Innlegg

Guide til det programvaredefinerte datasenteret, del 2

Gikk du glipp av Del 1 av denne posten? Les mer om de ulike begrepene og hva de er her

Få de samme effektiviseringsgevinstene som de store skyleverandørene.

Hvorfor skal du ha en programvaredefinert plattform?

Det er ikke noe tvil om at datasentrene til for eksempel Microsoft Azure og Amazon er effektive og rimelig å drifte.  Det er opplagt at mange kunder også kunne få samme fordelene i sitt eget datasenter ved å herme etter de store.  For å få full fleksibilitet må volum være tilstede, men selv små kunder kan dra nytte av programvaredefinerte løsninger.

For det første er det spesielle workloads/arbeidsmønstre som egner seg spesielt godt i en slik setting. VDI-løsninger er et godt eksempel grunnet servernær lagring til rask datatilgang. I tillegg kan man legge til flash og SSD for å få rask tilgang til data. VDI-kunder bør se på software defined storage først.  Maskinvare er rimeligere, men ikke minst er også lisensiering rimelig. Microsoft Storage Spaces er gratis. VMware VSAN er gratis for Horizon view-brukere. Nutanix garanterer lineær skalerbarhet for VDI-brukere uten at du er låst til hypervisor.  Du vil som regel få svært gode resultater ved å etablere VDI-løsninger på en programvaredefinert plattform.

Hvilke applikasjoner og databaser passer inn i et programvaredefinert, hyperkonvergert datasenter?

Mange kunder ønsker seg ut av gammel, komplisert og lite fleksibel infrastruktur.   Løsninger basert på software defined og hyperkonvergerte prinsipper kan virkelig gi en fleksibel, rimelig og enkel infrastruktur.  Det som eventuelt holder det tilbake er lite fleksible eksisterende programmer og applikasjoner. Det er her fokuset bør ligge med hensyn til modernisering.

Får du modernisert, kjøpt og utviklet applikasjoner og databaser som passer inn i et software defined datasenter så kan du også ta ut fordelene.   Nøkkelen er faset innføring.  Mange må leve med både gammel og ny infrastruktur løsning samtidig over en tidsperiode. Hvor mange plattformer en bedrift trenger er avhengig av applikasjonsporteføljen. Om alle nye og gamle applikasjoner kan gå på en software definert og hyperkonvergert plattform er det perfekt, men ofte er ikke det tilfelle.

 1. Bedriften bør etterstrebe at nye tjenester og applikasjoner som innføres passer på en software definert hyperkonvergert plattform
 2. Gamle systemer kan enten migreres rett over eller de må skrives om for å passe inn i det nye datasenteret.
  1. Lag en plan for utfasing og migrering av gamle applikasjoner. Gammelt og nytt datasenter vil sameksistere i en tid fremover

Om man ikke lykkes å flytte alle applikasjoner til den nye datasenter plattformen er det likevel mulig å punkt-optimalisere gamle løsninger i legacy-miljøet ved å se på teknologi som Software Defined Storage (SDS) eller lage egne løsninger for spesielle workloads/arbeidsmønstre som database eller VDI.

Programvaredefinert gir deg mange fordeler om applikasjonene og databasene dine henger med.  Skal du ha ny lagringsløsnng bør du vurdere SDS. En god løsning kan være å dele inn applikasjoner i workloads og for eksempel kjøre VDI-løsningen på Software defined/hyperkonvergert og legacy-applikasjoner på en mer klassisk plattform.

I en programvaredefinert plattform er det viktig å ha løs kobling mellom programvare og maskinvare.  Du må kunne bytte ut maskinvaren uten å måtte bytte ut programvaren på toppen. 

Dersom du selv har utviklet automatiske rutiner for utrulling av driftsoppgaver bør dette baseres på åpne standarder slik at du blir mest mulig uavhengig av valget du gjør i dag. Det kan hende noe annet egner seg bedre om noen år.

Dells bidrag til det gode datasenteret

Dell setter programvaredefinert i sentrum av sin løsningsstrategi. Software defined-løsninger handler om at mye mer havner på server-plattformer.  Dell har noen av verdens beste, standardiserte x86-servere i vår PowerEdge-portefølje, som vi nylig oppgraderte med 13. generasjon. Her er muligheter for både flash og lokal disk. I tillegg kan Dell levere ende-til-ende løsninger i datasenteret, inkludert all infrastruktur-IP fra egne fabrikker.

Sammen med sentrale teknologipartnere tilbyr vi komplette løsninger. Viktige samarbeidspartnere er VMware, Microsoft, Red Hat, Nutanix, Citrix, Oracle, SAP og Nexenta. Vi har også hyperkonvergerte plattformer, som blant annet kan leveres med preinstallert Microsoft- eller VMware-løsninger, eller appliancer som EVO:RAIL sammen med VMware for VSAN og SAP HANA for SAP.

I tillegg kan vi levere sky-løsninger på Microsoft. Dell har mange demomiljøer, inkludert et fullt ut hybrid Microsoft Cloud OS-miljø, hvor kundene kan se hvordan man kan flytte kapasitet mellom Azure og lokalt i sitt datasenter.  Et slikt datasenter kan bygges på en programvaredefinert plattform.

Seminar med Microsoft

Dell og Microsoft har sammen lansert Microsoft Cloud System Platform, for de som ønsker seg en Microsoft Azure-plattform i sitt eget datasenter. SDS med Microsoft Storage Spaces er en selvfølge. Dette har vi et helt seminar om den 13. november. Hvis du vil vite mer om dette finner du program og påmelding her.

Ta kontakt med Dell (jan_bjelde@dell.com) for en dialog rundt helhetlig datasenterstrategi eller for å få presentert mere konkrete og spissede løsninger i sammenheng med moderne applikasjoner på et optimalisert datasenter.

Guide til det programvaredefinerte datasenteret, del 1

Mange bedrifter vurderer skyløsninger, men ønsker (eller kan ikke) sette alle applikasjoner hos en av de store skyleverandørene. Likevel ønsker man den fleksibiliteten og kostnadsreduksjonene skytjenester gir. Hvordan kan du optimalisere ditt eget datasenter for å levere skyløsninger og flytte applikasjoner over til en optimal moderne datasenter plattform? Det er det programvaredefinerte/sofware defined datasenteret som gjør det mulig.

Dell optimaliserer datasenteret ved å sette sammen ende-til-ende-løsninger sammen med teknologi-partnere. Datasentre bør være basert på standard maskinvare.

Software defined og hyperkonvergert

De store skyleverandørene, som Google, Facebook, Amazon og Microsoft, har gjort mye med sine datasenter for å forenkle drift og senke kostnadene. De kan drifte store server-farmer med små it-avdelinger, fordi de har vært ekstremt strenge på standardisering på billig og enkel maskinvare.

I en hyperkonvergert plattform er serveren en byggekloss klargjort for å være en del av en infrastruktur plattform som dekker behovet for maskiner, nettverk og lagring samtidig. Programvare på en hyperkonvergert plattform er laget for enkel og sentral administrasjon, men også for å erstatte tradisjonelle produktfunksjoner i infrastrukturen. Programvaredefinerte datasentre henter inspirasjon fra plattformene hos de globale skyleverandørene. De henter store gevinster, noe it-bransjen ønsker å bygge videre på.

Software defined handler om å flytte funksjonalitet som tradisjonelt har ligget i produktene til funksjoner høyere i stacken, og ofte på en x86-basert, server-sentrert virtualiseringsplattform (Hyperkonvergert /web-scale).

Hva er «software defined datacenter»?

Det programvaredefinerte datasenteret hermer etter modellen til de store skyleverandørene. Det handler om streng standardisering på enkle standardservere med lokal lagring, der ruting, lagringshåndtering etc. skjer i egen-utviklet programvare. Et typisk miljø for distribuerte eller mindre applikasjoner som kan kjøre på web scale-arkitektur (hyperkonvergert).

Produsenter tilbyr stadig mer programvare og egnet maskinvare for et software defined datasenter. Vi har ende-til-ende-løsninger for programvaredefinerte datasenter gjennom vårt samarbeid med teknologipartnere som Microsoft, VMware, Citrix og Redhat.  Våre Dell/Nutanix-løsninger er også en spennende byggekloss i et slikt datasenter.

Et software defined datasenter må etterligne design og arkitektur fra de store skyleverandørene. Dette er fullt ut mulig å få til i eget datasenter, men bruk tid på å migrere og skrive om legacy-applikasjoner. Lag retningslinjer for hvordan databaser og applikasjoner skal være for å passe inn i den nye plattformen

Et software defined datasenter må etterligne design og arkitektur fra de store skyleverandørene. Dette er fullt ut mulig å få til i eget datasenter, men bruk tid på å migrere og skrive om legacy-applikasjoner. Lag retningslinjer for hvordan databaser og applikasjoner skal være for å passe inn i den nye plattformen

Et software defined datasenter må etterligne design og arkitektur fra de store skyleverandørene.

Dette er fullt ut mulig å få til i eget datasenter, men bruk tid på å migrere og skrive om legacy-applikasjoner.  Lag retningslinjer for hvordan databaser og applikasjoner skal være for å passe inn i den nye plattformen.

Software defined kan også være en strategi i datasenteret, og ligge som prinsipper i design og arkitektur. For eksempel kan man tenke seg at høytilgjenglighets- og disaster recovery-funksjoner legges høyest mulig i stacken. Dette for å unngå komplisert infrastruktur, som kan ha en kostbar fiberbasert lagringsløsning med mange komplekse innebygde funksjoner. Høytilgjengelighet over flere datasenter-lokasjoner for databaser som MS SQL og Oracle RDBMS kan løses med innebygde funksjoner, i stedet for på lagringsnivå. De som skal lage et nytt datasenter for nye applikasjoner bør etterstrebe en datasenterstrategi basert på software defined-prinsipper.

Hva er Software Defined Network (SDN)?

SDN handler hovedsakelig om deling av kontrollplan og dataplan. Kontrollplanet flyttes ut av svitsj/ruter og implementeres i programvare, for eksempel på en virtualiseringsplattform.

Administrasjon og overvåkning kan også flyttes utenfor nettverksmiljøet, og flyt og kontroll håndteres sentralt. Her har vi løsninger som VMware NSX og Red Hat. SDN er rett og slett en revolusjon i nettverket. Her ligger mange fordeler som høyere skaleringsevne, sentral styring, høyere sikkerhet og lavere kostnader.

Dell tilbyr SDN sammen med våre teknologipartnere. Vi støtter for eksempel VMware NSX direkte, men tilbyr også støtte for Openflow. Vi har en åpen tilnærming til nettverk. Vi åpner opp for andre operativsystemer på Dells nettverksutstyr, og har for eksempel Cumulus som et åpent alternativ.

 

Hva er Software Defined Storage (SDS)?

Her snakker vi om å flytte lagring nærmere serverne og distribuere lagringene utover klynger av servere. Paritet og lagringsfunksjoner som deduplisering, tiering, synkronisering og thin provisisiong løses i programvare som kjører på serverne.  Her har man mange programvare leverandører som Red Hat Ceph, VMware VSAN, Microsoft Storage Spaces, Nutanix og Nexenta.

SDS flytter lagring fra store, fiberbaserte kabinetter til lokal lagring i serverplattformer. Det er mange gevinster å hente for egnede applikasjoner. Det er ypperlig for VDI, bra for mange andre workloads. Husk likevel at de fleste av disse produktene er nylig utviklede, så innfasing bør gjøres ved testing. Dell tilbyr SDS sammen med sine teknologipartnere som VMware, Microsoft, Redhat, Nutanix og Nexenta

 

Hvorfor og hvordan skal du lage et programvaredefinert senter? Les mer i del 2 av denne bloggposten!

Åpen plattform for nettverksvirtualisering

NFV-plattformen lanseres sammen med oppstartspakker myntet på teleoperatører. Dette bygger videre på Dells åpne nettverkstilnærming. NFV-plattformen bruker nyeste server-, lagrings- og nettverksteknologi fra Dell og programvare fra partnere som støtter åpne løsninger. Dette gir muligheten til en full-konvergert, virtualisert infrastruktur spekket for ethvert behov ved hvilken som helst lokasjon.

Dette kan man vente seg:

 • Helt åpne standarder: Dell NFV Platform er bygd på Dell PowerEdge-servere med nyeste Intel® Xeon™ E5-2600v3-prosessorer, kombinert med nyskapende, åpne nettverksplattformer og åpne grensesnitt som gjør det enkelt å administrere
 • Skalerbar: Skaler opp, ned, utvid. Den kan støtte det målet du har for design, tjenester, små eller store kontorer eller datasentre.
 • Åpen kildekode: Programvare som støtter Dells infrastruktur og administrasjonsprogramvare. Dell utvider samarbeidet med RedHat for å lage OpenStack-baserte NFV- og SDN-løsninger

NFV-plattformen kan implementeres i ulike bransjer, men startpakkene er i første omgang tiltenkt telekom. De er bygd med den nye 13. generasjon PowerEdge-servere, Dell Open Networking og programvare for å gi kundene bedre kost/nytte rundt eksisterende tjenester, og rulle ut nye tjenester raskt og enkelt. Dette gjøres ved å virtualisere infrastrukturen for telekommunikasjon og mobile tjenester ved hjelp av bransjestandard nettverksplattformer, kombinert med programvarepakker for infrastruktur, administrasjon, orkestrering og andre tjenestelag.

Åpen kildekode-teknologi og åpne standarder er sentralt i NFV-plattformen. Vi samarbeider med ledende aktører som Intels Open Network Platform referansearkitektur. Dette for at utviklere og kundene kan få direkte tilgang til teknologi som kan gi rask innovasjon og være tilpasset den enkelte.

Vil du vite mer om dette? Kontakt meg på per_fjelly@dell.com

Åpen nettverkstilnærming

Krev din frihet

I de siste ti årene har nettverksløsninger blitt en av de viktigste faktorene i datarommet. Mens hastighet og tjenester har økt betraktelig har det vært lite endringer i selve arkitekturen og funksjonene til nettverksløsningene. Proprietær teknologi er dominerende i en verden med høye produktmarginer og begrenset kompatibilitet. Resultatet er mindre konkurranse og valgfrihet.

Da virtualiseringsteknologien inntok servermarkedet så man et hav av endringer, og kunder som bygget datarommene sine selv. Dette var en stor innovasjon hvor standardisering ble viktig. Ikke minst gikk prisene kraftig ned. Utviklingen innen nettverk har til nå gått i helt motsatt retning.

Nå har vi også fått virtualiseringsteknologi på nettverkssiden. Hvordan vil Software-definerte nettverk (SDN) og network functions virtualization (NFV) endre nettverksinfrastrukturen?

Bedre, billigere, enklere!

Både SDN og NFV kan løsne på leverandørbindingene vi ser i dag. SDN vil bre seg og inkludere datasenteret så vel som eksterne nettverksforbindelser. NFV kan brukes for å forenkle forbindelsen mellom datasentrene og nettverkene med leverandørnøytrale plattformer. Likevel kommer det an på om kundene tar valgene som kreves for en mer fleksibel og åpen nettverkstilnærming. Det finnes for eksempel ikke et felles kundekrav om åpenhet knyttet til SDN og NFV. Det vi ser er at leverandører lager sine egne nettverksstrategier og produkter basert på lukkede økosystemer. Kunden får dermed ikke den åpenheten og fleksibiliteten som SDN og NFV har potensial til å gi.

Alle virksomheter som skal oppdatere nettverksarkitekturen burde vurdere fordelene man får med åpne nettverk:

Valgfrihet – du kan velge den mest effektive løsningen. Samkjøring med underliggende maskinvare og protokoller lar deg endre løsninger etter behov, og gir uovertruffen fleksibilitet.

Kostnadsbesparelser – når leverandørene konkurrerer om kundene faller prisene mens teknologiutviklingen skyter fart. Rimeligere og åpne løsninger koster og krever mindre.

Skreddersydde løsninger – For virksomheter med internkompetanse kan åpne nettverksløsninger tilpasses egne API-er og skreddersys unike behov.

Fremtidsrettet – Åpne nettverksløsninger er laget for tilpasning, mens proprietære løsninger ofte er mer rigide og vanskeligere å endre raskt for respondere på nye behov. Ettersom IT-prosesser blir mer strømlinjeformede og sentraliserte vil proprietær teknologi bli en større hemsko.

Kunden har rett

Tanken på nye, åpne nettverksløsninger kan virke utfordrende. Sammenlignet med kjente, proprietære løsninger virker det mer uraffinert og risikabelt. Min påstand er at med riktig støtte kan du omfavne en åpen nettverkstilnærming uten store problemer. Den rivende utviklingen vi ser innen nettverk gir mulighet til å tenke nytt.

SDN og NFV vil revolusjonere tradisjonelle nettverks-normer, men nye teknologier er ikke i seg selv en garanti for at nettverksteknologi blir åpnere. Om tradisjonelle leverandører leder endringen blir proprietære løsninger fortsatt normen. Nå er det på tide å gi åpen nettverkstilnærming en sjanse. Ta skjeen i egen hånd – som kunde kan du kreve beste løsning for dine utfordringer!

Dette innlegget ble først publisert som leserinnlegg i Computerworld 15.8.2014.

Åpner opp SDN

Software Defined Networking, SDN, er «det nye, store» i nettverksverdenen. I Dell mener vi at det bør legges til rette for at du kan bruke den løsningen du vil, uten at du må låse deg til proprietære alternativer. Dagens lansering svarer på nettopp dette. Vi ønsker å gi kunden valgfrihet.

Hva er det Dell lanserer i dag?
Dell Networking Z9500 – en ny Ethernet fabric-svitsj med ekstremt høy tetthet, laget for skalering og nettsky-løsninger
Dell Active Fabric Controller – programvare for enkel utrulling og orkestrering av virtualiserte nettverksfunksjoner og –tjenester, spesiallaget for OpenStack-implementeringer
NFV – Dell tar nytt initiativ i bransjekonsortiet Network Functions Virtualization (NFV) og utvider samarbeidet med Red Hat

Dell Networking Z9500

Den nye svitsjen skal sørge for kostnadseffektiv skalering, med L2/L3-routing og svitsj-protokoller. Z9500 støtter hastigheter på 1/10/40 Gigabyte, via sentralisert eller distribuert høy-ytelses-arkitektur for virksomhetens datasentre, cloud computing, hosting-selskaper og enterprise LAN-løsninger. Den er ideell for Web 2.0, store datamengder og virtualisering. Noen flere hovedpunkter:

 • Høy tetthet og ytelse: Tre ganger høyere tetthet per RU, over ti Tbps ytelse, og halvparten så lang svartid som forrige generasjon svitsjer
 • Fleksibel: 3RU-svitsj med 132 40GbE-porter med mulighet for utvidelse til 528 10GbE-porter
 • Skalering: Lisensieringsmodell hvor du betaler for det du bruker. Du kan åpne flere og flere porter på svitsjen etter hvert som datasenteret vokser. Det betyr at svitsjen passer for store og små kunder, som kan oppgradere uten å måtte bytte komponenter
 • Effektiv: Bruker cirka halvparten så mye strøm per port som ledende konkurrenter

Dell Active Fabric Controller
Dette er en SDN-plattform som er laget for slik at du enkelt og sikkert kan implementere nettverks-funksjonalitet i sky- og XaaS-miljøer. Den er spesiallaget for OpenStack-implementeringer og er en valgmulighet for Dell OpenStack Powered cloud-løsninger. Dette er en enkeltstående, integrert løsning som skal gi on-demand virtualiserte nettverkstjenester til OpenStack, med automatisert og enhetlig administrasjon av fysisk infrastruktur. Det er en «plug and play»-nettverksløsning som blir viktig for å administrere virtualiserte nettverk og i forbindelse med implementering av NFV-løsninger, siden den kan integreres med OpenStack.

NFV-samarbeid
Dells samarbeid med NFV og satsning på NFV-løsninger er vel verdt å nevne. Dell tar nå en aktiv rolle i bransjekonsortier som CloundNFV, og samarbeider med partnere som Red Hat. Akkurat som SDN øker nettverksfleksibilitet, reduserer kostnader og gir effektivitet i nettverkene kan NFV endre telekom-industrien ved å legge til rette for en åpen, nettsky-basert tilnærming. Dette er hva Dell har gjort på dette området i det siste:

Dell Networking Z9500 skal være tilgjengelig på markedet i juni, og Dell Active Fabric Controller kommer mot sommeren. Løsningene som Dell lager sammen med Red Hat er antatt å lanseres i løpet av året.

Hvis du har spørsmål til dette eller ønsker å høre mer om emnet, kan du gjerne kontakte meg på per_fjelly@dell.com.

Lyst å lese mer om dette?

Pressemelding fra lanseringen (engelsk)

Bloggpost av Tom Burns (på engelsk)

Mer om Dell Networking (engelsk)

Åpen nettverkstilnærming – vi skiller maskinvare og programvare

Cumulus Networks har laget det første Linux-operativsystemet for bare-metal-svitsjer, og vår avtale støtter en åpen nettverksmodell for våre standard-svitsjer. Vi er faktisk de første i bransjen som gjør noe sånt.

Vi ønsker at våre kunder fritt skal kunne velge tredjeparts operativsystemer for å skreddersy sine nettverk til sine spesifikke behov.
Sammen med Cumulus Networks skal vi støtte en åpen nettverksmodell for standard-svitsjer. Til å begynne med vil vi tilby Cumulus® Linux® network OS som en mulighet i tillegg til Dell OS for Dell Networking S6000- og S4810-svitsjer. I Norge blir tilbudet tilgjengelig når vi nærmer oss sommeren, og kunder vil få høykapasitets-fabrics til en god pris. Vi tror at den nye nettverkstilnærmingen vil redusere kostnader, samtidig som man ikke lenger blir låst til én leverandør.

Hvis du vil vite mer om hva dette går ut på, kan jeg anbefale å lese denne bloggposten på vår engelske søsterblogg.