Dell EMC bærekraft

Våre nye bærekraftige mål

Frem til 2020 skal Dell EMC redusere negativ klimapåvirkning på alle områder der vi kan. Målet er å bevise hvor lønnsom bærekraftig forretningsdrift kan være.

Dell har alltid vært opptatt av bærekraft. Listen heves nå etter sammenslåingen med EMC. Vi er verdens største privateide teknologiselskap. Det forplikter, og det er en forutsetning at vi viser vei i bransjen. Vår ferske 2020 bærekraftrapport (Legacy of Good) staker ut kursen for hvordan vi etterlever våre forpliktelser ovenfor samfunnet, miljøet og mennesker. Sentralt i dette er hvordan vår teknologi kan brukes til å løse viktige samfunnsutfordringer. Forskning og utvikling skal gi våre partnere og kunder kraften og forutsetningene til å bruke ressurser bedre.

Sjekk ut våre visjoner for bærekraft her

Verdighet i forsyningskjeden

Våre ambisjoner flyttes kontinuerlig. Vi ønsker alltid å gjøre ting bedre. Bærekraft er ikke avlat. Bedre ressursbruk og smartere forretningsdrift er lønnsomt. Vi slår mange fluer i en smekk når vi beviser at vi er en positiv arbeidsgiver og en samfunnsbevisst leverandør. Bærekraftig drift skal styrke våre marginer og hjelpe oss ta markedsandeler. Rapporten som legges frem i dag beskriver initiativ internt i virksomheten for å skape et inkluderende arbeidsmiljø, hvordan vi bruker våre eksperter til å hjelpe de som er vanskeligere stilt, og hvordan Dell EMC bidrar økonomisk til ulike typer prosjekt som å forhindre avskoging. Like viktig er all innsatsen som legges ned i å sikre at vi har en ansvarlig forsyningskjede. Alle som jobber i Dell EMC har ansvar for å sikre at produkter er så miljøriktige som mulig, at våre produkter transporteres på den mest ansvarlige måten, og at ansatte hos våre underleverandører får rettferdig lønn og behandles med respekt og verdighet.

Oppnådde bærekraftsresultater

Vår første Legacy of Good rapport ble utviklet i 2013-2014. Dagens rapport oppsummerer hvordan vi har levert på disse målene, med tydelige oppjusteringer på ambisjonene:

  • Dell har hjulpet 2,3 millioner underpriviligerte barn med kunnskap og teknologi i form av direkte donasjoner, og mer enn 10 millioner barn indirekte i form av i donasjoner. De siste få årene har våre ansatte bidratt med over 3,3 millioner timer i frivillig innsats i nærmiljøene der vi jobber og bor. Målet er minst fem millioner timer innen 2020
  • Vi har hjulpet TGen med å raskere utvikle bedre behandling for kreftpasienter. Donert data- og lagringskapasitet har redusert tiden det tar å sekvensiere et genom fra uker til bare seks timer.
  • Dell har 14 ulike ressursgrupper som skal sikre et inkluderende arbeidsmiljø, og 23 prosent av våre kolleger har engasjert seg i ulike grupper som skal jobbe for å gi like rettigheter til alle, uansett kjønn, rase og legning. Dell EMC tilbyr ansatte fleksible arbeidsformer, og oppfordrer ansatte til å jobbe på de tidene og stedene der de opplever at de er mest produktive. Den første medarbeiderundersøkelsen fra Dell EMC viste at 82 prosent følte seg inspirert
  • Det brukes i stadig større grad resirkulerte materialer i produktemballasjen, og Dell EMC har nå doblet sine mål om å bruke resirkulert plast og andre bærekraftige materialer frem mot 2020. Den nye XPS 13 2-i-1 bruker resirkulert plast fra havet, og vi har forpliktet oss til å tidoble omfanget av dette innen 2025. Vi deler gjerne oppskriften med alle selskaper som ønsker å innføre tilsvarende rutiner (gratis for de som ønsker)
  • Dell har allerede oppnådd 88 prosent av sitt 2020-mål innen gjenvinning av elektronikk
  • Det er mye lettere å få innsyn i verdikjeden ved at det jevnlig publiseres en rapport på hvordan bransjestandarder, regler og normer etterleves: Social and Environmental Responsibility (SER) Progress Report. Det er også satt mål og krav til bedre rapportering særlig forbundet med reduksjon av utslipp til luft og vann. Alle ledd i forsyningskjeden måles på at regler for arbeidsmiljø, menneskerettigheter og HMS etterleves. Et eksempel er hvordan vi overvåker at 190 000 arbeidere på 121 produksjonssteder i Kina får arbeidsforholdene og rettighetene de har krav på og fortjener.

Vi prøver også å gjøre en positiv effekt i Norge. Send meg gjerne en mail om du ønsker å vite hva vi gjør, og om du har et initiativ som fortjener litt ekstra oppfølging.

Gå inn på vår landingsside på temaet for å lese mer om de mange spennende prosjektene

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *