Innlegg

Dell gjør HPC-løsninger tilgjengelig for flere

Dell HPC Systems er Dells familie med High Performance Computing (HPC) og dataanalyseløsninger, og systemene i denne porteføljen er nå tilgjengelig i hele verden. Dell HPC Systems kombinerer fleksibiliteten til spesialdesignede HPC-løsninger med hastigheten, enkelheten og påliteligheten til systemer som er konfigurert på forhånd.

Tradisjonelle HPC-løsninger har vært kritiske for en rekke vitenskapelige gjennombrudd. Ved å la virksomheter av alle størrelser få mulighet til å skaffe seg HPC-kapabiliteter gjør at de også skaffer seg et konkurransefortrinn i en stadig mer digitalisert verden. Som en ledende aktør innen HPC kan Dell, på bakgrunn av mange års erfaring fra verdens mest avanserte akademiske institusjoner, nå tilby svært fleksible HPC-systemer spesielt tilpasset for flere forskjellige bransjer.

Raskere og mer kostnadseffektiv HPC-implementering

Dells ingeniører og domeneeksperter har designet og justert de nye systemene for spesifikke områder som forskning, produksjon og analyse, med byggeblokk-systemer som er grundig testet og validert. På toppen av dette er maskinvarestøtte og ekstra servicemuligheter gjennom hele løsningens levetid samlet på ett sted.

Takket være forenklet oppsett og bestilling kan virksomheter i dag velge ut og implementere oppdaterte Dell HPC Systems i en hvilken som helst skala, raskere enn noen gang før.

Som oppsett under Intel Scalable System Framework inkluderer systemene de nyeste Intel Xeon prosessorfamiliene, støtte for Intel Omni-Path Architecture (Intel OPA) fabric og programvare i Dell HPC Lustre Storage og Dell HPC NFS Storage-løsningene:

  • Dell HPC System for Life Sciences, designet for å tilfredsstille behovene til virksomheter innen biovitenskap. Dette lar resurssentre for bioinformatikk og genteknologi levere resultater og identifisere behandlinger innenfor klinisk relevante tidsrom, samtidig som de overholder compliance-regler og beskytter sensitive data.
  • Dell HPC System for Manufacturing, laget for å hjelpe kunder innen produksjons- og ingeniørvirksomheter kjøre komplekse designsimuleringer, inkludert strukturanalyse og beregning av fluidadferd.
  • Dell HPC System for Research, som lar forskningssentre raskt utvikle HPC-systemer som passer for deres unike behov til å kjøre et bredt spekter av arbeidsoppgaver med komplekse vitenskapelige analyser.

Leder an utviklingen av HPC-teknologi gjennom samarbeid

Gjennom samarbeid med en rekke industrielle partnere i flere bransjer jobber Dell nå videre med å fremme ny HPC-teknologi. Vi har blant annet startet et «early access»-program for kunder som ledd i tidlig utvikling og testing av Dells neste servertilbud innen HPC, Dell PowerEdge C6320p, som vil bli tilgjengelig andre halvår 2016 med Intel Xeon Phi-prosessoren (tidligere kjent som Knights Landing).

Den nye PowerEdge C6320p vil gjøre kunder i stand til å skaffe seg innsikt raskere ved hjelp av en modulær design, et HPC-miljø med høy tetthet og 72 kjerner spesifikt optimalisert for paralellprosessering, og enklere, mer automatisert systemstyring med den integrerte Dell Remote Access Controller 8.

En rekke kunder har valgt Dell HPC Systems, og på den engelske bloggen Dell4Enterprise kan du lese noen av deres historier om vellykkede implementeringer. Du kan også se en rekke videoer som viser Dells HPC-løsninger i aksjon og høre hva kundene har å si:

Hvis du ønsker å vite mer om Dells tilbud innen HPC-segmentet, eller har andre spørsmål knyttet til denne nyheten, kan du gjerne sende meg en e-post på arild_hansen@dell.com.

Dell HPC System Portfolio for genanalyse, forskning og produksjon

Dell lanserer nye HPC-produkter for forskning, produksjon og genetikk. Samtidig utvider vi Dell HPC Innovation Lab, og inngår nye partnerskap.

HPC, som står for «high performance computing», blir i stadig større grad et kritisk element for moderne virksomheter. Som et eksempel på dette viser amerikanske National Center for Manufacturing til at 98 prosent av alle produkter vil være designet digitalt innen 2020.

Samtidig står mange virksomheter fortsatt uten intern kompetanse hva gjelder oppsett og implementering av HPC-løsninger. Så mange som 95 prosent av senterets 300 000 medlemsbedrifter oppgir at de mangler ekspertise på feltet.

Det er økende etterspørsel etter HPC-kapabiliteter i stadig flere bransjer, og som den ledende leverandøren på dette feltet fortsetter Dell demokratiseringen av HPC. Nå har vi tatt lærdommen vi har samlet fra vårt HPC-samarbeid med noen av verdens fremste universiteter og institutter, og tilpasset teknologien for levering til mange flere typer virksomheter.

Dell setter fart på HPC-utbredelsen

Dell HPC System Portfolio er en ny familie løsninger for HPC og dataanalyse. Porteføljen kombinerer fleksibiliteten fra skreddersydde systemer med enkelheten, påliteligheten og de lave kostnadene som følger med systemer bygget på fabrikk.

HPC er nå ikke lenger et verktøy forbeholdt de aller mest sofistikerte forskergruppene med de mest avanserte behovene.

Prosessen med design, konfigurering og bestilling av et nytt system er kortet ned fra uker til timer. Domenespesifikke design er designet og tilpasset av Dells ingeniører og domeneeksperter for spesifikke arbeidsoppgaver innen vitenskap, ingeniørkunst og analyse. Dette gir gjennomtestede og validerte systemer, bygget på industristandard komponenter, med ett kontaktpunkt for maskinvarestøtte og et bredt utvalg tjenestemuligheter i tillegg.

Tre HPC-løsninger for spesifikke behov

Nå lanserer Dell tre bruksområdespesifikke deler av Dell HPC System Portfolio. Først ut er Dell HPC System for Genomic Data Analysis. Denne løsningen er designet for å tilfredsstille behovene til bioinformatikksentre, og er et resultat av Dells samarbeid med Translational Genomics Research Institute (TGen), for å hjelpe kliniske forskere og leger i deres arbeid med utprøving av kreftmedisin. Dell HPC System for Genomic Data Analysis er tilgjengelig nå.

I nær fremtid vil familien også inkludere Dell HPC System for Manufacturing. Dette er laget for kunder som kjører komplekse manufakturdesignsimuleringer. Eksempler på bruksområder for denne er Finite Element Analysis for strukturell analyse ved bruk av ANSYS Mechanical & Computational Fluid Dynamics for å forutse fluidadferd i design ved bruk av ANSYS Fluent eller CD-adapco STAR-CCM+.

Dell HPC System for Research er det tredje systemet i den nye familien. Denne løsningen er designet for å være et grunnlag, eller en referansearkitektur, for baseline forskningssystemer og en rekke bruksområder som involverer kompleks vitenskapelig analyse. Dette er et standard klyngeoppsett som Dells kunder og systemingeniører kan bruke som utgangspunkt for å raskt utvikle systemer som tilfredsstiller de unike behovene til forskere som trenger systemer for et bredt spekter av oppgaver.

Begge de to sistnevnte løsningene vil bli tilgjengelige tidlig i 2016.

Initiativ for HPC-innovasjon og samarbeid

Dell har også annonsert en utvidelse til flere millioner dollar av Dell HPC Innovation Lab i Austin, Texas, i samarbeid med Intel; spesifikt for å støtte Intels Scalable System Framework. Denne utvidelsen inkluderer utvidet domeneekspertise, infrastruktur og flere teknologer. Laben er designet skape nye muligheter og kommersialisere fordelene med avansert prosesserings-, nettverks- og lagringsteknologi i tillegg til å muliggjøre åpne standarder på tvers av industrien.

Dell blir også den første store OEM-en som blir med i Intel Fabric Builders-programmet. Dell samarbeider tett med Intel for å støtte Intel Scalable System Framework, som inkluderer Intel Omni-Path Fabric-teknologi, neste generasjons Intel Xeon-prosessorer, Intel Xeon Phi-prosessorfamilien, og Intel Enterprise Edition for Lustre.

Dette partnerskapet fører frem til nye Dell Networking H-Series switcher og adaptere med Intel Omni-Path Architecture for PowerEdge-servere, med neste generasjons fabric-teknologi designet for HPC-implementeringer. Arkitekturen inkluderer en rekke avanserte egenskaper, som blant annet trafikkflytoptimalisering og pakkeintegritetsbeskyttelse. Disse nyhetene vil bli tilgjengelige i løpet av første halvår 2016.

Dell og Intel støtter også Linux Foundations OpenHPC-initiativ. Dette er designet for å gi en felles plattform hvor sluttbrukere kan samarbeide og innovere for å forenkle kompleksiteten i installasjon, konfigurering og løpende vedlikehold ved implementering av en tilpasset programvarestack.

Partnerskap med Mellanox

Dell og Mellanox Technologies har en lang historie med samarbeid og lederskap innen HPC-miljøet, og har i flere år bidratt med HPC-klynger til HPC Advisory Council.

Nå kunngjøres et samarbeid mellom de to selskapene, om en investering i Dells eksisterende HPC Innovation Lab for å tilby en ende-til-ende EDT 100 Gb/s InfiniBand superdatamaskin. Dette systemet er designet for å vise frem den ekstreme skalerbarheten som kan oppnås ved å dra nytte av avlastingskapabilitetene og de avanserte akselereringsmotorene i Mellanox Interconnect, og dessuten tilby applikasjonsspesifikk benchmarking og karakterisering for kunder og partnere.

Interessert i å vite mer? Send meg en e-post, så kan vi finne ut hvordan Dell kan møte dine behov innen HPC.