatte trenger for både samhandling og sikker tilgang uansett hvor de befinner seg. It-avdelingen får mindre risiko og kan administrere ett enkelt arbeidsområde fremfor et stort spenn av enheter og operativsystemer. Samtidig hjelper slike områder med å sikre virksomhetens applikasjoner og data, da de gir mulighet til å fjernstyre tilgang til informasjon, eller til å rense ut et arbeidsområde knyttet til stjålne eller mistede enheter.

Hvis du vil vite mer kan du laste ned dette faktaarket: «Enabling next-generation mobile productivity applications and services while maintaining control and security».

Stadig flere opplever problemer med PST-filer

Virksomheter som har kjørt Exchange og Outlook kan ofte erfare problemer med såkalte PST-filer. Disse inneholder gjerne e-postdata, og sluttbrukere har ofte ikke noe forhold til om e-posten ligger lagret lokalt på harddisker eller trygt forvart på sentrale Exchange-servere.

PST-filer er i mange sammenhenger nyttig, som i migrering av Exchange data, men da slike filer kan genereres av sluttbrukerne er det mange selskaper som sliter med store utfordringer med e-post på avveie. I tillegg er disse PST-filene sårbare, slik at de veldig ofte ender opp med å bli korrupte og man mister viktig informasjon.

Sikkerhet og sensitiv info på avveie

Da PST-filer oftest ikke sikkerhetskopieres, er lagret lokalt på brukernes PCer og på ulike filservere, har man større risiko for at sensitive selskapsdata går tapt. Dell Software har derfor utviklet en løsning lar deg migrere PST-filer spredt i infrastrukturen inn til sentral Exchange infrastruktur. Dette på en sikker, smidig og rask måte.

Du kan lese mer om løsningen og laste ned en gratis prøveversjon her.

Ta kontakt med Geir.Aasen@software.dell.com for mer informasjon eller en demonstrasjon.

Få i pose og sekk ved å velge selv

Lanseringen av den første iPhone var startskuddet for en ny utvikling. Smarttelefon-bølgen, app-bølgen, men ikke minst BYOD-bølgen – «bring your own device». I løpet av noen få år hadde det blitt hverdagslig at ansatte brukte sine egne enheter, først smarttelefoner og senere nettbrett, på arbeidsplassen.

Ut av det blå var det brukerne selv, og ikke IT-avdelingens eksperter, som ble premissleverandører for hva slags utstyr bedrifter verden over skulle bruke. Hva slags funksjoner for sikkerhet, administrasjon eller støtte teknikerne på jobben behøver er neppe det de fleste tenker på når de står i kassa med sin neste dings.

Noen få, tapre IT-sjefer har holdt ut i det lengste, og insisterer på at brukerne heller kan få en forhåndsgodkjent og oppsatt modell fra bedriften, men normalen i altfor mange bedrifter er at brukerne benytter et hav av forskjellige modeller fra forskjellige leverandører.

Sexy og praktiske nettbrett til folket

Isolert sett er ikke dette noen krise. Ulempen er at den gjengse bruker ikke tar hensyn til hva som er laget for bedriftsmarkedet. En altfor vanlig tankegang er nok heller «hvis dette nettbrettet er godt nok for meg, så er det godt nok for jobben min også».

Men der et nettbrett til forbrukerne bare trenger å være utformet med hensyn til hvor lenge det kan brukes for å se film er produkter for bedriftsmarkedet laget med helt andre mål for øye.

Helst skal det gli sømløst inn i en eksisterende, vel utprøvd infrastruktur. Det kjører gjerne Windows, og støtter utrulling av oppdateringer over nettverket. Samtidig må det også ha lav vekt, sexy design, og fungere til filmtitting – sånn at brukerne faktisk har lyst på dem.

CYOD er den smartere megatrenden

De siste par årene har det blitt et langt bedre utvalg av enheter som fyller disse rollene, ikke minst takket være Microsoft. Det er mange meninger om Windows 8, men en ting operativsystemet har å by på er en integrasjon mot bedriftsvennlige nettbrett som ingen andre kan matche.

Windows 8 var altså vesentlig for å få sparket i gang utvalget av nettbrett som både glir godt inn hjemme hos brukerne og oppfyller IT-avdelingens krav. Særlig med versjon 8.1 kom ting skikkelig på stell, og i dag kan du for eksempel få nettbrett som støtter samhandling med Windows Server og ActiveDirectory, så vel som de øvrige styringsverktøyene som vi kjenner så godt fra PC-er.

Dermed er grunnlaget lagt for en ny, smartere megatrend: CYOD fremfor BYOD, altså «choose» snarere enn «bring» your own device. IT-avdelingen stabler sammen et godt utvalg mobile enheter som de ansatte kan sette pris på, og alle blir gladere som et resultat.

Men hva er vitsen?

Det er noen andre hovedpoeng enn bare gledespreding bak å gå fra BYOD til CYOD. Et av de viktigste er sikkerheten. Hva er risikoen for datalekkasje gjennom usikre apper? Og når det gjelder kryptering, så er det forskjell på at en ansatt kjøper en enhet som kan støtte det, og at bedrifter gir de ansatte enheter som er riktig satt opp til å faktisk kryptere innholdet.

Slike utfordringer bekymret man seg for på PC-fronten for mange år siden, og fortsatt vil de færreste la enhver ansatt bringe sine egen, usikrede og ikke-administrerte PC på jobb. Hvorfor skal det være noe annerledes med mobile enheter?

Og hva hvis en enhet går i stykker? Skal da service overlates til de ansatte selv, med de ventetider, og de tilganger som da må gis til reparatørene, som det medfører? Da er det en bedre løsning å la virksomhetens IT-avdeling ha både ansvar og midler til å ta hånd om problemene – vinn-vinn for både brukere og IT-ansvarlige.

CYOD ligger an til å bli en ny, ustoppelig megatrend. Er din arbeidsplass klar for den neste bølgen?

Dette innlegget ble opprinnelig publisert som en kommentar på Tek.no.

Partnerpraten med Dustin

Midt i mellom E6 og Oslofjorden, noen kilometer syd for Moss sentrum, finner vi hovedkontoret til Dustin. Bedriften, i dag mest kjent som NDS, vil i løpet av vinteren ta med seg 30 år med it-kompetanse og fortsette under navnet Dustin.

– I Dustin får netthandel stort fokus uten at vi kompromisser på vår tradisjon som tjenesteleverandør. Vi har tidligere vært spisset i denne retningen, men skal nå levere en større bredde med rundt 200 000 varelinjer i katalogen. Våre norske stab er delt omtrent på midten i disse retningene. Dell er en viktig partner i begge retninger, sier Haviken, før spørsmålsballen ruller i gang.

Kan du beskrive NDS med tre ord? 

Netthandel, produktbredde, kompetanse.

Hva leverer dere til kundene? 

Vi leverer forenkling av it-hverdagen til små og mellomstore bedrifter. Vår ambisjon er å redusere kompleksiteten slik at våre kunder kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Vi har tro på at det er de brukernære tjenestene som blir viktigst i fremtiden. Dette ved å blant annet legge til rette for problemfri håndtering av klienter, bruk av skytjenester som Office365 og fleksible betalingsordninger som er tilpasset en verden i rask endring.

Hvorfor er dere Dell-partner? 

Det er naturlig for oss å jobbe med de ledende produsentene, og Dell er en av de leverandørene som er med å definere bransjen. Vi selger både brukernært utstyr som PC-er og nettbrett, og teknologi som hører hjemme på datarommet. Dell er en av få leverandører som tilbyr produkter som dekker hele dette spennet.

Hvordan bruker dere Dell sine løsninger for å hjelpe deres kunder? 

Vi er relativt store på klienter og velger ofte Dell som leverandør i større anbud. Det er en kombinasjon av produktkvalitet, pris og leveransepresisjon som ofte er avgjørende for hva vi velger. Vi ser også økt interesse i markedet for konvergerte løsninger som Dell PowerEdge VRTX, og har store forventninger til ”software defined anything”, i særdeleshet virtuelle lagringsløsninger. Det er løsninger som vi tror vil bidra til vår overordnede mål: forenkling.

Kan du nevne én ny, viktig trend som er aktuell for deres kunder i dag? 

Nettskyen! Jeg har ikke møtt én kunde det siste året som ikke er opptatt av dette på en eller annen måte. Spørsmålet er ikke om, men hvordan man skal dra nytte av de muligheten skytjenester gir.

Kan du beskrive din beste Dell-opplevelse?

I fjor hadde jeg gleden av å møte Michael Dell personlig. Det var gjevt. For meg er han en av bransjens «Fab Four» sammen med Gates, Jobs og Ellison.

Laptop eller nettbrett?  

Laptop

Hvilken teknologipersonlighet ville du helst møtt, og hva ville du spurt vedkommende om hvis du kun hadde ett spørsmål?  

Det må være Ray Ozzie, og følgende spørsmål –  hvilken av dine ideer tror du har skapt størst endringer i verden?

Partnerpraten med Commaxx

Partnerpraten er en ny spalte der vi presenterer og utspør våre dyktige partnere over en kaffe. Commaxx og Christian Raaness er først ute.

– Samarbeidet med Dell er ikke gammelt, men godt. Det er spennende å være med en verdens største it-selskaper på reisen fra direkte salg, til salg gjennom kanal. Dette har også ført til at vi har breddet vår portefølje av løsninger, sier Raaness før han gledelig besvarer spørsmålene som blir gjengangere i denne spalten.

Kan du beskrive Commaxx med tre ord? 

Nordisk verdiøkende IT-distributør.

Hva leverer dere til kundene? 

Vi leverer aktuelle software- og hardwareløsninger for blant annet skytjenester, VDI, virtualisering og ende-til-ende-løsninger. Dette helt fra datarom til klient.  I og med at vi ikke selger direkte er vi ofte ute hos kunder for å snakke om, og dele kompetanse rundt teknologi og løsninger. Da gjerne sammen med forhandler for å gi et helhetlig inntrykk av leveransekjeden.

Hvorfor er dere Dell-partner? 

Vi har vært distributør for blant annet Citrix, VMware, Microsoft, Veeam og WYSE (nå Dell WYSE) i mange år. Da Dell gikk fra å selge direkte til å ta i bruk distributørledd ønsket vi å være deres verdiøkende distributør i Norge, da deres løsninger komplementerer våre eksisterende løsningssett på en veldig god måte.

Hvordan bruker dere Dell sine løsninger for å hjelpe deres kunder? 

Vi hjelper til med å differensiere mellom hvorfor ledende softwareløsninger fra Microsoft, Citrix, VMware m.fl. fungerer godt på Dell sin hardware. Samtidig er vi kjent for å kunne bidra til en helhetlig diskusjon rundt klientstrategi fra henholdsvis pc-er, workstations, mobile enheter og tynne klienter.

Kan du nevne én ny, viktig trend som er aktuell for deres kunder i dag? 

IT er stadig mer forretningskritisk og kunder ønsker bekreftelse på at aktuelle løsninger fungerer godt før de går til innkjøp. Når PowerPoint ikke er nok gjelder fortsatt prinsippet “seeing is believing». Vi kan nå vise alt av løsninger i vårt nye demosenter med teknisk støtte fra våre folk og/eller fra forhandler eller produsent.

Vi åpner snart opp for booking!

Kan du beskrive din beste Dell-opplevelse? 

Vår første Dell ordre!

En Dell + Citrix-løsning med 3D-akselert grafikk. Det var både gøy løsningsmessig, samtidig som det var veldig befriende å se ballen begynne å rulle.

Laptop eller nettbrett?  

80 / 20

Hvilken teknologipersonlighet ville du helst møtt, og hva ville du spurt vedkommende om hvis du kun hadde ett spørsmål?

Hei mr. Tesla. El-bil fikser du fint, og el-tog er sikkert spennende. Men når kommer personlige el-ikoptere for salg?

Dell Solutions Tour: Braksuksess på Plaza

Dell Solutions Tour er årets markedsmessige høydepunkt for Dell Norge. Vi jobber iherdig i lang tid i forveien med å sy sammen et faglig opplegg som skal inspirere og engasjere kunder og partnere. Det er derfor jeg stolt retter en stor takk til alle kunder og partnere som ønsket å dele denne dagen med oss. De fleste kom tidlig og gikk sent. Dette tar vi som et tegn på at det faglige opplegget møtte forventninger. En undersøkelse besvart av rundt halvparten av deltagerne gir oss svært god karakter for gjennomføringen. Det inspirerer til enda bedre opplegg neste år.

Alle presentasjonene kan lastes ned her.

Stor servernyhet

Fornyelse, innsikt, sikkerhet og mobilitet var den røde tråden.

Vi forsøkte å sy sammen årets opplegg på en innovativ måte. Hensikten var å møte behovene til både de som søkte strategisk påfyll, de som lette etter konkrete tekniske løsninger, og ikke minst de som var interessert i våre maskiner og programvareløsninger. Målet var å vise frem og forklare, fremfor å snakke om fremtidens luftslott. Det skulle være inspirasjon og kunnskap for dagens behov, derfor hadde vi tjenesteklinikk, demorom og sesjoner der man kunne diskutere ulike problemstillinger på teknisk nivå. Flere spennende nyheter ble sluppet denne dagen, den mest spennende kan du lese om her.

Dell lytter

Som alltid ønsker Dell å være den som lytter best og mest til markedet. Vi kan ikke bli bedre om vi ikke får innspill fra dere, både på godt og vondt. Jeg hører gjerne fra dere, så send meg gjerne en mail på kenneth_debrucq@dell.com

Råd og kunnskap på Dell Solutions Tour

På alle it-konferanser er utstillingsområdet viktig. Det er en god arena for dialog, dypdykk i ulike emner og muligheten til å ta og føle på løsningene. Utfordringen er at «har man sett en utstilling så har man sett dem alle». På Dell Solutions Tour staker vi ut en annen retning. Målet er å ha fora der vi gir gode råd på forespørsel, viser og presenterer, og med dialog som rettesnor.

Nå er det snart bare en uke igjen og setene fylles opp. Ikke nøl, meld deg på her nå

Utstillingsområdet skal vise frem de nyeste løsningene fra hele vår bredde:

Mobilitetsløsninger – Konkurransefortrinn med nye mobile muligheter:

 • Se hvordan Dell Venue gir kinderegg-effekten
 • Med Dell Venue and Miracast™ kan du dele/projisere innhold raskt og trådløst
 • Se live demo av Dell KACE, vår administrasjonsløsning for endepunkter

Løsninger for arbeidstagere – Opplev den nye dimensjonen du kan tilby dine kolleger:

 • Opplev verdens minste mobile 15-tommers arbeidsstasjon
 • Se krystallklar HD-grafikk levert fra en arbeidsstasjon i rack til tynnklient
 • Se hvordan Wyse Cloud Connect gjør alle skjermer til en enhet man kan få tilgang på

Nettverk og sikkerhet – ledende løsninger for nettverket og optimal beskyttelse:

 • Sjekk ut hvordan du reduserer kostnader, forenkler administrasjon og øker fleksibiliteten.
 • Se hvordan Dell One Identity kan beskytte data og systemer ved å finstyre tilganger
 • Oppdag hvordan Dell SonicWALL holder nettverket trygt

Servere og lagring – Datasenterløsninger som henter ut kraften i en aktiv infrastruktur:

 • Oppdag alle fordelene man får med PowerEdge VRTX
 • Lær hvordan man får flash-ytelse til samme pris som en disk
 • Finn ut hvilke deler av vår portefølje innen sikkerhetskopiering og gjenoppretting som er best for deg

I tillegg kan du få gratis konsultasjon på vår tjenesteklinikk, granske ferdige løsninger for ulike bransjer, og besøke rommet der man må signere taushetserklæring for å oppleve hemmelighetene.

Våre fremgangsrike partnere med Microsoft og Intel i spissen er naturligvis også godt representert.

Meldte du deg ikke på lenger opp?