Innlegg

Dell EMC World 2017

Bli med Dell EMC til Las Vegas

Bli med oss til Las Vegas 8. – 11. mai, og få en innføring i bransjens viktigste trender og se hvordan du kan utnytte disse til din fordel.

På The Venetian i Las Vegas får du oppleve fire dager spekket med faglig påfyll. Over 500 forskjellige temaer presenteres, og du kan selv velge hvilke foredrag du ønsker å bruke tiden din på.

Les mer om årets mest spennende konferanse på dellemcworld.com.

Møt våre spesialister, og benytt anledningen til å mingle med over 12 000 it-entusiaster og bedriftsledere fra hele verden. Hvert år deltar mellom 40 og 50 av de viktigste beslutningstakerne fra Norge. Dell EMC World er dermed en god anledning til å stifte bekjentskaper med nøkkelpersoner i it-bransjen, dele erfaringer og bygge nettverk.

Kort oppsummert:

 • 500+ temaer
 • 3 parallellsesjoner
 • Mange ulike sesjonstyper
 • 20+ tekniske sertifiseringer
 • Stort utstillingssområde
 • 5+ artister

Dette er konferansen du ikke vil gå glipp av!

Her finner du fem gode grunner til hvorfor du bør ta turen.

Meld deg på Dell EMC World i dag, og se hvordan din bedrift bør møte den digitale fremtiden.

Bestill fly og hotell etter eget ønske, gjennom vår samarbeidspartner Contrast, eller meld deg på turen til Dell EMC Norge. Hvis du velger å reise med oss, har du mulighet til å delta på program og aktiviteter vi arrangerer for norske deltakere.

Future Ready tour 2016 i Oslo

Opplev fremtidens forretningsteknologi

Bli med oss og våre partnere på Future Ready 2016 i Oslo – en helt spesiell dag hvor vi ser nærmere på hva som gjør en virksomhet klar for å møte fremtidens teknologikrav. Du får møte svært spennende mennesker, lære om dagens og fremtidens utfordringer og hvordan de kan løses, diskutere med noen av bransjens fremste fagpersoner og se og ta på de praktiske løsningene.

Vi bygger en helt unik arena for dere, hvor vi kommer til å vise:

Hvordan du sikrer at datasenteret er forberedt på for fremtidens oppgaver:

 • Konvergerte løsninger – driver frem mer smidighet og bedre utnyttelse av ressurser
 • Sikkerhetsløsninger – stenger sikkerhetshull med kontekstbasert intelligens
 • Big Data / Analytics – kom deg raskere fra data til beslutning
 • IoT-løsninger – kobler sammen tingene som betyr noe

Hvordan du gjør dine ansatte klare for fremtidens oppgaver ved å møte forretningsbehov og brukerpreferanser:

 • Ved å sette brukeren i sentrum ved valg av enheter, for å optimalisere arbeidsmiljøet og applikasjonsbruken
 • Identitetsdrevet tilgang til virksomhetens data, for å ivareta sikkerheten
 • Sømløs tilkobling, for å forbedre mobilitet og responsivitet
 • Administrasjon av enheter, for best mulig oppetid

Få svarene du trenger

I tillegg til at du kan få med deg spennende foredrag, sesjoner, demonstrasjoner, rundturer og utstillingen Future-Ready Solutions, kan du også skreddersy din egen timeplan – både før og under arrangementet. Vi legger opp til flere forskjellige spor enn noen gang tidligere slik at du skal få påfyllet du ønsker deg.

Møt ledende eksperter fra inn- og utland, utforsk Dells fremtidsklare blueprints sammen med våre spesialister, og møt andre IT-eksperter for å utveksle ideer, innsikt og erfaringer. Vi skal lage årets beste arrangement i sitt slag, og lar deg tilpasse det etter dine ønsker og behov.

Meld deg på i dag for å se nærmere på hva som gjør en virksomhet klar for å møte fremtidens utfordringer – vi gleder oss til å møte deg på Future Ready ‘16!

Tid:
8. september 2016
08:30 – 17:00

Sted:
Ullevaal Business Class (UBC)
Ullevaal Stadion
Sognsveien 77 C
0840 Oslo

Klikk her for påmelding

Visste du at Dell leverer de beste all-flash løsningene med tanke på pris/ytelse?

Av Finn Falkenberg, Ole Petter Johansen og Claes Unger

Datamengdene bare øker og øker, samtidig som det stilles større og større krav til ytelse. Hvordan lagringsleverandørene følger opp denne trenden vil skille suksess fra «failure» både nå og fremover. Lagringssystemet må være smidig (i betydningen enkelt å endre) og kunne tilpasse seg de nye trendene innen harddisk, SSD og PCI-basert flash.

Dell har en overordnet visjon om å benytte åpne standarder og standardisert hardware for å løse utfordringer på datasenteret. Dette har vi vist gjennom satsning på Intel x86 plattform og det Dell gjør på nettverkssiden rundt disaggregering av switch hardware og switch OS.

Erstatt 15k-harddisker med SSD

Dells enterprise-lagringsserie SC-series (tidligere Compellent) er designet fra bunnen av for å kunne utnytte disker med forskjellig hastighet basert på avansert Tiering-funksjonalitet. Da SC-series er basert på standardisert hardware har det ført til at systemet hele tiden har kunnet implementere ny diskteknologi uten å endre kode. Der man tidligere benyttet 15k-harddisker for rask I/O har Dell kunnet erstatte dette med SSD for enda bedre ytelse med samme kodesett. Slik har det vært lenge!

Det som skjer på SSD-fronten gjør Dell SC-series enda bedre. Prisen, kapasiteten og levedtiden på SSD blir bedre og bedre, samtidig som behovet for harddisker blir mindre og mindre. I dag selges det knapt lagringsløsninger basert på 15k eller 10k disker. Vi står igjen med to forskjellige design:

 1. SSD for ytelse og 7k 4-/6-/8-TB HDD for kapasitet, og/eller
 2. All flash basert på kun SSD-er

SC-series’ tieringfunksjonalitet gjør at vi kan utnytte forskjellige SSD-enheter på samme måte som vi tidligere benyttet harddisker. Vi kan til og med differensiere på Write Intensive SSD til skrivelag og Read Intensive til leselag – igjen får vi best pris/ytelse.

Beste pris/ytelse for datasenteret

Dells robuste grunndesign gjør at vi kan kjøre både design 1 og 2 i samme system. Eller med vår «Live volume» teknologi kan vi ha flere forskjelige SC-series system med forskjellige pris/ytelses-profil hvor volumer kan flyttes sømløst mellom to eller flere SC-series uten å måtte gjøre endringer på server-siden. Igjen kan vi få utrolig smidige lagringsløsninger på datasenteret.

Vi har satt opp en «All Flash» hylle basert på SC4020 og 24 SSD-disker. Sammen med deduplisering og komprimering får vi en utrolig god pris pr GB, samtidig som ytelse får den høyeste prioritet. Denne hyllen passer perfekt inn i et eksisterende datasenter hvor du ønsker å øke ytelsen for de meste krevende applikasjonene uten å betale «skjorta».

Vi har tre forskjellige kapasitetsløsninger hylleklare, 13, 26 og 52 TB tilgjengelig kapasitet før deduplisering og komprimering. Vi ser at deduplisering- og komprimeringsraten ligger mellom 2-1 og 10-1, hvor 3-1 ser ut til å være hva vi forventer i et generelt norsk datasenter. Her finner du en ESG-rapport om dette.

Ta kontakt med din Dell-partner for å gå gjennom detaljer og få tilbudet du ikke kan si nei til!

Det beste av to verdener

I en hverdag hvor alt går stadig raskere virker det som endring er det eneste som holder seg konstant. Endring i strategier, endring i infrastruktur, endring i teknologi. Nye konsepter, som nettskyen, åpner et hav av nye muligheter, og endrer vår oppfatning av hva som er mulig.

Når man tar i bruk slike nyvinninger skaper det nye belastninger i og krav til datasenteret. Dette påvirker sluttbrukerne, og endrer derfor måten virksomheten som helhet fungerer på. De som følger med på utviklingen oppnår mange fordeler, men på den annen side byr slike evolusjonære sprang på en utfordring for de tradisjonelle måtene å utvikle en virksomhet på. Det må bygges broer mellom eksisterende infrastruktur og fremtidige investeringer. For nettskyens vedkommende er en hybrid skyløsning det mest stabile fundamentet for fremtiden.

Hvorfor implementere en hybrid skyløsning?

De fleste virksomheter benytter i dag en kombinasjon av offentlige, eksterne og private, interne skyløsninger for å lagre sine data. Offentlige skyer lagrer data hos tredjeparter, noe som reduserer vedlikeholds- og driftskostnadene. Samtidig er det ikke helt uproblematisk å være avhengige av andre. Dersom leverandøren får strømbrudd eller andre typer feil står man plutselig uten tilgang til sin egen informasjon. Bytte av skytjenesteleverandør kan også være brysomt.

Private skyer, på den annen side, driftes og styres i et eget datasenter eid av virksomheten selv. Mens dette betyr at man står fritt til å tilpasse oppsettet til ens egne behov, er den ekstra hodepinen forbundet med styring av et datasenter noe som kan komme i veien for den daglige driften.

Hybridskyer er lyset i enden av tunnelen. En hybrid skyløsning gir fordelene fra begge typene sky i en helhet som kombinerer en offentlig tilbyder med en privat plattform. Ved å spre datakraft over disse to ressursene kan en virksomhet optimalisere sine miljøer, og forsikre at dag-til-dag-funksjoner forblir strømlinjeformet.

For eksempel kan e-post oppbevares i en offentlig sky, for å sikre at de ansattes behov for tilgang til sine kontoer ikke skaper forsinker i tilgangen til viktige data på den private siden av skyen. Det gir også virksomhetene nøkkelkomponenten de trenger: Kontroll. En virksomhet kan selv bestemme hva slags data som skal lagres på en offentlig server, mens de forsikrer at sensitive opplysninger er beskyttet på en privat sky. De kan dra nytte av fordelene fra både offentlige og private skyer, og står fritt til å justere sin tilnærming som det måtte passe dem.

Slik takler du utfordringene i den moderne forretningsverdenen

Det finnes dessverre ingen enkel måte for å ta overgangen til en helt ny teknologitilnærming, og mange virksomheter står overfor et unikt sett utfordringer ved implementering av en hybridsky. Enhver slags implementering vil fokusere på timingen, overgangen og sluttbrukerstøtten, men hybridskyen presenterer nye og interessante utfordringer for beslutningstagere innen it.

For eksempel betyr viktigheten av Big Data at implementeringen må sikre at data oppbevares effektivt, og er umiddelbart tilgjengelige uten å sinke resten av nettverket. Med hybridskyer kan virksomheter velge hvor dataene skal lagres, og de kan kombinere kraftige prosesserings- og lagringsløsninger for å sikre at oppsettet får høyest mulig effektivitet og lavest mulig nettverksforsinkelse.

Budsjetthensyn spiller også en viktig rolle for beslutningstakere innen it, ettersom de må kunne rettferdiggjøre sine innkjøp for toppledelsen. Hva enn som implementeres i dag må ofte være relevant i fem år eller mer – det kan ikke bare erstattes etter et års bruk, og må bli i nettverket gjennom sin livssyklus.

Med hybridskyer kan virksomheter kjøpe utstyr i tråd med sine forretningsmessige behov, og samtidig være i stand til å utvide etter hvert som behovet melder seg. Beslutningstakere er dessuten allerede godt kjent med kostnadene. Blant virksomheter som har tatt i bruk en hybridløsning sier 71 prosent at driftskostnadene er på nivå med deres opprinnelige anslag. Det gjør at de kan holde seg innenfor budsjettet, samtidig som de kan tilby en fremtidssikret løsning.

Sikkerhet er et annet nøkkelelement i datasenteret, særlig med tanke på den stadige veksten i angrep på virksomheter. Tidligere betød lagring av data i en offentlig sky at dataene ble sårbare for svakheter hos tilbyderen. Hvis et angrep påvirket en tjeneste ville alt som var lagret der også til en viss grad være utsatt for risiko. Hybridskyen gjør virksomheter i stand til å beskytte sine mest verdifulle data på sine egne vilkår; de bestemmer selv hvor viktige data skal lagres, og hvordan dataene beskyttes fra interne og eksterne trusler. Dette legger kontrollen i de riktige hendene – hendene på virksomheten som forstår sine egne brukeres behov.

Etter hvert som stadig flere virksomheter går over til en hybridmodell stilles også it-avdelinger overfor en ny utfordring: Styring av tilganger, samt bruk og forbruk av skytjenester, over flere plattformer. Det er viktig å bruke en samlet styringskonsoll hvorfra IaaS skytjenester og applikasjoner enkelt kan styres og leveres, og som gir brukerne rask og sikker tilgang til tjenestene de behøver.

Den fremtidssikrede virksomheten med hybridskyen

Hybridskyen ligger an til å bli den ultimate lagringsmodellen for virksomheter. Den tilbyr de største mulige fordelene til minimale kostnader, og kan integreres med eksisterende skymiljøer som allerede er i bruk. I sum gir denne modellen både smidig og fleksibel it-infrastruktur.

Etter hvert som eksisterende utstyr når slutten av sin livssyklus vil stadig flere selskaper bli nødt til å sikre at de er klare for fremtiden, og rustet til å håndtere morgendagens utfordringer. Det er viktig at virksomheter velger den tilnærmingen som er riktig for dem, og for mange kan hybridskyen godt være det beste av begge verdener.

Har du meldt deg på Dell Direktes nyhetsbrev?

I vårt nyhetsbrev oppsummerer vi de mest populære sakene fra Dell Direkte hver måned, slik at du får de viktigste nyhetene fra Dell rett i innboksen. Meld deg på nå!

Her er nyhetene fra årets Dell World

På årets Dell World i Austin, Texas, som går av stabelen denne uken, har vi lansert en rekke spennende nyheter for datarom og infrastruktur, i tillegg til klienter, sikkerhet og ikke minst tingenes internett (IoT).

Nye klienter for den mobile arbeidsstyrkenOptiPlex 7440

Vi har lansert en rekke nyheter på klientsiden i høst. Fra Dell World kan vi i tillegg lette på sløret for våre nye Optiplex-maskiner, som har fått sin mest omfattende oppgradering på fem år. Modellene er mindre, raskere og mer energieffektive enn noen gang før.

De nye Optiplex skrivebords-PC-ene får 6. generasjons Intel-prosessorer med inntil 160 prosent bedre ytelse enn før, samt inntil dobbelt så mye minne og fire ganger så mye lagringsplass. I tillegg er kraftforbruket redusert med inntil 63 prosent, og bakgrunnsstøyen redusert inntil 32 prosent. Den nye 7000 Series Alt-i-ett-maskinen får dessuten 4K UHD-skjerm.

Vi introduserer også nye Wyse 5050 AIO Zero Client. Dette er en klient med innebygd Full HD-skjerm på 23,6 tommer, som takket være kraftig PCoIP-teknologi gir brukerne full interoperabilitet med USB-tilbehør, multimedia, og støtte for høyoppløst 3D-grafikk, CAD og videoredigering.

Vi slipper også en ny versjon av Dell Wyse Cloud Client Manager, som tillater skybasert styring av tynnklienter, mobile enheter og mobile arbeidsområder fra en enkelt konsoll. Våre nye H-Series og S-Series multifunksjonsskrivere, med Dell Document Hub, gjør også livet lettere for bedriftens ansatte.

Les mer om våre nyheter for den tilkoblede arbeidsstyrken i den fullstendige engelske pressemeldingen, her:

Nye løsninger og tjenester til datasenteretTwo Dell Storage SC9000 (Firewheel) storage controllers stacked on top of one another, shown with bezels.

Dell DSS – Datacenter Scalable Solutions – er en ny forretningsenhet for virksomheter med store, skalerbare behov. Nå lanserer vi de første produktene for dette segmentet, lagringsserveren DSS 7000, som får den høyeste lagringstettheten i sitt slag. Serveren bygger på en DCS XA90, og kan levere inntil 720 TB lagringskapasitet per 4U-chassis. I tillegg kommer Dell DSS 1500, DSS 1510 og DSS 2500, nye 1U- og 2U-servere med minimalistisk design, fleksible muligheter innen lagring og grensesnitt og de nyeste Intel Xeon-prosessorene.

Vi lanserer også den nye lagringsløsningen Dell SC9000, basert på 13. generasjons PowerEdge-plattform. Stikkord er svært høy lagringstetthet, bedre fleksibilitet, og langt flere IOPS enn før. Vi har også gleden av å avsløre nye Dell XC Series-enheter med Nutanix, som utvider vår SDS-portefølje ytterligere.

Også på programvarefronten har vi gode nyheter for datasenteret, som for eksempel den nyeste generasjonen Dell Data Protection | Rapid Recovery, som integrerer funksjoner fra blant annet AppAssure.

Les mer om dette og de andre nyhetene for datasenteret i den fullstendige engelske pressemeldingen, her:

Utvider Tingenes Internett (IoT) for industrien

Edge Gateway 5000

Den nye Edge Gateway 5000 Series har et industrielt ytre, tåler et svært vidt spenn av driftstemperaturer, og er konstruert spesifikt for bransjer som fabrikkautomasjon og bygg og anlegg.

Kombinert med Dells analyseløsninger er Dell Edge Gateway 5000 Series og dens utvidede tilkoblingsmuligheter et kostnadsbesparende alternativ til eksisterende, proprietære IoT-gateways – ytterst i nettverket, og nær dine enheter og sensorer.

Les hele den engelske pressemeldingen om IoT og Edge Gateway her:

Bedre sikkerhetsløsninger for nettverk og data

Også virksomhetenes sikkerhetsløsninger får et løft med nyhetene fra årets Dell World. Vi kunne blant annet demonstrere teknologien i Dell SonicWALL APT Protection Service. Denne løsningen er tilgjengelig både for brannmurer og e-postsikkerhetsløsninger, og kan scanne filer av en hvilken som helst størrelse, med rask responstid høy effektivitet, og lavere levetidskostnader.

Innen IAM tillater nye Dell One Identity Cloud Access Manager 8.1 sikker tilgang til alle interne og skybaserte webapplikasjoner. Denne nye versjonen legger også til SaaS-basert flerfaktorautentisering via Defender as a Service. Vi utvider også vår portefølje Dell Data Protection (DPP) med tre helt nye løsninger for henholdsvis skyen, serveren og sluttpunktet.

Les hele den engelske pressemeldingen om både disse og andre sikkerhetsløsninger her:

Dell har gjort den tyngste datasenterjobben for deg

Det har lenge vært opplest og vedtatt at justeringer på datarommet eller i datasenteret er en smertefull prosess. Man har måttet planlegge for antallet racks og bokser, dimensjonert etter nåværende og forventet belastning, og designet sammensetningen av maskinvare og programvare omtrent fra grunnen for hver vesentlige endring.

Denne tilnærmingen til datasenteret er endelig på vikende front. Stadig flere velger å ta i bruk ferdigpakkede, standardiserte løsninger. Dette er særlig populært i virksomheter som har foretatt overgangen til programvaredefinerte datasentre, og for virksomheter som ønsker å ta dette steget.

For å svare på denne etterspørselen etter mindre risiko, lavere kostnader og enklere implementering har vi lansert Dell Blueprints.

Dell Blueprints består på den ene side av Dell Engineered Solutions, som er «plug & play» for datasenteret – fullstendige, ferdigpakkede og gjennomtestede løsninger du kan ta i bruk rett fra fabrikken. I tillegg tilbyr vi referansearkitekturer, som ved hjelp av retningslinjer og whitepapers gir et bedre rammeverk til deg som ønsker full kontroll på byggingen samt rom for spesialtilpasninger.

Les mer om Dell Blueprints og Engineered Solutions

På årets Dell Solutions Tour i Oslo kan du få en grundig gjennomgang av Dell Blueprints og Engineered Solutions, og hvordan din virksomhet kan dra nytte av et mer strømlinjeformet oppsett av datasenteret. Meld deg på i dag, og pass på at du får med deg vår dedikerte sesjon om akkurat dette temaet.

Se hele agendaen for Dell Solutions Tour og meld deg på mens det fortsatt er ledige plasser!

Agendaen for DST er klar!

Agendaen er klar for årets Dell Solutions Tour. 8. september klokken 08.30 åpner vi dørene til utstillingsområdet inne på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo, før vi offisielt ønsker velkommen og starter opp klokken 09.00.

Da får du en sjelden mulighet til å oppleve et foredrag fra Dells visepresident for enterpriseløsninger, Claire Vyvyan. I tillegg til å ha tung teknisk kompetanse er hun et skikkelig fyrverkeri på scenen, og en av Storbritannias mest innflytelsesrike kvinner innen it – så vel som tidligere rugbyspiller.

Senere kan du lære om neste generasjons Windows Server og System Center fra vår platinumsponsor Microsoft. Vår platinumsponsor Intel kommer også, og vil fortelle om hvordan du kan gjøre kulturelle og teknologiske endringer til en vekstdriver i din virksomhet. Flere av våre egne eksperter, så vel som nøkkelpersoner hos våre partnere, vil også komme for å dele sin kunnskap med deg.

I alt har vi 18 forskjellige agendapunkter som dekker over et bredt spekter høyaktuelle tema – i tillegg til mulighetene til å bygge nettverk og mingle med likesinnede.

Se hele agendaen her – eller meld deg på i dag

Alle sesjonene på årets DST-agenda:

 • From the client to the future ready datacenter
 • Workplace Transformation – Harnessing cultural change and technology change to drive business growth
 • Client Solutions: Built for business
 • Dells Storage-strategi – «Et hav av muligheter»
 • Security in the cloud
 • Programvare erstatter maskinvare, revolusjonen har startet
 • Harness the power of the cloud with Dell Cloud Client Computing
 • How to utilize Big Data
 • Hvordan bygger man et optimalt grønt datasenter i dag fra gulvet til applikasjonen
 • Neste generasjons Windows Server og System Center
 • Dell BluePrints og Enginered Solutions – Dell har allerede gjort jobben for deg!
 • Chromebook – Dell og Google viser vei
 • Reduce IT admin work load and reduce complexity and cost with Dell Data Protection and Encryption
 • Dell Workstations i Offshore Simulation Center
 • Azure i ditt eget datasenter
 • Open Stack Cloud: How UH-SKY have approached getting the best from the Cloud
 • Open Networking & Software Defined Networking
 • Helt til slutt kommer beslutningsdoktoren, Dr. Ari Riabacke, og holder sitt foredrag «Framtiden är här imorgon – är ni redo?»

På registreringssiden kan du se hvem som skal holde hver sesjon, og finne ut hvilke som løper parallelt: Se hele agendaen her – eller meld deg på i dag

En tjeneste til eksamen fra Dell

Handelshøyskolen BI flytter tekniske grenser med en spennende ende-til-ende løsning. Der man før måtte bruke timer på å klargjøre skriftlige eksamener, kan snart de samme prøvene leveres på minutter til flere tusen studenter.

Digitaliseringsbølgen foregår over hele Norge og stadig flere funksjoner skal opp i skyer og leveres som smidige og fleksible tjenester. Dette også i utdanningssektoren der både videregående skoler, høyskoler og universitet utreder nyere og smartere måter å levere funksjoner slik elevene ønsker og forventer det – samtidig som man skal jobbe klokere og smartere internt. Dette var bakgrunnen også for Handelshøyskolen BIs (BI) it-avdeling som ønsket å digitalisere og forenkle eksamensprosessen.

– Særlig rundt eksamensavviklingen har vi ønsket bedre og mer effektive prosesser ved å digitalisere selve skriveøkten, sier Hans Petter Malme, som er it-spesialist på BI.

Ønsket smidigere tjenesteleveranser

Selv om man hadde et ønske og ingen løsning, var det tidlig klart for prosjektgruppen at virtualisering var smarteste og enkleste it-strategiske vei om målet skulle nås. BI er en veteran på virtualisering og forsto derfor tidlig at det ville blir for kostnadskrevende å gå med lisenser fra de mest kjente programvaretilbyderne for dette ad-hoc formålet.

– Vi skulle ha en løsning som vi kunne fyre opp når eksamen skal gjennomføres, og ikke brukes hver dag. Vi skal levere enkle funksjoner som en word- og/eller pdf-fil og begrensede tilgang til andre ressurser. Vi trengte derfor en smart løsning som på få minutter sikret klargjøring og leveranser av tusensvis av sesjoner til studentene for å levere digitale og sikre besvarelser, sier Malme.

Klynge fra Dell

– Siden vi har gode erfaringer med Dell tok vi kontakt for å høre hva de kunne bidra med. De anbefalte en plattform som ga oss alt vi trengte i en og samme boks, sier Malme.

Forslaget var en konvergert plattform i form av Wyse Datacenter Appliance XC for Desktop Virtualization. Denne er særlig utviklet for de som ønsker en hyper-konvergert infrastruktur «Appliance» (HCIA). It-avdelingen kan designe, implementere og administrere virtuelle skrivebord enkelt, helt uten gjetting og synsing. Plattformen drives av Nutanix-programvare. Helheten sikrer rask installasjon, sømløs integrasjon og et komplett rammeverk for å levere it som en tjeneste.

– Vi kjente ikke til løsningen fra før, men ble lokket av de mange muligheten vi ble lovet.

Wyse vWorkspace manager for enkel virtualisering

Administrasjonen av de virtualiserte tjenestene skal håndteres med programvaren Wyse vWorkspace som du leser om her. Verktøyet støtter de mest utbredte leveranseteknologiene for arbeidsflater og applikasjone fra løsningens enhetlige administrasjonskonsoll.

– Med vWorkspace skal vi fordele virtuelle sesjoner til terminalene brukerne sitter på eller for å levere apper utenfor campus.

BI starter med å teste på 150 virtuelle arbeidsflater.

– Ønsket er at den skal senere kunne skalere til å så mange sesjoner som vi behøver. Vi kjører nå to prøveeksamener denne våren, og om dette går bra vil vi utvide betraktelig, sier han.

– Vi ser ikke bort fra at studentene om noen år kan løse eksamen uansett sted og tid. Vi kjenner ikke fremtidens eksamensform, men it-avdelingen er uansett klar til å møte de fleste behov. Det er kult at vi får teste ut med teknologi og kan skalere stort. Løsningen vi har valgt er veldig fremoverlent.

Kom med anbefalinger

Før de valgte vWorkspace snakket de med at annet norsk universitet som var full av lovord om løsningen.

– Vi vil spare mye penger på å velge en løsning som ikke står tilbake for alternativene på hverken kvalitet eller i form av funksjoner. På de få lisensene vi har kjøpt til nå har vi sikkert spart et sekssifret beløp. Dell og Nutanix har kommet med store løfter. Vi er spent på å se om dette møter våre forventninger, avslutter Malme.

Kraftig modulær server for HPC-bruk

I dag drar vi sløret av PowerEdge C6320, det nyeste tilskuddet til vår portefølje av 13. generasjons PowerEdge-servere. Den byr på inntil dobbelt så høy ytelse som forrige generasjon, inntil 72 TB fleksibel lokal lagring og regnekraft på inntil 999 GFLOPS på hver server.

Den kompakte 2U-maskinen vil dermed passe godt for virksomheter som behøver kostnadseffektiv HPC-kapabilitet (High Performance Computing). PowerEdge C6320 kombinerer dessuten datakraft og lagring med automatisert styring, som er essensielt for å drive hyperkonvergerte og programvaredefinerte løsninger med optimal effektivitet.

Kraftig alene, suveren med en makker

Under panseret på PowerEdge C6320 er det fire uavhengige servernoder, drevet av nyeste generasjon Intel Xeon E5-2600 v3-prosessorer med inntil 18 kjerner per sokkel. Det betyr at hvert chassis kommer med inntil 144 prosessorkjerner i alt. På RAM-fronten kan hver server utstyres med inntil 512 GB DDR4-minne.

I tillegg kommer PowerEdge C6320 med integrert iDRAC8 med Lifecycle Controller, som tillater automatisering av en rekke rutinemessige styringsoppgaver. iDRAC 8 kan også hjelpe til med å redusere tidsbruk og arbeidsmengde både ved driftssetting, overvåkning og oppdatering av servere gjennom hele deres levetid.

For de aller mest krevende arbeidsoppgavene innen stordata og HPC kan nye PowerEdge C6320 dessuten pares med den akselerator-optimaliserte PowerEdge C4130 for enda mer kraft. Med fire GPU-er i hver server kan PowerEdge C4130 yte mer enn 7,2 TFLOPS per 1U-rackkabinett.

Ryggraden i ny superdatamaskin

Den nye PowerEdge C6320 er designet som en modulær, skalerbar plattform for hyperkonvergerte løsninger som Dell Engineered Solutions for Vmware, EVO: RAIL og Dell XC Series Web-scale Converged Appliances.

Serveren har allerede vist hva den er god for ved San Diego Supercomputer Center (SDSC) ved Universitetet i California, San Diego. Der danner 27 racks med PowerEdge C6320-noder ryggraden for den nye superdatamaskinen Comet, som med 46 656 prosessorkjerner fordelt på 1944 noder gir en femdobling av datakraften sammenliknet med SDSCs forrige HPC-system.

Senteret i California valgte PowerEdge C6320 blant annet på grunn av enkelhet i driftssetting.

Vil du vite mer? Ta kontakt med meg på Arild_Hansen@DELL.com

Slik vet du at datarommet møter dine behov

Datarommet beveger seg mot stadig mer konvergerte løsninger. Samtidig vet vi at de aller fleste virksomheter fremdeles både designer og bygger sine egne løsninger for hver utvidelse og justering som kreves.

Slike prosesser medfører både kostnader og risiko, noe vi i Dell vil hjelpe våre kunder redusere. For å gjøre det har vi lansert Dell Blueprints. Med Dell Blueprints kan vi tilby akkurat den implementeringsløsningen som passer best for din virksomhet, og de konkrete behovene dere har.

Referansearkitekturer

På den ene side av Blueprints-programmet har vi referansearkitekturer, som er tilpasset deg som fortsatt ønsker full kontroll på byggingen og rom for spesialtilpasninger. Fordelen med disse er at de byr på mest mulig fleksibilitet med hensyn til konfigureringsmuligheter.

Som med alle løsninger man setter sammen selv krever det en viss innsats å implementere disse løsningene. Fordelen er at disse referansearkitekturene tar utgangspunkt i all vår erfaring med implementering, og vi tilbyr detaljerte guider som kan gjøre prosessen både enklere og tryggere.

Vi kan også by på egne tilpassede whitepapers med råd og anbefalinger til forskjellige skaleringsmuligheter for referansearkitekturer. De første løsningene basert på Blueprints-modellen er nå tilgjengelig, og de neste månedene vil flere komme til.

Engineered solutions

På den andre siden av Blueprints kan vi tilby Engineered Solutions. Dette er fullstendige, ferdigbygde og ferdigpakkede løsninger, som kommer i flere forskjellige varianter tilpasset forskjellige bruksområder. Kunder som har tatt steget opp til et programvaredefinert datasenter kan dra særlig nytte av disse løsningene.

Før en pakke med Dell Engineered Solutions sendes fra fabrikken blir systemet grundig testet. Et team på nærmere 80 ingeniører er dedikert til å kvalitetssikre forsendelsene, slik at risikoen for feil blir redusert ytterligere.

Mens referansearkitekturer byr på maksimal kontroll over maskinvaredelen, passer altså Engineered Solutions for alle som vil prioritere forretningsutvikling fremfor å bruke tid og ressurser på implementering.

Få råd fra våre fremste eksperter

Vi kan gjerne fortelle mer om hvordan Dell Blueprints kan hjelpe din virksomhet. En god måte å gjøre det på er å gjennomføre en uforpliktende workshop som vil gi oversikt og godt beslutningsgrunnlag.

Workshopen inneholder en diskusjon rundt dagens utfordringer, hva dere skal levere i fremtiden, og foreslår tiltak og løsninger som gir dere trygghet og støtte for deres strategiske initiativer. Diskusjonen vil omfavne konkrete tekniske løsninger for dere, inkludert Dell Blueprints.

Dere velger selv hvem som deltar, men deltakere må være opptatt av nye typer ideer som forenkler, frigjør tid og reduserer kostnader i it-miljøet. Vårt forslag er at dere er representert med både relevant ledelse og fagpersoner, vi stiller med våre mest kompetente løsningseksperter.

Vi håper dere ønsker en slik kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang. Ta kontakt på Arild_Hansen@Dell.com for å avtale tid.

Nå kan du melde deg på Dell Solutions Tour

Dell Solutions Tour samler hver høst hundrevis av kunder og partnere til en stor fagdag for ledere, strateger og it-eksperter. Subjektivt mener vi dette er årets viktigste arrangement for de som skal gi innspill til og utrede løsningene som er best for deres virksomhet, og de som skal ta beslutningene.

Vårt mål for arrangementet er å dele strategiske betraktninger og tekniske råd om hvordan:

 • Gi mobile muligheter til de ansatte uten å miste kontroll og oversikt
 • Få kloke og pragmatiske råd om nettskyen og datasenter
 • Løse sikkerhetsutfordringene som bremser innovasjonsevnen
 • Ta bedre beslutninger med store og smarte data

Vær blant de første som sikrer seg plass!

Spennende agenda, kult utstillingsområde

Som vanlig vil agendaen spekkes med spennende faglig innhold i form av inspirasjon og innspill på hva som blir viktig i årene som kommer. Programmet er ikke endelig spikret, siste hånd legges på verket i disse dager. I utstillingsområdet vil vi og våre partnere, med Intel og Microsoft i spissen, vise frem og demonstrere det mest nyttige og kule vi har. Det vil også arrangeres både fokusgrupper og tekniske workshops der man kan fordype seg i mengder av temaer som kundene selv kan komme med ønsker om i forkant.

Konferansen arrangeres på Radisson Blu Plaza Hotell, 8. september fra klokken 9 til 16.

Vi holder dellemcbloggen.no løpende oppdatert på agendapunkter og innhold, meld deg på vårt nyhetsbrev for å få jevnlige oppdateringer.

Er du av praktiske årsaker forhindret fra å delta, men ønsker en gjennomgang av bredden eller noen av områdene? Send meg en mail så skal jeg formidle kontakt til rett rådgiver/fagekspert hos oss.

Meld deg på konferansen her

Derfor bør du velge en appliance når applikasjoner og arbeidsflater skal virtualiseres

Vi lever i en tid der det stadig kreves mer verdi innenfor et mer begrenset handlingsrom. Derfor kan man argumentere for at det nå er et et godt tidspunkt for å se på virtualisering av desktop og applikasjoner basert på en «appliance-basert» plattform.

I en fersk artikkel fra Forbes der Gartner lister opp de 10 viktigste teknologitrendene for 2015 er tilnærminger som Cloud Client Computing, Computing Everywhere, Software-definied Application and Infrastructure og WEB Scale IT på listen for de store teknologitrendene.

De hotteste trendene forklart

 • Cloud Client Computing handler om virtualisering der applikasjoner og arbeidsflater leveres fra en offentlig, privat eller hybrid skyløsning til brukerens nettleser. Dette gir stor verdi i form av økt fleksibilitet, mobilitet, skalerbarhet, sikkerhet og energieffektivitet. Arbeidsflater og applikasjoner kan leveres til ansatte uavhengig av hvor de jobber fra, og de ansatte kan benytte hvilken som helst enhet, samtidig som sikkerheten er enestående ettersom desktop, applikasjoner og data forblir i datarommet
 • Computing Everywhere handler om å møte behovene til den mobile brukeren i ulike sammenhenger og miljøer. I motsetning til å fokusere på enheter alene vil Cloud Client Computing kunne levere desktop og applikasjoner til alle typer enheter
 • Programvaredefinering handler om å erstatte spesialtilpasset maskinvare på datarommet, og det mest aktuelle nå for mange er for lagringen og nettverksteknologien. I stedet tilbys lagring og nettverk som et virtualisert programvarelag på maskinvaren hvor databehandlingen foregår. På den måten kan man lage «en komplett» infrastruktur i en enhet («appliance») som gir enklere operasjonell drift og vedlikehold, sammenlignet med tradisjonell infrastruktur med nettverks-, lagrings- og server komponenter. For eksempel vil en «appliance-basert» infrastruktur skalere veldig enkelt siden alle nødvendige infrastrukturkomponenter er i en og samme enhet
 • Web Scale IT handler om å gjøre tilgjengelig den standardiserte it-arkitekturen benyttet av de store sky-leverandørene til enhver virksomhet. For at de store sky-leverandørene som Google, Microsoft, Amazon, Netflix og Facebook skal ha mulighet for å håndtere de enorme datasentrene må alle enheter på datarommene være helt like. Derfor benytter de seg av Web-Scale IT som utnytter Software-definied Application and Infrastructure for å lage bokser (appliancer) som inneholder all infrastrukturen – databehandlingen, lagringen og nettverket.

Nye smarte løsninger

Dell har lansert flere appliancer for virtualisering av desktop- og applikasjoner for alt fra standardbrukere til de mest avanserte brukerne av arbeidsstasjoner – for virksomheter av alle størrelser. Eksempler er Dell XC Web-Scale Converged Appliance for VDI, Dell Appliance for Wyse – vWorkspace, Dell Appliance for Wyse – Citrix og Dell Precision Applianse for Wyse.

Et veldig spennende nytt alternativ er Dell Engineered Solution for EVO:RAIL, VMware Horizon 6 som er en hyper-converged appliance. Løsningen kombinerer databehandling, lagring, nettverk og VMware Horizon View 6.0 i en og samme enhet. Dermed kan man levere skrivebord og applikasjoner som en tjeneste til brukerne på «lik linje» med boksene de store sky-leverandørene benytter.

Det betyr at en virksomhet kan få en komplett infrastruktur for desktop- og applikasjonsvirtualisering basert på VMware-teknologi i en appliance. I denne pressemeldingen kan du lese mer om Dell Engineered Solution for EVO:RAIL, VMware Horizon 6.

Vil du vite mer om alt vi kan tilby til de som vil virtualisere og levere arbeidsverktøy som en tjeneste? Kontakt meg på Erik_Tessem@Dell.com.

Dell utvider sin sterkeste serverportefølje

Siden Dell introduserte PowerEdge-familien for 20 år siden har det globale markedet for x86-servere vokst med mer enn 600 prosent, mens UNIX-markedet har krympet kontinuerlig. Nå lanserer vi PowerEdge R930, som er spesialdesignet for bruksområdene hvor UNIX-baserte plattformer har holdt stand i det lengste.

De mest krevende oppgavene i enterprise-markedet, som in-memory-databaser, CRM- og ERP-systemer, var tidligere forbeholdt proprietære UNIX-systemer. Slike oppgaver flyttes nå stadig oftere til mer innovative, fleksible x86-plattformer som lar virksomheter dra nytte av flere muligheter og lavere livsløpskostnader.

PowerEdge R930 er ideell for kunder som vil ta dette steget. Det er en sterkere PowerEdge enn noen gang før, som leverer 22 prosent høyere ytelse enn vår forrige verdensrekordholder. Samtidig er den bygget for skalerbarhet, pålitelighet og god administrasjon.

Ytelse og kapasitet i eliteserien

Serveren kommer med prosessorer fra den kommende Intel Xeon E7-8800/4800 v3-familien, og har plass til 6 TB minne fordelt på 96 DIMM og inntil 24 interne harddisker. Den støtter også åtte PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD-er på inntil 3,2 TB, som i tillegg til å være frontmatet og hot-pluggable byr på ti ganger høyere IOPS-ytelse enn tradisjonelle SSD-er.

PowerEdge R930 kan også konfigureres med en blanding av harddisker og SAS SSD-er med SanDisk DAS Cache; noe som kan redusere prisen med 23 prosent sammenliknet med et rent SSD-oppsett, men med ni ganger høyere ytelse enn en ren HDD-konfigurasjon.

Kombinert med Dells programvare og tjenester kan virksomheter som benytter PowerEdge-servere automatisere mer, og både overvåke og løse hendelser i datasenteret-fra håndholdte enheter hvor som helst i verden. Med innebygde finesser som Dells eksklusive Fault Resilient Memory ivaretar nye PowerEdge R930 også virksomhetens mest kritiske data.

Ferdig satt og opp klart til brukPowerEdge R930 Enterprise Server

For kunder som ønsker å dra nytte av SAP HANA i sine it-miljø, men vil bruke minst mulig tid på konfigurasjon, tilbyr vi Dell Engineered Solutions for SAP HANA. Denne løsningen vil inkludere SAP HANA forhåndsintegrert og –konfigurert på PowerEdge R930-servere.

For kunder som i dag har flaskehalser i sin OLTP-ytelse vil Dell Acceleration Appliance for Databases (DAAD) bygd med PowerEdge R930-servere kunne tilby akselerering av enhver databaseinfrastruktur.

Virksomheter som ønsker en raskest mulig vei til å bruke Oracle 12c kan se frem til Dell Integrated Systems for Oracle Database, som vi oppdaterer med PowerEdge R930. Denne forhåndskonfigurerte, pre-integrerte kombinasjonen av DAAD og PowerEdge R930 kan både akselerere nåværende – eller hjelpe deg migrere til et – Oracle 12c-miljø.

Flere gode nyheter for datasenteret

I tillegg til lanseringen av nye PowerEdge R930 kommer det nye servermoduler til PowerEdge FX2 og PowerEdge M1000e, PowerEdge FC830 og PowerEdge M830, begge 4-veis servere med Haswell-prosessorer.

Disse nyhetene er laget for bruksområder som databasemiljøer, teknisk databehandling og virtualiserte miljøer, med fleksibiliteten, skalerbarheten og god administrasjon som kreves fra det fremtidssikrede datasenteret. PowerEdge FC830 er en fullbredde, halv-høyde firesoklers serverblokk for PowerEdge FX-arkitekturen, mens PowerEdge M830 er en fullhøyde bladserver. Begge disse nyhetene kommer med prosessorer i den kommende Intel Xeon E5-4600 v3-familien.

Tilgjengeligheten på disse nyhetene kan vi fortelle mer om når de kommende Intel Xeon-familiene de blir utstyrt med lanseres. Hele vår portefølje med firesoklers servere selges både direkte og gjennom partnere. Vil du vite mer kan du kontakte meg på arild_hansen@dell.com.

Dell EMC tar markedsandeler i servermarkedet

PowerEdge har blitt voksen, og vokser

For 20 år siden mente noen at vi tok unødvendig stor risiko da vi begynte å utvikle servere. I 1995 sto servere for fem prosent av omsetningen til Dell, og vår markedsandel var på fattige fire prosent. 20 år senere vokser PowerEdge-porteføljen dobbelt så raskt som bransjenormen, og vi leverer nest flest x86-servere i verden. Markedet har økt med 600 prosent på 20 år, og vi solgte flere servere i 2014 enn alle produsentene tilsammen i 1996.

Dell lytter

Vi mener årsaken til at vi lykkes er at vi har lyttet til kundenes behov før vi har forsket og utviklet. Det var ønsker om større tetthet som gjorde at vi begynte å bygge rackservere, behov for enklere administrasjon gjorde at vi utviklet OpenManage-porteføljen, og nå i seneste tid; lanseringen av flere komplette systemer fremfor enkeltstående servere.

I denne videoen kan høre noen anekdoter fra noen av de som utviklet våre første servere, og utfordringene de måtte overvinne.

Nye løsninger for konvergert infrastruktur

Når vi denne måneden feirer PowerEdge, gjør vi dette med å slippe tre nye moduler for PowerEdge FX-porteføljen som gir store fremskritt innen konvergerte systemer. Blant de viktigste nye funksjonene er at vi nå har lansert en lagringsmodul(DAS) til serverne i FX-en, dette betyr at FX nå er en utmerket byggekloss for programvaredefinert lagring (eks. VMware vSAN, Nutanix).

Ved å kombinere tettheten og effektiviteten i bladservere med kostnadsfordelene og enkelheten i rackoppsett, gir PowerEdge FX den beste kombinasjonen for å møte alle virksomhetens behov. Med nye moduler får kundene enda flere valg for sine applikasjons- og datamiljø, som at det blir enklere å bytte eller legge til it-byggeklosser i et 2U konvergert infrastrukturchassis. Nyhetene er:

 • PowerEdge FD332, en lagringsmodul som kommer med opptil 16 direktetilknyttede (DAS) lagringsenheter med liten formfaktor. Kundene kan dermed provisjonere opptil 48 disker i et 2U FX2 chassis i tillegg til lokal disk på hver enkelt servermodul. PowerEdge FX-servere kables direkte til en eller flere FD332, noe som gir mengder av muligheter til å kombinere lagring og datakraft på den mest fleksible måten.
 • PowerEdge FC430, en servermodul som gir anledning til å kjøre applikasjoner i mindre og eventuelt adskilte miljø for å redusere risiko for systemfeil. Serveren har Intel Xeon E5-2600 v3 prosessor, opptil 8 minne DIMMs og kommer i to versjoner: En med inntil to 1,8” SATA flashdisker som er perfekt for tradisjonelle og distribuerte miljøer, og en som kommer med en 1.8 tommers disk og en InfiniBand-port i front av server. Det gjør den perfekt for applikasjoner som må leveres raskt, som i finansnæringen og i tungregning.
 • PowerEdge FC830 er en fire prosessorsoklers servermodul som kan kjøre databasedrevne og virksomhetskritiske applikasjoner. FC830 kommer med opptil fire nestegenerasjons flerkjernes Intel Xeon prosessorer, har opptil 3 TB minne, 8 PCIe-spor, opptil 16 1,8” SATA flashdisker eller åtte 2,5” SAS/SATA-disker, dobbelportet 10 Gb SNA og støtte for Express Flash NVMe PCIe SSD-er. Denne løsningen er tilgjengelig fra juni når Intel lanserer E5-4600v3 prosessor.

PowerEdge FX kommer med integrerte og rike administrasjonsfunksjoner som gjør at man enkelt kan konfigurere, håndtere og legge til kapasitet på en måte som er fleksibel og best tilpasset unike behov. Man kan velge å administrere hver modul for seg gjennom iDRAC8 eller administrere mange FX-er gjennom CMC (Chassis Management Controller). Du kan faktisk administrere opptil 20 FX chassis fra ett og samme konsoll. CMC er det samme administrasjonsverktøyet som benyttes for våre bladløsninger (M1000e) og vår konvergerte løsning Dell PowerEdge VRTX.

Vil du vite mer om våre serverløsninger generelt eller få en gjennomgang av de nye versjonene? Send meg gjerne en mail på Arild_Hansen@DELL.com